LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!

Ziua de 1 Decembrie marchează un moment istoric în care sărbătorim unitatea şi spiritualitatea unui popor cu valori şi tradiţii care merită cinstite.
Se împlinesc 104 de ani de când la Alba Iulia s-a desăvârşit cel mai însemnat act din istoria milenară, dramatică şi eroică a poporului român. A fost momentul când într-o atmosferă de vibrantă însufleţire patriotică, Marea Adunare Naţională a votat în unanimitate istorică „Declaraţia de Unire cu Ţara”. Pe bună dreptate, actul istoric de la 1 Decembrie 1918 reprezintă sărbătoarea de suflet a tuturor românilor, un simbol al împlinirii dorinţei de libertate şi unitate a poporului român. Este obligația urmașilor să rememoreze cu preţuire şi respect glorioasele fapte de vitejie ale eroilor neamului, spiritul de dăruire şi sacrificiu pentru împlinirea unui ideal viu – făurirea Statului Naţional Unitar având la bază unitatea de neam, limbă şi cultură
De Ziua Naţională a României, în numele Fedeatiei ,,SINDLEX" , dorim să transmitem poporului român cele mai sincere urări de bine și un viitor prosper și fericit.
La mulți ani tuturor românilor de pretutindeni și celor ce simt și gândesc românește!
LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!

Tinerii sindicalişti s-au întrunit la seminarul cu genericul: “Sindicatele în protejarea drepturilor profesionale şi social-economice ale angajaţilor”.

La data de 25 noiembrie 2022, Organizaţia de tineret din cadrul Sindicatului “Viitorul”, organizaţie membră a Federaţiei “Sindlex”, a desfăşurat conform planului de activitate, seminarul cu genericul: “Sindicatele în protejarea drepturilor profesionale şi social-economice ale angajaţilor”.

Astfel, circa 30 de participanţi, tineri membri de sindicat şi invitaţi şi-au dat întâlnire în format online.

Această întrunire a avut drept scop va­lorificarea potențialului tinerilor, prin informare menite să le fortifice abilitățile în domeniul dreptului muncii și protecției soci­ale.

Mihail Laşcu, preşedintele Sindicatului  “Viitorul” a felicitat tinerii, membrii de sindicat mulţumindu-le că fac parte din marea familie sindicalistă şi a menţionat că tinerii reprezintă o prioritatea a mișcării sindicale, care sunt promovați activ în cadrul structurilor sindicale de diverse nivele și s-a arătat deschis să sprijine în continuare inițiativele tinerilor sindicaliști.

Dna Daniela Carbuni, preşedintele Organizaţiei de Tineret a Federaţiei “Sindlex” a informat tinerii că Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), cu suportul Organizației Internaționale a Muncii (ILO), pornind de la faptul că generația actuală utilizează pe larg internetul și resursele disponibile on-line și din experiența altor țări, a elaborat aplicația mobilă Drepturile salariaților! Aceasta are scopul de a servi ca un suport adițional în asigurare și promovare a drepturilor și garanțiilor în domeniul muncii și a altor drepturi nemijlocit legate de muncă.

Veronica Nevreanschi, preşedintele Organizaţiei de Tineret a Sindicatului  “Viitorul” a informat despre protejarea drepturilor social – economice a tinerilor membri de  sindicat şi a atras atenţia că scopul principal al Organizaţiei de tineret este consolidarea unității de acțiuni a tinerilor sindicaliști în vederea protejării drepturilor și intereselor tinerilor membri de sindicat, elaborarea și înaintarea propunerilor pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și normativ în domeniul tineretului, participarea în procesul de educație sindicală a tinerilor și atragerea acestora în mișcarea sindicală.

Dna Ecaterina Sturzinschi  a menţionat în discursul său că viitorul sistemului educaţional sunt tinerii specialişti de astăzi. Starea de bine, motivarea, instruirea şi susţinerea tinerilor specialişti va facilita activitatea acestora.

 

Protecția social-economică a funcționarilor publici cu statut special, obiectiv primordial al sindicatului

În calitate de  reprezentant oficial al angajaților, membri de sindicat din cadrul organelor de  drept, care  în virtutea  funcțiilor deținute sunt  funcționari  publici cu statut special, în rezultatul  unei inflații galopante și a unor crize ce se perindă una după alta, venim cu această  solicitare    obiectivă  și   revendicăm următoarele:

     1. Solicităm majorarea salarială a funcționarilor publici  cu statut special din  cadrul Ministerului afacerilor interne, respectiv polițiști, polițiști de frontieră, carabinieri, salvatori si pompieri; angajații din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor al Ministerului Justiției,  prin  aprobarea pentru anul 2023 unei valori de referință  unice de 2500 lei. Prin această  majorare s-ar reveni la puterea de cumpărare al anului 2020-2021, adică s-ar diminua impactul  ratei de inflație de peste 35%.

