Asociaţia Sindicală „FRONTIERA” la cea de-a 5-ea aniversare

Vineri, 18 mai 2018, cu ocazia a 5 ani de la crearea Asociaţei Sindicale „FRONTIERA”, în Institutul Muncii s-a desfăşurat şedinţa Consiliului Asociaţiei Sindicale „FRONTIERA”.

Protejarea drepturilor social-economice ale angajaţilor din cadrul poliţiei de frontieră, apărarea acestora în caz de lezare, cît şi mutilarea pentru un pachet social decent sunt sarcinile primordiale ale Asociaţiei Sindicale „FRONTIERA”.

 Vasie BÎNZARU, preşedintele Asociaţiei Sindicale „FRONTIERA” a reiterat că sindicatul pe care îl reprezintă a fost creat în scopul protejării intereselor social – economice ale angajaţilor, membrii de sindicat, din cadrul poliţiei de frontieră şi a menţionat că: „Vom face tot posibilul pentru ca angajaţii, membrii de sindicat, să fie în continuare stimulaţi şi avantajaţi, iar angajatorii să respecte drepturile şi cerinţele înaintate, întru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, sănătăţii şi securităţii în muncă”.

Mihail LAȘCU, preşedintele Federației „SINDLEX”, a remarcat că  în perioada de activitate Asociația Sindicală „FRONTIERA” a obţinut o serie de rezultate în domeniul protecţiei drepturilor şi intereselor membrilor de sindicat, însă mai sunt necesare de întreprins anumite acţiuni pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a angajaților poliției de friontieră.

    O munca decenta, un  salariu motivant, o asigurare medicală si socială conformat riscului profesional pot fi asigurate doar intr-un stat democratic, si cu aceste aspiraţii noi toţi trebuie sa tindem - a menţionat secretarul general al Federației „SINDLEX”, dna Angela OTEAN.

    Veaceslav GARȘTEA,  șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în locațiunea sa a salutat efortul și aportul tuturor membrilor de sindicat, a mulțumit pentru colaborarea prodigioasă în contextul rezultatelor obținute, a urat succese și o dezvoltare perpetuă, în scopul consolidării și apărării drepturilor social-economice și a intereselor legale ale polițiștilor de frontieră.

 

 

 

 

Poliţiştii de frontieră au celebrat ZIUA FAMILIEI

 

Fericirea adevărată constă într-o familie frumoasă și unită, acest fapt au demonstrat la data de 11 mai 2018 mai multe familii din cadrul Poliţiei de Frontieră.

20 de familii s-au întrecut în cadrul concursului sportiv cu genericul „Tata, mama, eu la start”. Este un bun prilej pentru a evada de la rutina zilnică și de a petrece timpul interesant împreună cu familia, de a releva importanța acesteia și politicilor orientate în promovarea educației și bunăstării generale a membrilor lor.

Evenimentul este în premieră organizat în contextul Zilei Internaționale a Familiei, la inițiativa Inspectoratului General al Poliției de Frontieră în parteneriat cu Sindicatul „Frontiera”.

A debutat întrecerea cu formarea grupelor și prezentarea instrucțiunilor celor cinci probe în care membrii familiei și-au unit forțele, au consolidat prietenia și abilitatea muncii în echipă.


Probele sportive aufost organizate în formatul starturi vesele și fiecare familie și-a dorit să fie menționată ca cea mai bine pregătită și în forță. Pe tot parcursul întrecerilor copii și-au încurajat părinții să dea dovadă de multă energie, la rândul lor părinții și-au motivat micuții să fie curajoși și voinici. 

Finala s-a dat între cinci familii, care au mers la limită după punctajul acumulat și totuși trei au reușit să se remarce.

  

Locul I – familia Popa, Direcția regională Nord
Locul II – familia Burazeris, Direcția regională Sud
Locul III – familia Gnatoico, Direcția regională Nord

 

În această zi specială polițiștii de frontieră au promovat valori precum respectul, dragostea, înțelegerea, dăruirea, sinceritatea şi combaterea tuturor formelor de violenţă în familie. 

