Publica Report din 10 noiembrie a.c.

Președintele Federației Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX”, dl Mihail LAȘCU a participat sâmbătă 10 noiembrie la emisiunea ”PUBLICA REPORT”, unde a fost pusă la discuție tema majorării salariilor în sistemul bugetar. El a explicat poziția sindicatului cu privire la proiectul Legii privind sistemul unitar de salarizare.

Pentru a privi emisiunea apăsați aici

IMPORTANT !!!

 

Ca urmare a solicitării Federaţiei Sindicatelor din Moldova „ Sindlex” în vederea majorării valorii de referinţă pentru personalul din Grupul ocupaţional „Ordine publică şi securitate a statului” (D) proiectul Legii privind sistemul unitar de salarizare anexei nr.6 de la 1500 lei la 1800 lei, Guvernul RM a mărit valoarea de referinţă la 1600 lei.

Majorarea aceasta va creşte salariul  de funcţie cu circa 400-1000 lei.

Reieşind din considerentul că proiectul Legii privind sistemul unitar de salarizare va fi expediat în Parlamentul RM, vom face demersurile ce se impun în vederea revendicărilor noastre optând pentru îmbunătăţirea condiţiilor de salarizare pentru membrii noştri de sindicat.

 

Scrisoarea:  GUVERN_PROIECT_Legea_SALARIZARII.doc

Comisia pentru Negocieri și Consulatări tripartidă a adunat 1 noiemrie pentru discutarea proictul Legii de salarizare

 

    Secretarul general al Federației ”SINDLEX”, dna Angela OTEAN, a participat 01 noiembrie, a.c. la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective (Guvern, Sindicate și Patronate) , pe ordinea de zi fiind examinarea proiectului Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, lege ce demult este așteptată de angajații din sectorul public, legea nr.355 din 2005 fiind demult depășită necesităților. Dna OTEAN a reiterat poziția Federației Sindicatelor din Moldova Sindlex despre susținerea proiectului dat ca fiind un proiect de lege complex, bine gândit și structurat, cu condiția acceptării poziției sindictatului pe anumite dimensiuni de referință.

     Astfel, ne expunem pe necesitatea revizuirii și completării anexei nr.6 Grupul ocupațional Ordine publică și securitate a statului (D), cu propunerile noastre privitor codul funcțiilor, denumirile funcțiilor, clasele de salarizare și coeficienții de salarizare aferenți pentru funcțiile cu statut special, funcții specifice din organele ordinii publice și securității statului, reieșind din realitatea instituțională și misiunea specială a acestor entități cu întroducerea funcțiilor care nu s-au regăsit în anexa nr.6.
     Din considerentul că în prezent, salariul lunar al funcționarilor cu statut special vizat în Grupul ocupațional Ordine publică și securitate a statului (D), anexa nr.6, constă aproximativ din 30 de % din salariul de baza și 70 % din sporuri și adaosuri, iar în proiectul legii prezentate 70% îi revine salariului de bază și doar 30% sunt sporuri și adaosuri, considerăm, și solicităm majorarea cuantumul valorii de referinţă pentru calcularea salariului angajaţilor din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile art.25 alin.(2) din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, stabilit în mărime de 1500 lei pentru alte categorii de personal, deoarece acesta se determină ca drept unul inechitabil şi contrar scopului proiectului. Or, potrivit principiilor proiectului de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, acesta urmăreşte stabilirea unui sistem reformat și simplificat de ierarhizare în sectorul bugetar, care cuprinde grupe ocupaționale și grade salariale, populate cu posturi în baza rezultatelor evaluării valorii acestora, cu obiectivul principal de a promova remunerație egală pentru muncă egală, precum, şi stabilirea unei grile unice pentru toate autoritățile și instituțiile publice care fac obiectul acestei legi, care să definească nivelul salariului de bază pentru toate posturile din toate grupurile ocupaționale. Pe cale de consecinţă, prin stabilirea cuantumului valorii de referinţă în mărime de 1500 lei pentru alte categorii de personal, se încalcă prevederile art. 3 alin.(1) lit.b) care stipulează că sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază principiile nediscriminării, echităţii si coerenței, în sensul asigurării tratamentului egal și a remunerării egale pentru muncă de valoare egală. În această ordine de idei, propunem substituirea valorii de referință în mărime de 1500 lei cu 1800 lei, valoare echitabilă scopului proiectului de lege. În condițiile propuse, salariul acestei categorii specifice de funcționari cu statut special va fi echitabil !!!
    Totodată, cerem să se omită pct.4 al art.1 care vine în contradictie cu normele internaționale și cele naționale privind dialogul social și negocierea Convențiilor colective și Contractului Colectiv de Muncă !!!

 

 

 

”Contract colectiv de muncă și parteneriatul social

 Aici puteți privi emisiunea "Dialogul social" din 6 noiembrie a.c., cu privire la  noul Contract colectiv de muncă, semnat între IGP al MAI și Sindicatul poliției ”DEMNITATE” pentru anii 2018-2023 începînd cu minuta a 13. 

