Новый 2018-2019 учебный год – качественное образование, задачи и проблемы

 Noul an de studii 2018-2019 – studii calitative, obiective și soluții

 

     În mod tradițional, în luna august 2018, la inițiativa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, în colaborare cu Direcțiile de învățămînt sau desfășurat, în toate raioanele republicii, Conferințe pedagogice  cu genericul: "Împreună pentru educație de calitate".

   Conducerea Sindicatului Angajaților din Învățămînt și Educație "VIITORUL", reprezentată de Mihail Lașcu, președintele Sindicatului și Alexandru Gobjila, secretarul general al Sindicatului, a participat activ la lucrările acestor conferințe în mai multe orașe și raioane ale republicii: mun. Bălți, mun. Komrat, or.Dondușeni, Ocnița și Ungheni, unde au avut loc Conferințele profesorilor.

   În cadrul conferințelor, s-au rezumat reușitele activității colectivelor pedagogice ale instituțiilor de învățămînt preșcolar, precum și învățământul primar, gimnazial și liceal, din anul de referință.

     Astfel, în rapoartele șefilor Direcțiilor de învățămînt, precum și în discursurile participanților la conferințe s-a accentuat necesitatea întroducerii noilor elemente în planul de învățămînt  pentru anul 2018-2019, căutarea de noi forme și metode de instruire, modernizarea sistemului de învățămînt preuniversitar din țară, întroducerea unor tehnologii inovatoare și proiecte în procesul de instruire, dotarea școlilor cu echipamente de birou moderne, la fel, s-a atras atenția la problema creșterii statutului social a cadrelor didactice, și la majorarea salariilor  acestora, inclusiv a personalul auxiliar și celui nedidactic.

  

 În cadrul Conferințelor au fost adoptate REZOLUȚII

 

REZOLUȚIA

 

atelierului de lucru a liderilor sindicali din 20.08.2018

      Menirea sindicatului angajațiolor din învățământ este de a proteja drepturile angajaților, de a direcționa activitatea spre asigurarea unui climat psihologic favorabil, atât membrilor de sindicat cât și comunității de elevi pe care o educăm.

      În cadrul atelierului de lucru cu liderii sindicali s-au identificat problemele, realizările și perspectivele. S-a menționat că Direcția Învățământ a CR Ocnița și Sindicatul „Viitorul”colaborează  fructuos. Sunt încheiate contracte colective la nivel de instituții, care s-au realizat 100%. S-a semnat un acord la contractul colectiv, unde sunt stipulate privilegiile pentru cadrele auxiliare, asistentele medicale, adaos 7 zile la concediul anual plătit, cine n-a beneficiat de concediul medical - 4 zile, pentru activitatea liderilor sindicali - 5 zile și 4 zile pentru angajații ce activează la calculator mai mult de 6 ore pe zi etc. Cu acordul Direcției Învățământ de către sindicat s-au organizat cursuri de formare în domeniul securității și sănătății muncii. În unele  instituții s-au îmbunătățit condițiile de activitate și odihnă a angajaților. Cu aportul  DÎ s-au desfășurat  cursurile de formare continuă în teritoriu, economisindu-se surse financiare, timp și nu s-a întrerupt procesul educațional în instituții.

        Consiliul Raional  a alocat  surse  financiare pentru întreținerea școlilor mici, reparații capitale, crearea condițiilor sanitaro-igienice, alimentația copiilor din familii socialmente vulnerabile. Pentru sporirea calității în educație s-a îmbunătățit baza tehnico-materială în instituții, s-au procurat proiectoare, calculatoare, table interactive.   

       Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM a demarat reforme și a elaborat acte normative  prin care au contribuit la eficientizarea activității cadrelor didactice și de conducere. Astfel  activitatea profesorului  este centrată pe elevi sporind calitatea produsului obținut, prin aprobarea și implementarea Nomenclatorului tipurilor de documentație școlară și Metodologia privind repartizarea pimpului de muncă a personalului didactic în instituțiile de învățământ general, Curriculum dezvoltat în învățământul primar, Curriculum la Dezvoltarea personală și Educația pentru societate, evaluarea prin discriptori a disciplinelor ed.plastică, ed.muzicală, ed.fizică și ed. tehnologică  în clasa V-a, robotica și educația digitală. S-au alocat surse pentru formarea continuă a cadrelor didactice și cursuri de recalificare.