Ziua Internațională a Familiei a fost proclamată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 20 septembrie 1993, ca eveniment cu dată fixă pe 15 mai a fiecărui an și reflectă valoarea remarcabilă pe care comunitatea internațională o acordă familiilor. În 1994 a fost declarat Anul Familiei, iar începând cu anul 1995, Ziua Familiei este sărbătorită în multe țări cu scopul de a sensibiliza opinia publică și de a sublinia importanța familie.

 

  

 

   

 

 

Forumul sindical consacrat Zilei Internaţionale a Familiei

   Pe data de 13 mai a.c în or. Ocniţa, la initiativa Asociatiei Raionale a sindicatului ,,Viitorul “  s-a desfăşurat Forumul sindical consacrat Zilei Internaţionale a Familiei.A devenit deja o tradiţie  ca în luna mai sindicaliştii să se întâlnească la o astfel de  activitate.În cadrul forumului membrii de sindicat se informează  referitor la activitatea sindicatului in domeniul creării condiţiilor  de activitate a  sindicaliştilor şi organizării odihnei  copiiilor  lor, despre drepturile la o viata activa si un trai decent.

   La lucrările Forumului au participat : dl Mihail Laşcu, preşedintele  Sindicatului ”Viitorul”; dna Stela Ţurţurica, Specialist superior, Direcţia Asistenţa Socială şi Protecţia Familiei; dl Crivoi Alexandru, directorul LT „Gh.Biruitorul” or.Ocniţa; dna Lîsîi Nadejda, specialist superior, DÎ CR Ocniţa; şi susţinătoarea şi promotoarea activităţii sindicale la nivel raional şi republican, Sturzinschi Ecaterina, preşedintele Asociaţiei sindicale raionale ,,Viitorul”.

   Lucrările forumului au fost moderate de Jalbă Mihail, membrul Biroului Executiv şi Nevreanschi Veronica — preşedintele Consiliulului de Tineret.

   Cu un cuvânt de salut către cei adunaţi la forum a venit dl M. Laşcu.În discursul său el a menţionat despre succesele  obţinute de Sindicatul ,,Viitorul” în apărarea intereselor membrilor de sindicat şi reglementarea rapoartelor de muncă şi a problemelor cu care se confruntă activitatea sindicalistă.Cu prilejul Sărbătorii Internaţionale a Familiei care este marcată pe 15 mai a fiecărui an s-a reiterat că;

,, Familia este mediul în care venim pe lume, ne dezvoltăm şi la rândul nostru ne formăm o altă familie. Este locul unde găsim înţelegere, linişte şi soluţii la problemele care ne frământă. Cu condiţia ca în familie să existe comunicare, respect şi iubire”, ceea ce şi le-a dorit dl Mihail Laşcu celor prezenţi la forum.

      Doamna Ţurţurica Steliana  a relatat despre serviciile  acordate de către direcţia susnumită, a reamintit cu ce probleme se pot adresa la dumneaei, a evaluat  situaţia în raion la acest capitol.

   Cu o informaţie privind activitatea Consiliului Asociaţiei sindicale raionale Ocniţa în perioada anului 2017-2018 a venit şi  dna Ecaterina Sturzinschi, preşedintele Asociaţiei sindicale raionale.Doamna Sturzinsci s-a referit atât la succesele obţinute, cât şi la unele necesităţi cu care se confruntă membrii sindicali din domeniul învăţământului.

     În discursul său doamna Ecaterina Sturzinschi s-a axat pe următoarele afirmaţii : ,, Familia a fost primul nucleu al societăţii.Familia nu numai că asigură stabilitatea şi dezvoltarea societăţii, dar joacă un rol important şi în motivarea individului, în realizările şi împlinirile lui, deci şi a întregului colectiv de lucru.Iată de ce familia este o fortăreaţă în care fiecare membru se simte în siguranţă.Iar tradiţiile, obiceiurile , valorile şi atmosfera din familie contează mult în formarea unui viitor sănătos”.

