Новый 2018-2019 учебный год – качественное образование, задачи и проблемы

 Noul an de studii 2018-2019 – studii calitative, obiective și soluții

 

     În mod tradițional, în luna august 2018, la inițiativa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, în colaborare cu Direcțiile de învățămînt sau desfășurat, în toate raioanele republicii, Conferințe pedagogice  cu genericul: "Împreună pentru educație de calitate".

   Conducerea Sindicatului Angajaților din Învățămînt și Educație "VIITORUL", reprezentată de Mihail Lașcu, președintele Sindicatului și Alexandru Gobjila, secretarul general al Sindicatului, a participat activ la lucrările acestor conferințe în mai multe orașe și raioane ale republicii: mun. Bălți, mun. Komrat, or.Dondușeni, Ocnița și Ungheni, unde au avut loc Conferințele profesorilor.

   În cadrul conferințelor, s-au rezumat reușitele activității colectivelor pedagogice ale instituțiilor de învățămînt preșcolar, precum și învățământul primar, gimnazial și liceal, din anul de referință.

     Astfel, în rapoartele șefilor Direcțiilor de învățămînt, precum și în discursurile participanților la conferințe s-a accentuat necesitatea întroducerii noilor elemente în planul de învățămînt  pentru anul 2018-2019, căutarea de noi forme și metode de instruire, modernizarea sistemului de învățămînt preuniversitar din țară, întroducerea unor tehnologii inovatoare și proiecte în procesul de instruire, dotarea școlilor cu echipamente de birou moderne, la fel, s-a atras atenția la problema creșterii statutului social a cadrelor didactice, și la majorarea salariilor  acestora, inclusiv a personalul auxiliar și celui nedidactic.

  

 În cadrul Conferințelor au fost adoptate REZOLUȚII

 

REZOLUȚIA

 

atelierului de lucru a liderilor sindicali din 20.08.2018

      Menirea sindicatului angajațiolor din învățământ este de a proteja drepturile angajaților, de a direcționa activitatea spre asigurarea unui climat psihologic favorabil, atât membrilor de sindicat cât și comunității de elevi pe care o educăm.

      În cadrul atelierului de lucru cu liderii sindicali s-au identificat problemele, realizările și perspectivele. S-a menționat că Direcția Învățământ a CR Ocnița și Sindicatul „Viitorul”colaborează  fructuos. Sunt încheiate contracte colective la nivel de instituții, care s-au realizat 100%. S-a semnat un acord la contractul colectiv, unde sunt stipulate privilegiile pentru cadrele auxiliare, asistentele medicale, adaos 7 zile la concediul anual plătit, cine n-a beneficiat de concediul medical - 4 zile, pentru activitatea liderilor sindicali - 5 zile și 4 zile pentru angajații ce activează la calculator mai mult de 6 ore pe zi etc. Cu acordul Direcției Învățământ de către sindicat s-au organizat cursuri de formare în domeniul securității și sănătății muncii. În unele  instituții s-au îmbunătățit condițiile de activitate și odihnă a angajaților. Cu aportul  DÎ s-au desfășurat  cursurile de formare continuă în teritoriu, economisindu-se surse financiare, timp și nu s-a întrerupt procesul educațional în instituții.

        Consiliul Raional  a alocat  surse  financiare pentru întreținerea școlilor mici, reparații capitale, crearea condițiilor sanitaro-igienice, alimentația copiilor din familii socialmente vulnerabile. Pentru sporirea calității în educație s-a îmbunătățit baza tehnico-materială în instituții, s-au procurat proiectoare, calculatoare, table interactive.   

       Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM a demarat reforme și a elaborat acte normative  prin care au contribuit la eficientizarea activității cadrelor didactice și de conducere. Astfel  activitatea profesorului  este centrată pe elevi sporind calitatea produsului obținut, prin aprobarea și implementarea Nomenclatorului tipurilor de documentație școlară și Metodologia privind repartizarea pimpului de muncă a personalului didactic în instituțiile de învățământ general, Curriculum dezvoltat în învățământul primar, Curriculum la Dezvoltarea personală și Educația pentru societate, evaluarea prin discriptori a disciplinelor ed.plastică, ed.muzicală, ed.fizică și ed. tehnologică  în clasa V-a, robotica și educația digitală. S-au alocat surse pentru formarea continuă a cadrelor didactice și cursuri de recalificare.

      Aducem mulțumiri și apreciem inițiativa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM, Consiliului Raional Ocnița, Direcției Învățământ a CR Ocnița pentru colaborare și parteneriat.

       Suntem mulțumiți de realizările obținute, dar există unele probleme ce necesită soluționare:

 

 1. Salarii mici și lipsa cadrelor didactice.
 2. Salarii mici pentru cadrele nondidactice.
 3. Curricula la educația timpurie nu este repartizată strict conform particularităților de vârstă.
 4. Cadrele didactice sunt agresate de părinți, copii, elevi, dar nu sunt protejate.
 5. Legea salarizării nu este unificată.
 6. Deficit de buget din motivul neacoperirii cheltuielilor.
 7. Deminuarea autorității cadrelor didactice prin intermediul mass-media.

 

SOLUȚII:

 

 1. Urgentarea elaborării noii legi a salarizării în sectorul bugetar.
 2. Revizuirea curriculei pentru educația timpurie.
 3. Extinderea HG „Cu privire la asigurarea cu tichete pentru alimentație a angajaților  din  învățământ ”.
 4. Elaborarea unui  act  normativ ce va proteja cadrele didactice de agresiunea copiilor, părinților etc.
 5. Susținerea inițiativei petiției grupului „Pedagogii solidari”.
 6. Revizuirea formulei de salarizare per/copil pentru acoperirea cheltuielilor.

   În această ordine de idei, Sindicatul„Viitorul” își asumă responsabilitatea pentru susținerea asigurării unui mediu favorabil realizării obiectivelor educaționale, urmând să ne consolidăm eforturile de a satisface nevoia fiecărui angajat din învățământ, nevoilor fiecărui elev, de a se simți competent în domeniul de activitate, apt de a se prezenta reproșabil în societate. Pentru realizarea eficientă a necesităților sociale, vom conlucra în continuare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM, Consiliul Raional Ocnița, Direcția Învățământ a CR Ocnița, părinți, elevi și alți actanți educaționali.

     În numele Sindicatului „Viitorul” felicităm toate cadrele didactice cu începutul anului de studii, dorindu-le sănătate, noi realizări, performanțe și apreciere după merite.

 

 

 

 Традиционно в конце августа 2018 года во всех районах республики по инициативе Министерства Просвещения, Культуры и Исследований РМ, совместно с  управлениями образования муниципиев, городов и районов  прошли  Конференции педагогических работников по теме: «Вместе за качественное образование».

     Руководство Профсоюза Работников Образования и Просвещения „VIITORUL” в лице Михаила Лашку, председателя Профсоюза  и Александра Гобжила, генерального секретаря Профсоюза приняло активное участие в работе данных конференцией в ряде  городов и районов республики: мун. Бельцы, мун.Комрат, где прошла конференций педагогов АТО Гагаузии, Дондюшанском и Унгенском районах.

     В ходе проведенных конференций были подведены итоги работы педагогических коллективов дошкольных образовательных учреждений, а также  начального, гимназического и лицейского образования в  прошедшем учебном году. При этом, как в докладах начальников управлений образования, так и в выступлениях участников конференций красной нитью проходила идея поиска элементов новизны в учебном плане  на 2018-2019  год, поиск новых форм и методов обучения, модернизация системы доуниверситетского образования в стране, вопросы обновления состава педагогических кадров, внедрение инновационных технологий и проектов в процесс обучения, оснащения учебных заведений современной оргтехникой, проблемы повышения социального статуса и заработных плат педагогов всех уровней, в том числе  и вспомогательного персонала системы общего образования, а также  другие волнующие работников отрасли вопросы.