      Aducem mulțumiri și apreciem inițiativa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM, Consiliului Raional Ocnița, Direcției Învățământ a CR Ocnița pentru colaborare și parteneriat.

       Suntem mulțumiți de realizările obținute, dar există unele probleme ce necesită soluționare:

 

 1. Salarii mici și lipsa cadrelor didactice.
 2. Salarii mici pentru cadrele nondidactice.
 3. Curricula la educația timpurie nu este repartizată strict conform particularităților de vârstă.
 4. Cadrele didactice sunt agresate de părinți, copii, elevi, dar nu sunt protejate.
 5. Legea salarizării nu este unificată.
 6. Deficit de buget din motivul neacoperirii cheltuielilor.
 7. Deminuarea autorității cadrelor didactice prin intermediul mass-media.

 

SOLUȚII:

 

 1. Urgentarea elaborării noii legi a salarizării în sectorul bugetar.
 2. Revizuirea curriculei pentru educația timpurie.
 3. Extinderea HG „Cu privire la asigurarea cu tichete pentru alimentație a angajaților  din  învățământ ”.
 4. Elaborarea unui  act  normativ ce va proteja cadrele didactice de agresiunea copiilor, părinților etc.
 5. Susținerea inițiativei petiției grupului „Pedagogii solidari”.
 6. Revizuirea formulei de salarizare per/copil pentru acoperirea cheltuielilor.

   În această ordine de idei, Sindicatul„Viitorul” își asumă responsabilitatea pentru susținerea asigurării unui mediu favorabil realizării obiectivelor educaționale, urmând să ne consolidăm eforturile de a satisface nevoia fiecărui angajat din învățământ, nevoilor fiecărui elev, de a se simți competent în domeniul de activitate, apt de a se prezenta reproșabil în societate. Pentru realizarea eficientă a necesităților sociale, vom conlucra în continuare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM, Consiliul Raional Ocnița, Direcția Învățământ a CR Ocnița, părinți, elevi și alți actanți educaționali.

     În numele Sindicatului „Viitorul” felicităm toate cadrele didactice cu începutul anului de studii, dorindu-le sănătate, noi realizări, performanțe și apreciere după merite.

 

 

 

 Традиционно в конце августа 2018 года во всех районах республики по инициативе Министерства Просвещения, Культуры и Исследований РМ, совместно с  управлениями образования муниципиев, городов и районов  прошли  Конференции педагогических работников по теме: «Вместе за качественное образование».

     Руководство Профсоюза Работников Образования и Просвещения „VIITORUL” в лице Михаила Лашку, председателя Профсоюза  и Александра Гобжила, генерального секретаря Профсоюза приняло активное участие в работе данных конференцией в ряде  городов и районов республики: мун. Бельцы, мун.Комрат, где прошла конференций педагогов АТО Гагаузии, Дондюшанском и Унгенском районах.

     В ходе проведенных конференций были подведены итоги работы педагогических коллективов дошкольных образовательных учреждений, а также  начального, гимназического и лицейского образования в  прошедшем учебном году. При этом, как в докладах начальников управлений образования, так и в выступлениях участников конференций красной нитью проходила идея поиска элементов новизны в учебном плане  на 2018-2019  год, поиск новых форм и методов обучения, модернизация системы доуниверситетского образования в стране, вопросы обновления состава педагогических кадров, внедрение инновационных технологий и проектов в процесс обучения, оснащения учебных заведений современной оргтехникой, проблемы повышения социального статуса и заработных плат педагогов всех уровней, в том числе  и вспомогательного персонала системы общего образования, а также  другие волнующие работников отрасли вопросы.