   Forumul consacrat Zilei Internaţionale a Familiei a finalizat cu concursul ,,Jumătatea mea”.  La concurs au participat 5 cupluri de diferite vârste, membri  sindicalişti din r-nul Ocniţa. Aceştea au avut de înfruntat 4 probe, în care au trebuit să dovedească nivelul dragostei, respectului şi încrederii reciproce.Participanţii în cadrul concursului au demonstrat ingeniozitate, responsabilitate, creativitate, prezenţa simţului umorului, talent şi măiestrie. Nu au rămas indiferenţi nici suporterii care i-au susţinut prin aplauze pe concursanţi.

   Prestaţia concurenţilor a fost evaluată de membrii juriului în componenţa nominală : dl Mihail Laşcu, preşedintele  Sindicatului ”Viitorul”; dna Stela Ţurţurica, Specialist superior, Direcţia Asistenţa Socială şi Protecţia Familiei; dl Crivoi Alexandru, directorul LT „Gh.Biruitorul” or.Ocniţa.

   Pauzele între probele concursului au fost suplinite de numerele artistice ale micilor talente de la Centrul de Creaţie a Copiilor din or.Ocniţa, însoţiţi de către Suslina Anna, coregraf şi Casinciuc Alexei, director adjunct.

   După analiza şi discutarea celor prezentate de concursanţi, juriul a decis să acorde următoarele nominaţii şi cadouri simbolice din partea sindicatului. Au fost acordate următoarele nominaţii:

Cel mai devotat cuplu –Savva Andrei şi Angela – LT ,,Gh.Biruitorul”/gimn. Lencăuţi;

Cel mai frumos cuplu— Cojocari Vasile şi Mihaela –gimn.Hădărăuţi;

Cel mai îndrăgostit cuplu —Leontear-Untu Adrian şi Adriana - gimn. Grinăuţi -  Moldova;

Cel mai ingenios cuplu —Raducan Vladislav şi Violeta –grădiniţa Grinăuţi – Moldova;

Cel mai celebru cuplu —Plămădeală Ion şi Veronica – DÎCR Ocniţa.

   Sărbătoarea Familiei a culminat cu o horă moldovenească, care a unit într-un cerc pe toţi participanţii, suporterii şi organizatorii acesteia.

   Avem speranţa că acest concurs va contribui la crearea atmosferei de consolidare, dragoste şi respect în familiile participanţilor. Deci, ce poate fi mai frumos şi mai bun în viaţă decât o famililie puternică, devotată, bazată pe dragoste şi respect.

Festivalul de creaţie ,,Cântec, joc şi voie bună”, Ocniţa

 

A devenit deja o tradiție la Ocniţa să se  desfăşoare  festivalul de creație a lucrătorilor din domeniul învățământului ,,Cântec, joc și voie bună”. Anul acesta festivalul lucrătorilor din instituţiile de învăţământ s-a desfăşurat împreună cu concursul de Teatru social al elevilor.

La 22 aprilie a.c., Asociaţia Raională Ocniţa al Sindicatului ,,Viitorul”, în parteneriat cu Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocniţa, a organizat Festivalul raional al creaţiei artistice a angajaţilor instituţiilor de învăţământ. Iniţiatorul concursului de Teatru social al elevilor a fost Consiliul Raional al elevilor în frunte cu  Carolina Juraveli.

Evenimentul a fost găzduit de Liceul Teoretic ,,M.Sadoveanu”, cu participarea cadrelor didactice şi a elevilor din instituţiile de învăţământ din teritoriu. Acest festival se bucură de o mare popularitate, el aflîndu-se deja la a XIX-a ediţie. La festival s-au înscris 11 organizaţii sindicale primare din raion.

Dascălii au lăsat toate grijile deoparte şi la sfârşitul săptămânii, au participat la festivalul ,,Cântec, joc şi voie bună”. Zi cu emoții sporite, emoții cărora le-au dat profunzime şi valoare, toți cei participanți la această activitate devenită deja tradițională.

