PEDAGOGUL ANULUI 2019 – COMPETIȚIE A EXCELENȚEI PROFESIONALE

La data de 7 februarie 2019 în sala Casei raionale de cultură Direcția Educație, Cultură și Turism Dondușeni a o organizat concursul „PEDAGOGUL ANULUI”.


Ca și în anii precedenți, actuala competiție educațională a avut următoarele obiective: sporirea prestigiului profesiei de pedagog, stimularea activității creative a cadrelor didactice, promovarea experienței avansate și inovatoare, motivarea lucrătorilor din acest domeniu pentru autoformare și perfecționare continuă.

 

Invitați speciali și oaspeți de onoare au fost Vadim Lesnic, președintele raionului Dondușeni, Valeriu Casapu, vicepreședintele raionului.

Cu titlu „Învățător ingenios” a fost decorată dna Ala BEȚIVU, Liceul Teoretic „Prometeu”, Baraboi;

Categoria „Profesorul anului”:
titlu „Profesor perseverent” a fost decorată dna Irina ȚURCAN, gimnaziul Dondușeni;
titlu „Profesor ingenios” i-a fost acordat dnei Alina LISNIC, gimnaziul – grădinița „Constantin Negruzzi”, Tîrnova.

Alina COȘULEAN, învățător al Liceului Teoretic „Mihail Eminescu”, Sudarca și Dina CURDULEAN, profesor de educație muzicală al Liceului Teoretic „Alexei Mateevici”, or.Dondușeni s-au învrednicit de titlurile „Învățătorul anului 2019” și respectiv „Profesorul anului 2019” și urmează să apere cinstea raionului Dondușeni la etapa națională a concursului „Pedagogul anului 2019”. 

Dna Aliona Mustea, președintele Asociației sindicale raionale Dondușeni a salutat inițiativa membrilor de sindicat din cadrul Asociației de a participa la acest grandios și excepțional eveniment, și le-a urat și în continuare inspirație, optimism nesecat, tărie de caracter, împlinite profesională și victorie.

„Arta supremă a profesorului este de a trezi bucuria exprimării creatoare și bucuria cunoașterii” Albert Einstein.

 

 

 

 

 

 

 

Poliția de Frontieră - Trecut, Prezent şi Viitor!

 

La data de 16 februarie 2019, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră  în parteneriat cu Sindicatul “Frontiera” a Federaţiei Sindicatelor din Moldova “Sindlex” şi Organizaţia de veterani  din cadrul IGPF au organizat şi petrecut  o  activitate comună  de consolidare a   generaţiilor de  grăniceri, poliţişti de  frontieră trecuţi în rezervă cu  actualii poliţişti de frontieră  şi cu  elevii şi studenţii instituţiilor  de formare specializată a IGPF şi MAI.

În cadrul  întîlnirii au fost expuse obiectivele ce au menirea să  pună în valoare   generaţiile ce au contribuit, contribuie şi vor contribui la  menţinerea securităţii hotarelor Ţării, cât şi  stabilirea unei tradiţii de   transmitere a bunelor practici  generaţiilor   de poliţişti   de frontieră în devenire.

Discursuri emoţionante,  întâlniri   a foştilor colegi  ce nu s-au revăzut  ani de zile, îmbrăţişări frăţeşti,  priviri  exclamatoare ale cursanţilor,  distincţii departamentale şi diplome ale Guvernului RM, ale MAI, de toate au fost în  sala Filarmonicii Naţionale  de Stat “ Serghei Lunchevici”.

Preşedintele Federaţiei “Sindlex” dl Mihail Laşcu şi secretarul general dna Angela Otean, de rând cu  conducerea MAI  au fost invitaţi  de onoare ai acestei măsuri  de anvergură.

 Finalitatea acestei măsuri a fost    înfrumuseţată de un concert de zile mari a  Orchestrelor de muzică populară “ Plai Moldovenesc” al IGSI MAI, şi  Orchestra  Fraţilor Advahov cu participarea  unor interpreţi notorii de muzică populară.

Cupa de şampanie din cadrul dineului a bifat reuşita unei activităţi a prezentului ce a făcut că trecutul unui sistem să dea mâna cu viitorul  poliţiei de  frontieră.  

Solidaritatea  salariaţilor  este  ceea mai  bună  şi trainică  investiţie în factorul uman pentru  îndeplinirea  obiectivelor   unui   sistem ce se  doreşte a fi deschis  spre cetăţeni!                       

 

SUCCESELE PARTENERIATULUI SOCIAL

     Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din  Moldova    „SINDLEX” salută  decizia Guvernului Republicii Moldova din 6 și 11 februarie 2019 privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege cu privire la modificarea art.10 din Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018, prin care  sunt reparate unele discrepanţe în nivelul de retribuire a muncii  unor categorii de salariaţi  din învăţământ şi din cadrul Inspectoratului Naţional de Patrulare, Inspectoratului General al Poliţiei, Inspectoratului General pentru Situații de Urgenţă şi Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI.

La momentul dezbaterilor publice a proiectului Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, conducerea Federaţiei „SINDLEX” la inițiativa organelor elective ale Sindicatului „DEMNITATE”, Sindicatului „FRONTIERA”, Sindicatului „SALVATORUL”, Sindicatului „VIITORUL”, susținută de conducerea Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova a venit în adresa Guvernului RM şi Parlamentului RM cu  solicitarea de:

 majorare  a valorii de referinţă pentru  unele categorii  de salariaţi din Grupul ocupaţional  Ordine publică şi securitatea statului (D) Anexa 6,  de la 1500 lei la 1800

  înlăturarea discrepanței salariale ale unor categorii de salariați din Grupul ocupaţional  Învățămînt și Cercetare (E) Anexa 7.