 

 

 

Ultimime stiri

Prev Next

Apr.17

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ cu genericul: „Sindicatul – garant al apărării drepturilor social-economice și de muncă”

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ cu g…

  Astăzi, 17 aprilie 2019, în ajunul celei de-a 7 aniversări de la fondarea Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” s-a desfășurat...

Read more

Apr.14

Mesaj de felicitare adresat domnului Miahail LAŞCU cu jubileul de 60 de ani!

Mesaj de felicitare adresat do…

  Mult stimate domnule Mihail LAȘCU, Astăzi, ajuns la frumosul jubileu de 60 de ani, fără îndoială, sunteţi alături de toţi ceidragi...

Read more

Apr.10

Михаил ЛАШКУ в передаче "Принципы" на телеканале PRIME

Михаил ЛАШКУ в передаче "…

6 апреля с.г. Михаил Лашку, председатель Федерации Профсоюзов Молдовы "SINDLEX" принял участие в телевизионной передаче ПРИНЦИПЫ  с Андреем Андриевским, в...

Read more

Apr.05

Felicităm cu Ziua Salvatorului Republicii Moldova!

Felicităm cu Ziua Salvatorului…

        Stimaţi colaboratori ai Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale!      Permiteţi-mi, în numele Comitetului Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova “SINDLEX” şi...

Read more

Mar.20

Masa rotundă a femeilor sindicaliste din raionul Ocniţa

Masa rotundă a femeilor sindic…

  Primăvara - anotimpul renașterii, al trezirii la viață, un anotimp cu zile frumoase, cu soare. O astfel de zi a fost...

Read more

Mar.22

INIȚIEREA DIALOGULUI SOCIAL

INIȚIEREA DIALOGULUI SOCIAL

  Astăzi, 22 martie 2019 în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei, MAI s-a întrunit în şedinţa de lucru Comisia de dialog social „angajator-salariați”  la...

Read more

Mar.18

Angela OTEAN a participat la emisiunea televizată REPLICA la canalul PRIME

Angela OTEAN a participat la e…

          Secretarul General al Federației ”SINDLEX”, dna Angela OTEAN a participat la emisiunea televizată REPLICA la canalul PRIME din 17 martie...

Read more

Mar.18

Prima Casa - programul de succes pentu familiile tinere

Prima Casa - programul de succ…

La data de 15 martie 2019, dl Mihail LAȘCU președintele Federației “SINDLEX” a participat la emisiunea televizată „PUBLICA REPORT” cu...

Read more

Mar.14

  Plenara din 13 martie 2019 a Sindicatului „Demnitate”

Plenara din 13 martie 2019…

    Consiliului Sindicatului “Demnitate” s-a întrunit astăzi, 13 martie, în şedinţă  plenară, pentru a discuta despre convocarea celui de-al III-lea Congres...

Read more

Mar.14

Индексация больше, чем инфляция: пенсии граждан вырастут 12.03.2019

Индексация больше, чем инфляци…

Председатель Федерации Профсоюзов Молдовы  "SINDLEX" Михаил ЛАШКУ принял участие в телепередаче "Принцип Андриевского" на телеканале PRIME. Тема передачи была -...

Read more

Mar.11

Emisiunea "Deni za dniom" din 7 martie 2019

Emisiunea "Deni za dniom…

Председатель Федерации Профсоюзов Молдовы "SINDLEX" Михаил ЛАШКУ принял участие в телепередаче "День за днём" с Викторией Крюковой на PUBLIKA-TV. В...

Read more

Mar.08

LA MULȚI ANI! Domnule Alexandru GOBJILA

LA MULȚI ANI! Domnule Alexandr…

Jubileul de aur în viața Dumneavoastră – 70 de ani de la naştere  ne oferă deosebitul prilej pentru a Vă adresa...

Read more

Mar.06

Felicitare cu Ziua Internaționala a Femeii - 8 Martie!

Felicitare cu Ziua Internațion…

        STIMATE DOAMNE ŞI DOMNIŢE ! În această zi de sărbătoare,  fastuoasă prin felul său, cu revărsări spectaculoase de dragoste, lumină, căldură  din...

