La data de 04 februarie, Federaţia Sindicatelor din Moldova „Sindlex” a petrecut Plenara Consiliului General al Federaţiei care a avut drept scop evaluarea activităţii în decursul anului 2014, identificarea necesităţilor si priorităţilor pentru activitatea în anul curent, şi încorsetarea obiectivelor în masurile şi acţiunile planificate.

Preşedintele Federaţiei „Sindlex” dl Mihail Laşcu, a adus la cunoştinţă despre activitatea din anul 2014, succesele şi impedimentele  întâlnite în realizarea obiectivelor stabilite anterior.

Secretarul general al Federaţiei, dna Angela Otean, a reiterat oportunitatea de monitorizare şi  evaluare permanentă a respectării drepturilor de muncă şi cele salariale a membrilor de sindicat, cu anunţarea neregulilor în termeni legali, pentru a interveni în mod urgent şi promt.

Au fost efectuate un şir de  modificări în componenţa nominală a Consiliului General şi Comitetul Federal în urma schimbărilor de state şi fluxul de personal.

Membrii  Consiliului General au votat unanim pentru aprobarea planului complex de măsuri pentru anul 2015 şi au  înaintat conducerii încredere pentru  eforturile depuse la fortificarea mişcării sindicaliste în domeniile de referinţă.

Reamintim că în componenţa Federaţiei „SINDLEX! Se regasesc Sondicatul „Demnitate”, Sindicatul „Viitorul, Sindicatul „SindMAI”, Organizaţia Sindicală a CNA, Organizaţia Sindicală „Frontiera”, Organizaţia Sindicală „Salvatorul”, Organizaţia Sindicală „Gardianul”, Uniunea Sindicală a Academiei MAI „ Ştefan cel Mare”, Uniunea Sindicală a Serviciului Medical MAI,etc.