 

 

 

Ultimime stiri

Prev Next

Nov.12

Publica Report din 10 noiembrie a.c.

Publica Report din 10 noiembri…

Președintele Federației Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX”, dl Mihail LAȘCU a participat sâmbătă 10 noiembrie la emisiunea ”PUBLICA REPORT”, unde a...

Read more

Nov.12

IMPORTANT !!!

IMPORTANT !!!

  Ca urmare a solicitării Federaţiei Sindicatelor din Moldova „ Sindlex” în vederea majorării valorii de referinţă pentru personalul din Grupul...

Read more

Nov.07

”Contract colectiv de muncă și parteneriatul social

”Contract colectiv de muncă ș…

 Aici puteți privi emisiunea "Dialogul social" din 6 noiembrie a.c., cu privire la  noul Contract colectiv de muncă, semnat între...

Read more

Nov.02

Comisia pentru Negocieri și Consulatări tripartidă a adunat 1 noiemrie pentru discutarea proictul Legii de salarizare

Comisia pentru Negocieri și Co…

      Secretarul general al Federației ”SINDLEX”, dna Angela OTEAN, a participat 01 noiembrie, a.c. la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și...

Read more

Oct.31

Contractul colectiv de muncă - baza drepturile tale la serviciu

Contractul colectiv de muncă -…

         ”Contract colectiv de muncă – baza drepturilor tale la serviciu” a fost tema de discuţie  în  cadrul reuniunii...

Read more

Oct.29

Felicitare cu aniversarea 66-a Sirviciului Pază de Stat!

Felicitare cu aniversarea 66-a…

Cu prilejul celei de a 66 – a aniversări  de la constituirea Serviciului pază  Federația Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX” Vă adresează cele mai...

Read more

Oct.26

"День за днём" обсуждаем реформу оплаты труда бюджетникам с 1 декабря с.г.

"День за днём" обсуж…

Анжела ОТЯН, генеральный секретарь Федерации "SINDLEX", в субботу приняла участие в передаче ДЕНЬ ЗА ДНЁМ на телеканале Publika, где обсуждалась...

Read more

Oct.29

Emisiunea ”Replica” unde a fost pusă în discuție reforma salarizării

Emisiunea ”Replica” unde a fos…

Mihail LAȘCU, Președintele Federației ”SINDLEX” a participat vineri, 28 octombrie la emisiunea ”Replica”, împreună cu ministrul finanțelor dl Octavean ARMAȘU și...

Read more

Oct.26

În anul Contractului Colectiv Sindicatul “Demnitate” a semnat cu Inspectoratul General al Poliţiei un nou Contract Colectiv de Muncă pentru anii 2018-2023

În anul Contractului Colectiv …

   Astazi, 26 octombrie,  la sediul IGP a fost semnat   Contractul Colectiv de Muncă pentru anii 2018-2023 între Inspectoratul general al...

Read more

Oct.24

В ожидании роста зарплат

В ожидании роста зарплат

Сегодня, 24 октября председатель Федерации "SINDLEX" Михаил ЛАШКУ принял участие в телепередаче "День за днем", в которой обсуждался законопроект правительства...

Read more

Oct.24

Majorarea salariilor în sistemul bugetar este așteptată și susținută de sindicate!

Majorarea salariilor în sistem…

Secretarul general al Federatiei ”SINDLEX” dna Angela OTEAN a participat marți, 23 octombrie a.c. la emisiunea ”Publika Report” unde a...

Read more

Oct.16

Contract colectiv de muncă - garanția drepturilor sindicale

Contract colectiv de muncă - g…

  Comisia de dialog social „angajator-salariat” s-a întrunit în şedinţa de lucru în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei, MAI la data...