Read more

Mar.01

Întrunirea conducerii Sindicatului "VIITORUL" cu liderii sindicali ai Asociației sindicale mun.Bălți

Întrunirea conducerii Sindicat…

  La 27 februarie 2019, în cadrul Liceului Teoretic “Nicolae Gogol” din mun.Bălți s-a desfășurat întîlnirea președinților organizațiilor sindicale primare din...

Read more

Feb.21

PEDAGOGUL ANULUI 2019 – COMPETIȚIE A EXCELENȚEI PROFESIONALE

PEDAGOGUL ANULUI 2019 – COMPET…

La data de 7 februarie 2019 în sala Casei raionale de cultură Direcția Educație, Cultură și Turism Dondușeni a o...

Read more

Feb.18

Poliția de Frontieră - Trecut, Prezent şi Viitor!

Poliția de Frontieră - Trecut,…

  La data de 16 februarie 2019, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră  în parteneriat cu Sindicatul “Frontiera” a Federaţiei Sindicatelor...

Read more

Feb.16

Totalurile de activitate a Federației “SINDLEX” în anul 2018

Totalurile de activitate a Fe…

Membrii Consiliul General al Federaţiei „SINDLEX” la data de 1 februarie  2019 s-au întrunit pentru a face bilanțul activității pentru...

Read more

Feb.15

SUCCESELE PARTENERIATULUI SOCIAL

SUCCESELE PARTENERIATULUI SOCI…

     Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din  Moldova    „SINDLEX” salută  decizia Guvernului Republicii Moldova din 6 și 11 februarie...

Read more

Feb.13

Оплата труда педагогических работников в новых условиях

Оплата труда педагогических ра…

     13 февраля  2019 года в гимназии №2  гор. Комрат, по инициативе руководства территориальной Ассоциации Профсоюза „VIITORUL”  Комратского района, при...

Read more

Feb.11

Comunicat de presă

Comunicat de presă

 Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din  Moldova „ Sindlex”  salută  decizia de astăzi, 11 februarie 2019, a Guvernului Republicii Moldova...

Read more

Feb.07

FELICITARE CU ANIVERSAREA A CELOR 39 DE ANI DE CĂSNICIE

FELICITARE CU ANIVERSAREA A CE…

   Mult stimații noștri, dl Mihai și dna Zinaida LAȘCU, A sosit ziua în care sărbătoriți împreuna 39 de ani de taine...

Read more

Feb.04

MEDICAMENTE COMPENSATE

MEDICAMENTE COMPENSATE

La data de 3 februarie 2019, dna Angela OTEAN, secretarul general al Federației „SINDLEX” a participat la emisiunea televizată „REPLICA”. În...

Read more

Feb.04

MEDIEREA- SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR DE MUNCĂ

MEDIEREA- SOLUȚIONAREA CONFLIC…

       În cadrul Institutului Muncii la data de 1 februarie 2019 dna Angela Otean, secretar general al Federaţiei „SINDLEX” , formator...

Read more

Feb.01

Comitetul Federal și-a prezentat raportul de dare de seamă pentru anul 2018

Comitetul Federal și-a prezent…

La data de 1 februarie  2019 membrii Consiliul General al Federaţiei „SINDLEX” s-au întrunit în ședință pentru a trasa planul...

Read more

Feb.01

Totalurile de activitate a Prezidiului Consiliului Sindicatului “VIITORUL” pentru anul 2018

Totalurile de activitate a Pre…

    La data de 1 februarie 2019 în incinta Institutului Muncii CNSM Sindicatul Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie „Viitorul”, organizaţie membră...

Read more

Ian.23

Demografia va creştere în ţara noastră

Demografia va creştere în ţara…

  Mihail LAŞCU, preşedintele Federaţiei „SINDLEX” la data de 22 ianuarie 2019, curent a participat împreună cu ex-ministru al Muncii, Sănătăţii...

Read more

Ian.23

Sistemul unitar de salarizare în învăţământ general.

Sistemul unitar de salarizare …

          La data de 22 ianuarie 2019, în cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din or. Ungheni s-a desfăşurat...