Evenimentul a fost coordonat de Sturzinschi Ecaterina, preşedintele CR Ocniţa al Sindicarului ,,Viitorul”, în colaborare cu Vacari Nina, şefa Cabinetului metodic a  DÎCR Ocniţa şi Juraveli Carolina,preşedinta Coniliului Raional al elevilor.

Prezentatorii activităţii au fost Perepecichin Iurii, şeful adjunct pentru educaţie în LT ,,M.Sadoveanu” şi Bacal Livica, vicepreşedinta Consiliului Raional al elevilor din Ocniţa.

Potrivit doamnei Sturzinschi Ecaterina, acest festival este menit să încurajeze şi să promoveze cadrele didactice, mai ales într-o societate când sunt foarte necesare asemenea realizări. Cei mai talentați elevi, profesori și grupuri de creație din raion au participat la această activitate.

Cu un cuvânt de salut a venit şi doamna Vacari Nina. Dumneaei a menţionat:

-Scopul activităţii de astăzi reese din înţelepciunea lui Platon care spune că:

Cântecul este o lege morală care redă

*suflet universului,

*aripi gândirii,

*avânt înţelepciunii,

*farmec tinereţii,

*viaţă şi veselie tuturor lucrurilor.

Dansul este esenţa ordinii, înălţând sufletul către tot ce este bun, drept şi frumos, iar voia bună naşte zâmbete, plăcere, fericire, sănătate.De unde şi genericul concursului ,,Cântec, joc şi voie bună”

,,Cine dacă nu profesorul este cel mai frumos, mai talentat, mai competent ?”

Tradițional, profesorii au participat la eveniment cu diverse numere artistice. Anul acesta  festivalul a fost închinat marelui înaintaş al neamului nostru – Ştefan cel Mare. Participanții rând pe rând, au demonstrat ceea ce au mai bun din domeniul creației artistice.

Concursul Teatrului Social a finalizat activităţile din cadrul lunarului ,,Un mod de viaţă sănătos”.Echipele au prezentat scenete axate pe tematica unui mod de viaţă sănătos. Elevii s-au pronunţat pentru un comportament sănătos, fără vicii şi daune organismului.

Concursanții au fost evaluați de un juriu format din:

l.Vacari Nina — şefa Centrului Metodic, DÎCR Ocniţa;

2.Sturzinschi Ecaterina, preşedintele CR Ocniţa al Sindicarului ,,Viitorul” ;

3.Nevreanschii Veronica, preşedinta Organizaţiei de femei din r.Ocniţa;

4.Juraveli Carolina- preşedintele CRE;

5.Bacal Livica- vecepreşedintele CRE.

La baza evaluării s-a pus calitatea interpretării, valoarea repertoriului şi ținuta scenică.

La finele activității au fost făcute totalurile.Juriului nu i-a fost deloc uşor să identifice învingătorii căci toate colectivele participante, atât colectivele pedagogice, cât şi cele ale elevilor au demonstrat un nivel înalt creativitate şi măiestrie scenică.

Analizând rezultatele prezentării programei artistice a colectivelor angajaţilor din instituţiile preşcolare şi preuniversitare, juriul unanim a convenit de a menţiona următoarele colective şi participanţi cu diplome :

1.Cea mai buna creaţie proprie —gimn. Mihălăşeni, gimn.Grinauţi-Moldova;

2.Cel mai bun recital tematic— Savcenco Veronica LT Rujniţa;

3.Cel mai bun dans de gală — LT ,,C.Stamati”;                                   

4.Cea mai buna interpretare solo —LT Rujniţa, gimn.,,E.Loteanu”;

5.Cel mai bun acompaniment—LT  Rujniţa;

6.Originalitate interpretativă — LT ,,Mihai Sadoveanu”;                     ‘

7.Cel mai bun ansamblu vocal -LT Rujniţa;

8.Diversitatea programului propus- regie, cultură scenică  – LT Rujniţa;