Suplimentar, am  amendat   carenţele  legislative a  Legii  270/2018, considerând oportun de a se revedea şi modifica  coeficientul de salarizare la unele categorii de personal.

Cu regret,  propunerile specificate nu au  avut  susţinerea   cuvenită, drept urmare,  creînd un decalaj  salarial  diferitor categorii de angajaţi.

Deciziile nominalizate a Guvernului, vine să repare nedreptăţile salariale stabilite, iar stabilirea  pentru anumite categorii  a valorii  de referinţă derogatorii  în mărime de 1800 lei; 1700 lei; a 1600 lei, care  se vor aplica în calcularea salariilor începînd cu luna ianuarie 2019, denotă grija Guvernului RM, conducerii Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și a sindicatelor ramurale în dialogul social constructiv, din cadrul parteneriatului social.

 Astfel,

persoanele cu funcții de conducere din cadrul instituțiilor de învățămînt va fi achitat în funcție de gradul obținut în urma atestărilor profesionale, astfel încît pentru gradul managerial II-300 lei, pentru gradul managerial I - 600 lei și pentru gradul managerial superior - 1000

pentru corpul de ofiţeri din INP a IGP, din subdiviziunile desconcentrate  ale IGP,  IGSU şi DTC MAI se stabilește o valoare de referință,  în  mărime de  1600 lei;

pentru corpul de subofiţeri din INP a IGP, din subdiviziunile desconcentrate  ale IGP,  IGSU şi DTC MAI, în conformitate cu principiile de bază ale parteneriatului social, în  mărime de  1700 lei.

pentru  directorii (şefii) instituţiilor de învăţământ secundar general şi profesional tehnic  se stabileşte  o valoare de referinţă în mărime de 1800 lei;

 Etapa următoare a acțiunilor Sindicatelor, în conformitate cu principiile de bază ale parteneriatului social, urmează  să analizeze consecinţele şi efectele  prezentelor modificări şi să insiste pe  repararea   inechităților  salariale:

 din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de  Frontieră al MAI şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor al Ministerului Justiției

din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM pentru a stabili cadrelor didactice din educația timpurie, ciclu primar, gimnazial și liceal - clasa de salarizare și a coeficientului de salarizare similar.

                             

                             Comitetul Federal al Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”

Totalurile de activitate a Federației “SINDLEX” în anul 2018

Membrii Consiliul General al Federaţiei „SINDLEX” la data de 1 februarie  2019 s-au întrunit pentru a face bilanțul activității pentru anul 2018 și a trasa noi obiective de activitate pentru anul 2019.

 La această şedinţă au participat liderii Sindicatelor „DEMNITATE”, „FRONTIERA”, „SALVATORUL”, „SindMAI” și „VIITORUL”, cît şi liderii Uniunilor sindicale a Direcţiei medicale a MAI, Uniunilor sindicale a Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare” și a Uniunii sindicale “Gardianul” .

Conform ordinii de zi membrii Consiliului General au examinat informaţia Preşedintelui  Federaţiei „Despre activitatea Comitetului Federal al Federaţiei în anul 2018” şi informaţia Comisiei de cenzori cu privire la executarea bugetului sindical pentru anul 2018, au aprobat bugetul sindical pentru anul 2019, componenţa Comitetului Federal al Federaţiei, structura şi schema de state.

Totodată, dna Angela OTEAN, secretarul general al Federației a familiariza membrii Consiliului despre noțiunea de "mediator" și "mediere" ca mijloc alternativ de soluționare a conflictelor de muncă. 

VIZIONATI AICI INFORNMAȚIA


 

 

Оплата труда педагогических работников в новых условиях

 

   13 февраля  2019 года в гимназии №2  гор. Комрат, по инициативе руководства территориальной Ассоциации Профсоюза „VIITORUL”  Комратского района, при участи лидеров профсоюза профсоюзной Ассоциации  Вулканештского района этого же профсоюза, состоялся семинар по теме: «Аспекты реализации Закона № 270 от 23.11.2018 о системе унитарных выплат в бюджетном секторе и Постановления Правительства № 1231 о внедрении положений данного закона».

В работе семинара участвовали председатели первичных профсоюзных организаций и члены профсоюзных комитетов профсоюзных Объединений Профсоюза „VIITORUL” АТО Гагаузии.

Проводивший семинар  генеральный секретарь Профсоюза Александр Гобжила, детально разъяснил профсоюзным лидерам наиболее важные юридические аспекты Закона № 270 от 23.11.2018г. и   категории работников к которым применяется этот Закон. Была также рассмотрена методика и  проблемы формирования заработной платы педагогических работников,   фиксированная  часть заработной платы, ее переменная часть, а также доплаты, надбавки и премии, применяемые в сфере образования.

 

     Аналогично был рассмотрен порядок установления классов оплаты труда и коэффициентов оплаты, их зависимость от стажа работы по специальности и процедура повышения  при  увеличении  стажа.

 

     При ознакомлении с  Постановлением Правительства  РМ  № 1231 о порядке  внедрения в практику Закона  №270, основное внимание было уделено Приложениям, которые устанавливают процедуру определения трудового стажа (приложение  №2), приложению №3 о порядке определения доплаты за качество и производительность труда, критериям по оценке труда педагогических работников и т.п., а также их влияние размер оплаты труда.

 

     В завершение семинара были даны ответы на имевшиеся вопросы.