    2. Cerem  scoaterea moratoriului  pe funcțiile care au  fost lipsite de acoperirea financiară în decursul a ultimilor  4 ani, cu finanțarea acestora și permiterea după caz, a completării lor cu candidați la serviciu,  sau  acceptarea cumulării acestora și  remunerarea cumularzilor conform legislației în vigoare.

Această măsură ar diminua  supra oboseală  personalului, care în decurs de 4 ani au îndeplinit  gratis atribuțiile de serviciu  de pe fișa de post a funcțiilor înghețate.

    3. Solicităm modificarea legilor speciale, respectiv 288/2016 și 300/2017 prin introducerea la compartimentul garanțiilor sociale a normei de hrană (tichetul de masă)  si a voucherului de vacanță, care ar oferi oportunitatea unei mese calde la prânz, minimalizând cazurile de îmbolnăvire gastrică, dar și oferind posibilitatea economiei surselor financiare din salariu.

Voucherul de vacanță, pe lângă  faptul că ar oferi posibilitatea unei odihne proactive, ar contribui și la dezvoltarea sistemului HORECA la noi acasă.

     4. Echipamentul de serviciu, uniforma, mijloacele speciale din dotare necesită a fi îmbunătățită calitatea și   diversificarea acestora. Vestimentația  de serviciu necesită a fi    confecționată din  stofă  de calitate, comodă la  diverse situații profesionale, iar calitatea    croiului si a  confecției sa  fie  trainică și rezistentă la multiplele  spălări.

Încălțămintea necesită a fi  procurată și  repartizată după măsuri concrete, să fie comodă și să  corespundă anotimpurilor.

Federația Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” și organizațiile membre din cadrul ei, cum ar fi Sindicatul „Demnitate”, Sindicatul „Frontiera”, Sindicatul „Gardianul”, Sindicatul  „Salvatorul”,  Sindicatul „SindMAI”  reiterează  cerințele sale către partenerii sociali,  Ministerul afacerilor interne, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Guvernul Republicii Moldova, Parlamentul Republicii Moldova în vederea îmbunătățirii  condițiilor de muncă și motivației de a munci în organele de forță, de a servi statul  destoinic și cu demnitate, respectiv fiind asigurați cu salariu  decent și un pachet  social  corespunzător.

Semnarea Contractului colectiv de muncă al Sindicatului „GARDIANUL”

Sindicatului „GARDIANUL”, organizație membră a Federației „SINDLEX  și Administrația Națională a Penitenciarelor la data de 16 noiembrie 2022 au semnat Contractul colectiv de muncă pentru anii  2023-2027.

Semnarea contractului colectiv de muncă a întrunit o perioadă de discuții, negocieri în cadrul Comisiei pentru dialog  social „angajator-salariați” și conţine dispoziţii şi clauze privind retribuirea muncii, condiţii de muncă şi protecţia muncii, regimul de muncă şi de odihnă, perfecţionarea profesională şi dezvoltarea parteneriatului social, reglementând  raporturile sociale privind  drepturile invocate mai sus.

Potrivit părților, elaborarea și semnarea acestui act normativ are o importanță deosebită pentru protejarea drepturilor și intereselor profesionale, și de muncă.

Sub incidența Contractului colectiv de muncă pentru anii 2023-2027, cad salariații, membrii de sindicat care au împuternicit reprezentanții lor (Sindicatul „GARDIANUL”, organizație membră a Federației „SINDLEX și Administrația Națională a Penitenciarelor să participe la negocierile colective, să elaboreze și să încheie Contractul colectiv de muncă în numele acestora, în limitele angajamentelor asumate.

 

STOP PROTESTELOR VIOLENTE!

Sindicatul  “Demnitate” exprimă îngrijorarea în legătură cu  dezordinile în masă provocate de protestatarii agresivi la marșul de protest din 30 octombrie 2022,  și condamnă  acțiunile  violente  în adresa polițiștilor, carabinierilor aflați la datorie.

Manifestările pașnice   autorizate nu au nimic comun cu ultragierea angajaților organelor de asigurare ordinii publice, cu  atentarea la sănătatea  psihologică și fizică a  polițiștilor și carabinierilor, la abuzurile și provocările vădit îndreptate în adresa  oamenilor legii!

Angajații Ministerului afacerilor interne se află în exercitarea obligațiunilor de serviciu, fiind protejați prin lege, și orice încercare  de intimidare a acestora  se califică drept  infracțiune.

Reiterăm solicitarea noastră de  a nu provoca, intimida, ultragia  organele de asigurare a ordinii publice !

Dreptul la proteste pașnice, este un exercițiu democratic, de care e în drept să se folosească orice cetățean dintr-un stat de drept!

Exprimați-l corect și în limitele legii !

Poliția  stă la straja ordinii publice și securității cetățenilor, nu ca să fie obiectul urii instigatoare!

 

Prezidiul Consiliului Sindicatului “Demnitate”

                                                                                                                      30.10.2022