9.Cea mai frumoasă cultură scenică — gimn.Grinăuţi -Moldova;

10.Cea mai bună interpretare a cântecului acappelo - LT «Mihai Sadoveanu”;

11.Cea mai bună interpretare solo – Nevreanschi Veronica, LT Rujniţa; 

12. Cea mai emotivă interpretare – Fortuna Livia,  LT «Mihai Sadoveanu”;                 

13.Cea mai bună interpretare a dansului — LT ,,Constantin Stamati”;

14.Cea mai variată şi creativă prezentare –LT Rujniţa;

15.Cea mai bună costumaţie şi prezentare a programului artistic – gimn.Mihălăşeni;

16.Cea mai bună scenografie teatralizată -  LT ” Constantin Stamati”;

17.Cea mai bună interpretare a cîntecului popular —gimn.Mihălăşeni, gimn.Grinăuţi -Moldova;

18.Pentru bună organizare şi implicare numeroasă a colectivului — LT «Constantin Stamati”, LT «Mihai Sadoveanu”.

Participanţii concursului de teatru social ,,Un mod de viaţă sănătos” au fost fost menţionaţi şi ei cu diplome după cum urmează:

*Pentru originalitate în gândire şi exprimare artistică – LT Rujniţa;

*Pentru originalitatea prezentării - LT ,,Mihai Sadoveanu”;

*Pentru cel mai emotiv spectacol – gimn.Corestăuţi;

*Pentru cea mai bună interpretare – gimn.,E.Loteanu”;

*Pentru cea mai creativă echipă - LT ,,Mihai Sadoveanu”, gimn.Gîrbova;

*Pentru cea mai utilă informaţie teatralizată - gimn.,E.Loteanu”;

*Pentru cea mai convingătoare informaţie – LT Rujniţa;

*Pentru creativitate şi gust estetic – gimn.Mihălăşeni;

*Pentru cea mai creativă oformare a scenei - LT ,,Mihai Sadoveanu”;

*Pentru spirit de iniţiativă în domeniul promovării unui mod sănătos de viaţă – gimn.Gîrbova;

*Pentru implicare activă a participanţilor – gimn.Gîrbova;

*Pentru participare la concursul de teatru social ,,Un mod de viaţă sănătos” – gimn.Mihălăşeni, LT Rujniţa, gimn. Corestăuţi, gimn.,,E.Loteanu”.

Cu un cuvânt de încheiere a venit doamna Sturzinschi Ecaterina, care a concluzionat : ,,Ne-am simţit părtaşi la o lume frumoasă a cântecului, a poeziei.Din scenă a iradiat un izvor de bucurii şi satisfacţii care a creat o stare  de bună dispoziţie.”

Faptul că festivalul dăinuie prin timp demonstrează preocuparea și profesionalismul dascălilor pentru promovarea poeziei , cântecului şi dansului naţional al poporului nostru şi a naţionalităţilor în această zonă a Moldovei, unde consider că suntem o oază de latinitate.

Elevii din fiecare școală participantă s-au pregătit cu scenete poetice și muzicale, prin care au îndemnat pe cei prezenţi să promoveze un mod sănătos de viaţă.

Cu toții am plecat acasă cu  câte o diplomă oferită de organizatori.

Doresc  să mulțumesc doamnei Sturzinschi Ecaterina, care contribuie, an de an, la continuitatea și reușita acestui festival.  La fel aduc mulţumiri doamnei Vacari Nina pentru susţinerea şi încurajarea participanţilor la această activitate.

Mulțumesc, de asemenea, pentru sprijinul acordat în organizarea și desfășurarea activității, doamnei Zaharco Niculina, directorul LT ,,M.Sadoveanu”.

Festivalurile sunt sărbători de suflet, momente de creaţie. Ele ne aduc lumină, dau aripi imaginaţiei, entuziasmului şi rămân ca momente de neuitat în viaţa fiecăruia dintre noi.

 

Bodiu Liliana, profesor de biologie

şi chimie, lider sindical

din gimnaziul Gîrbova