Read more

Oct.15

Promovarea și apărarea valorile creștine

Promovarea și apărarea valoril…

Astăzi, 15 octombrie 2018  i-a fost acordat Ordinul ”Sfântului Ioan Botezătorul” dlui Mihail LAȘCU, Președintele Federației ”SINDLEX”, pentru promovarea și apărarea valorile...

Read more

Oct.12

Angela OTEAN a participat la programa televizată PUBLIKA -REPORT

Angela OTEAN a participat la p…

Secretarul general al Federației ”SINDLEX”, dna Angela OTEAN a participat la programa televizată ”PUBLIKA -REPORT”, unde s-a pus în discuție...

Read more

Oct.05

Ziua Profesionale a Lucrătorilor din Învăţămînt –marcată în raionul OCNIŢA

Ziua Profesionale a Lucrătoril…

  La data de 3 septembrie 2018, dl Mihail LAŞCU, preşedintele Sindicatului Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie „VIITORUL” a participat la...

Read more

Oct.05

Omagiu pentru cei ce instruiesc polițiști

Omagiu pentru cei ce instruies…

În zi marcantă, dedicată Zilei Mondiale a învățătorului, dl. Alexandru JIZDAN, ministrul afacerilor interne a felicitat cadrele didactice din cele...

Read more

Oct.05

Михаил Лашку в передаче "День за днём" о надбавках к зарплате учителей

Михаил Лашку в передаче "…

В канун Международного Дня Учителя председатель Профсоюза "VIITORUL", Михаил Лашку принял участие в телепередаче на канале Publika-TV, в рамках которой...

Read more

Oct.05

Cu sărbătoarea profesională a Serviciilor operative

Cu sărbătoarea profesională a …

                                  Stimaţi colegi,  În numele Prezidiului...

Read more

Oct.04

Начисление зарплат по новому - токшоу "День за днем"

Начисление зарплат по новому -…

Генеральный секретарь Федерации Профсоюзов Молдовы "SINDLEX" Анжела ОТЯН приняла участие в телепрограмме "День за днем", в которой обсуждались зарпалаты педагогов,...

Read more

Oct.03

5 octombrie - Ziua Mondială a Profesorului!

5 octombrie - Ziua Mondială a …

  Stimaţi colegi,   Cu prilejul sărbătorii profesionale - Ziua Mondială a Profesorului,   Vă adresăm sincere felicitări cu urări de bine şi sănătate.    Fie...

Read more

Oct.01

Întrunire cu membrii de sindicat la DSE Ungheni

Întrunire cu membrii de sindic…

    În cadrul Direcţiei Situaţii Excepţionale Ungheni  la data de 29 septembrie s-a desfăşurat întrunirea conducerii Sindicatului „Salvatorul” cu membrii de...

Read more

Sep.28

Contractul colectiv de muncă – baza legală a activităţii organizaţiilor sindicale primare a Sindicatului „VIITORUL”

Contractul colectiv de muncă –…

     La  data de 27 septembrie 2018 la iniţiativa Direcţiei de Învăţămînt al raionului Rezina, Asociaţia sindicală raională Rezina...

Read more

Sep.24

LA PAS CU SPORTUL, SPRE NOI VICTORII !

LA PAS CU SPORTUL, SPRE NOI VI…

  În perioada 21-23 septembrie CNSM a petrecut cea de-a V-a Spartachiadă a Confederației, unind prin duhul sportiv și buna dispoziție peste 650...

Read more

Sep.21

PROMOVÎND DREPTURILE SINDICALISTE

PROMOVÎND DREPTURILE SINDICALI…

La data de 19 septembrie , în incinta Inspectoratului de Poliţie Ciocana a avut loc întrunirea conducerii Federaţiei “SINDLEX” cu...

Read more

Sep.14

Ministrul Monica Babuc a avut o întrevedere cu Mihail Lașcu, președintele Sindicatului „Viitorul”

Ministrul Monica Babuc a avut …

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, a avut astăzi, 13 septembrie, o întrevedere cu Mihail Lașcu, președintele Sindicatului Angajaților...