 

Pentru a privi video emisiunii apăsați aici

 

”Contract colectiv de muncă  – baza drepturilor tale la serviciu”,  a fost tema de discuţie  în  cadrul reuniunii liderilor sindicali din cadrul Sindicatului “Demnitate”, organizaţie membră a Federaţiei ”SINDLEX”, care s-a desfăşurat astăzi, 31 octombrie in incinta  Institutul Muncii.

 Dna Angela OTEAN, secretarul general  a familiarizat liderii  sindicali  cu noile prevederi din noul Contract colectiv de muncă semnat dintre Inspectoratul General de Poliţie, MAI şi Sindicatului ”DEMNITATE” pentru anii 2018 – 2023, totodată a menţionat, că in noul contract  au fost incluse clauze care îmbunătățesc condițiile angajaților din poliție ce se referă la accesul la studii (ciclul I, II și III); proceduri privind acordarea concediului suplimentar pentru efort special de până la 7 zile,  asigurarea prezenței observatorului din partea sindicatului la efectuarea cercetărilor de serviciu în privința membrilor de sindicat.

 Dl Mihail Laşcu, preşedintele Federaţiei  ia felicitat pe liderii sindicali cu cea de a 9-a aniversare de la fondarea Sindicatului „Demnitate”, le - a mulţumit pentru aportul fiecăruia in mişcarea sindicalistă, totodată  a remarcat   evoluţia dialogului social în cadrul ramurii şi a punctat  reuşitele, menţionând că acestea se datorează în primul rînd faptului că există un parteneriat constructiv între IGP şi sindicat, a unui dialog corect bazat pe principii democratice şi îndreptat pentru a pune în prim plan grija pentru oameni, iar iniţiativele ce aduc plusvaloare angajaţilor sunt acceptate şi dezvoltate de parteneri, în final câştig avînd şi angajatorul şi salariatul.

La eveniment au fost prezenţi dl Alexandru PÎNZARI, şef al IGP și dl. Andrei ZAGOREANU, şef al serviciului de resurse umane al IGP.

Alexandru Pînzari s-a axat pe necesitatea de a dialoga cît mai mult, invocând problemele şi identificând soluţii rezolvării acestora, ajustând condiţiile de muncă şi trai şi sporind bunăstarea fiecăruia şi pentru prezent este important implicarea prevederilor noului Contract colectiv in fiecare subdiviziune din cadrul Inspectoratului General al Poliţie, ca fiecare angajat, membru de sindicat să beneficieze de prevederile lui.

 

Totodata la emisiunea dată este sigvența video cu privire la negocieri în cadrul Comisiei tripartidă a proiectului Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, unde a participat dna Angela OTEAN, secretarul general al Federației ”SINDLEX”.

 

 

 

 

Contractul colectiv de muncă - baza drepturile tale la serviciu

 

       ”Contract colectiv de muncă – baza drepturilor tale la serviciu” a fost tema de discuţie  în  cadrul reuniunii liderilor sindicali din cadrul Sindicatului “Demnitate”, organizaţie membră a Federaţiei ”SINDLEX”, care s-a desfăşurat astăzi, 31 octombrie in incinta  Institutul Muncii.

         Dna Angela OTEAN, secretarul general  a familiarizat liderii  sindicali  cu noile prevederi din noul Contract colectiv de muncă semnat dintre Inspectoratul General de Poliţie, MAI şi Sindicatului ”DEMNITATE” pentru anii 2018 – 2023, totodată a menţionat, că in noul contract  au fost incluse clauze care îmbunătățesc condițiile angajaților din poliție ce se referă la accesul la studii (ciclul I, II și III); proceduri privind acordarea concediului suplimentar pentru efort special de până la 7 zile,  asigurarea prezenței observatorului din partea sindicatului la efectuarea cercetărilor de serviciu în privința membrilor de sindicat.

     Dl Mihail Laşcu, preşedintele Federaţiei  ia felicitat pe liderii sindicali cu cea de a 9-a aniversare de la fondarea Sindicatului „Demnitate”, le - a mulţumit pentru aportul fiecăruia in mişcarea sindicalistă, totodată  a remarcat   evoluţia dialogului social în cadrul ramurii şi a punctat  reuşitele, menţionând că acestea se datorează în primul rînd faptului că există un parteneriat constructiv între IGP şi sindicat, a unui dialog corect bazat pe principii democratice şi îndreptat pentru a pune în prim plan grija pentru oameni, iar iniţiativele ce aduc plusvaloare angajaţilor sunt acceptate şi dezvoltate de parteneri, în final câştig avînd şi angajatorul şi salariatul.

               

La eveniment au fost prezenţi dl Alexandru PÎNZARI, şef al IGP și dl. Andrei ZAGOREANU, şef al serviciului de resurse umane al IGP.

 Alexandru Pînzari s-a axat pe necesitatea de a dialoga cît mai mult, invocând problemele şi identificând soluţii rezolvării acestora, ajustând condiţiile de muncă şi trai şi sporind bunăstarea fiecăruia şi pentru prezent este important implicarea prevederilor noului Contract colectiv in fiecare subdiviziune din cadrul Inspectoratului General al Poliţie, ca fiecare angajat, membru de sindicat să beneficieze de prevederile lui.

 

 Pentru a privi fragmentul din emisiunea privien semnarea Contractului Colectiv de Munca 2018-2023 apăsați aici