Read more

Ian.17

Ajutor social

Ajutor social

      La data de 16 ianuarie 2019, Mihail LAŞCU, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a fost invitatul  emisiunii televizate “День...

Read more

Ian.18

Ajutor social pentru perioada rece a anului

Ajutor social pentru perioada …

        Mihail LAȘCU, președintele Federației «SINDLEX» la data de 18 ianuarie 2019 a fost invitatul emisiunii «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» unde împreună...

Read more

Dec.26

Crăciun fericit şi un An Nou plin de bucurii!

Crăciun fericit şi un An Nou p…

          Mult stimați colegi!      Cu ocazia luminoaselor sărbători de iarnă vă adresez cele mai calde salutări şi urări de bine. Vă doresc...

Read more

Dec.20

Totaluri şi proiecte la răscruce de ani

Totaluri şi proiecte la răscru…

       Pe final de an, cînd obişnuim să facem totalurile perioadei ce pleacă şi să ne schiţăm nişte planuri...

Read more

Dec.18

Cu Ziua Poliției Naționale, stimați polițiști

Cu Ziua Poliției Naționale, st…

  STIMAŢI COLEGI! În numele Prezidiului Consiliului Sindicatului “DEMNITATE” şi al meu personal, cu ocazia sărbătorii profesionale – ZIUA POLIŢIEI NAŢIONALE, V ă adresez sincere felicitări Dvs....

Read more

Dec.17

Proiectele sociale implementate de guvernare

Proiectele sociale implementat…

Dl Mihail LAŞCU, preşedintele Federaţiei „SINDLEX” a participat împreună cu preşedintele raionului Rezina, dna Eleonora GRAUR,  directorul Casei Naţionale de...

Read more

Dec.12

FORUMUL SINDICAL: „Eficienţa parteneriatului social. Realizări şi perspective”

FORUMUL SINDICAL: „Eficienţa …

    Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a organizat şi desfăşurat la data de 10 decembrie 2018 Forumul sindical cu genericul: „Eficienţa...

Read more

Dec.12

Bilanţul activităţiilor sindicatelor din cadrul Ministerului afacerilor interne, pentru anul 2018

Bilanţul activităţiilor sindic…

Bilanţul activităţii sindicale pentru anul 2018 în domeniul protecţiei drepturilor social - economice şi de muncă ale funcţionarilor publici cu...

Read more

Dec.11

"Tema zilei" - ANGAJAREA ÎN CÎMPUL MUNCII

"Tema zilei" - ANGAJ…

   Dl Mihail Laşcu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Moldova SINDLEX, la data de 5  decembrie, curent a fost invitatul emisiunii  „TEMA...

Read more

Dec.03

AŞTEPTĂRI MARI DE LA NOUA LEGE PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE SALARIZARE ÎN SECTORUL BUGETAR

AŞTEPTĂRI MARI DE LA NOUA LEG…

  La data de 3 decembrie 2018 dl Mihail Laşcu, preşedintele Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a participat la emisiunea televizată...

Read more

Nov.29

Комментарий председателя Профсоюза "DEMNITATE" Михаил Лашку телеканалу «МИР 24»

Комментарий председателя Профс…

28 ноября 2018 г. председатель Профсоюза "DEMNITATE" Михаил Лашку телеканалу «МИР 24»  дал комментарий, в котором рассказал какие требования предъявляет Министерство Внутренних Дел к физической форме...

Read more

Nov.28

INIŢIATIVA GUVERNULUI – BENEFICII CONSIDERABILE

INIŢIATIVA GUVERNULUI – BENEFI…

La 27 noiembrie 2018, secretarul general al Federaţiei „SINDLEX”, Angela OTEAN a participat la emisiunea televizată "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ" cu...

Read more

Nov.27

Ultragierea polițiștilor

Ultragierea polițiștilor

La data de 26 noiembrie 2018 dl Mihail Laşcu, preşedintele Sindicatului „DEMNITATE” a participat la emisiunea televizată „TEMA ZILEI”, unde...

Read more