Read more

Sep.11

ÎMPREUNĂ PENTRU O EDUCAŢIE DE CALITATE

ÎMPREUNĂ PENTRU O EDUCAŢIE DE …

La data de 8 septembrie 2018, dl Mihail Laşcu, preşedintele Sindicatului „Viitorul” a participat la Conferinţa cadrelor didactice din raionul...

Read more

Sep.03

Felicitari cu ocazia sosirii noului an scolar 2018-2019!

Felicitari cu ocazia sosirii n…

Cu prilejul inceputului noului an scolar, dorim sa aducem sincere felicitari elevilor, parintilor si profesorilor!    Stimaţi pedagogi! Voi sunteţi oamenii timpului...

Read more

Aug.29

Organizarea securităţii şi sănătăţii în muncă – seminar instructiv

Organizarea securităţii şi săn…

     În perioada 28-29 august curent, în ajunul noului an de studii 2018-2019,  Sindicatului Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie...

Read more

Aug.25

La mulți ani, Moldova!

La mulți ani, Moldova!

    Multstimaţi colegi, Cu prilejul aniversării a                                ...

Read more

Aug.30

Новый 2018-2019 учебный год – качественное образование, задачи и проблемы

Новый 2018-2019 учебный год – …

 Noul an de studii 2018-2019 – studii calitative, obiective și soluții        În mod tradițional, în luna august 2018, la...

Read more

Aug.23

Negocieri colective cu privire la modificari și copletări a CCM Sindicatului ”DEMNITATE” cu IGP MAI

Negocieri colective cu privire…

  Comisia de dialog social „angajator-salariat”  Comisia de dialog social „angajator-salariat” s-a întrunit în şedinţa de lucru în încinta Inspectoratului General...

Read more

Iul.30

”Tema săptămânii” - Reforma fiscală

”Tema săptămânii” - Reforma fi…

  Pentru a privi emisiunea apasați aici

Read more

Iul.18

Михаил Лашку принял участие в телепередаче "День за днём" и дал свой комментарий по теме "Prima casa-3"

Михаил Лашку принял участие в …

Председатель Федерации "SINDLEX" Михаил Лашку принял участие в телепередаче "День за днём" и дал свой комментарий по теме "Prima casa-3",...

Read more

Iul.17

NU PROFANAŢI IDEALURILE NAŢIUNII

NU PROFANAŢI IDEALURILE NAŢ…

 Federaţia Sindicatelor  din Moldova „Sindlex” îşi exprimă indignarea profundă privind profanarea numelui marelui Voievod Stefan cel Mare şi Sfant de...

Read more

Iul.17

LA PAZA PĂCII SOCIALE!

LA PAZA PĂCII SOCIALE!

  La data de 16 iulie 2018, Mihail LAŞCU, preşedintele Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” și membru Prezidiului Consiliului Veteranilor al...

Read more

Iul.13

Tema zilei din 12.07.2018 cu privire la majorarea salariilor pedagogilor

Tema zilei din 12.07.2018 cu p…

Pentru a privi video, apasati aici

Read more

Iul.13

Телепередача на тему: "Учителям повышают зарплату"

Телепередача на тему: "Уч…

Чтобы посмотреть видео, нажмите тут

Read more

Iul.12

APEL catre pichetatori

APEL catre pichetatori

   Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”, ca reprezentant legal al membrilor de sindicat, funcţionari publici cu statut special...

Read more

Iul.12

Tradiționala instruire în Turcia

Tradiționala instruire în Turc…

   În perioada 1-7 iulie 2018, delegaţia Federaţiei Sindicatelor din Moldova «SINDLEX» a participat la un curs de instruire cu privire...

Read more

Iul.11

Platforma dialogului social a Sindicatului „Salvatorul”

Platforma dialogului social a …

La data de 10 iulie 2018 , a avut loc semnarea modificărilor şi completărilor la Contractul colectiv de muncă (nivel...

Read more