FORUMUL LIDERILOR SINDICALI- 2022

În ajunul Zilei Sindicalistului și aniversării a celor 10 ani de la crearea Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” liderii şi activul sindical din cadrul Federației,după 3 ani de carantină epidimiologică ,cu noi forțe și idei, s-au întrunit la Forumul liderilor sindicalişti,în perioada 4-5 iunie curent, la casa de odihnă „Perlele Nistrului”, Vadul lui Vodă.

Scopul activității a fost de a consolida capacitățile organizațiilor sindicale și de a dezvolta parteneriatul social.

 

Cei peste 300 de membri de sindicat, reprezentanţi ai centrelor sindicale naţional ramurale Sindicatul „DEMNITATE”, Sindicatul „FRONTIERA”, Sindicatul „SALVATORUL”, Sindicatul „SindMAI” şi Sindicatul „VIITORUL”, participanţi la Forum au trasat obiectivele, au identificat problemele cu care se confruntă mişcarea sindicalistă, cât şi au avut un schimb de opinii în vederea recrutării noilor membri de sindicat.

 

 

Programul forumului a fost axată pe discuţii şi lucru în echipe Sindicatului „Demnitate”, Sindicatului „Frontiera”, Sindicatului „Salvatorul”, Sindicatului „SindMAI” şi Sindicatului „Viitorul” unde s-au menţionat obiectivele care pot fi atinse, „iar activităţile pot avea eficienţa scontată dacă organizaţia sindicală va acţiona, în acelaşi timp, pentru creşterea calităţii factorului uman şi prin educarea membrilor de sindicat”, a spus dna Angela Otean, secretarul general al Federației „SINDLEX”.

“Prin intermediul acestei activități ne-am propus să consolidăm toți liderii sindicali din cele cinci organizații sindicale, pentru a discuta despre politicile social-economice actuale și aspectele legate de salarizare, condițiile de muncă, remunerarea muncii în zilele de repaus și cele de sărbători”, a comunicat Mihail Lașcu, președintele Federației „SINDLEX”.

În cele două zile ale Forumului, sindicaliștii au mai organizat o serie de activități cultural - sportive.

În prima zi Orchestra „Plai Moldovenesc” a MAI a IGSU a evaluat cu un recital de muzică  populară și ușoară dedicat acestui eveniment,  iar în ziua a doua au fost antrenați în probe sportive amicale.

Cel mai interesant și distractiv eveniment a acestei zile a fost “ștafeta veselă”, unde 5 echipe au dat dovadă de spirit de echipă și consolidare, accentuând – prietenia .

 

 

ZIUA SINDICALISTULUI - 2021

STIMAȚI COLEGI,

În numele Comitetului Federal al Federației “SINDLEX” şi al meu personal, permiteţi-mi să vă felicit cu Ziua Sindicalistului, care anual se sărbătorește la data de 07 iunie.

Remarcăm cu admiraţie devotamentul şi responsabilitatea Dumneavoastră în exercitarea funcţiilor sindicale – nobile calităţi ce v-au marcat  aprecierea şi deosebita stimă a colegilor şi membrilor de sindicat.

Vă aducem sincere urări de sănătate, bunăstare şi noi succese în activitatea Dumneavoastră nobilă întru binele membrilor de sindicat şi prosperarea Patriei noastre –  Republica Moldova.

        

    Preşedinte                                         Mihail LAŞCU

                                     07.06.2022

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FAMILIEI - UNGHENI 2022

 Ziua Internațională a Familiei este marcată în fiecare an la data de 15 mai. Rolul acestei zile este de a sublinia importanța tuturor membrilor unei familii, indiferent că sunt părinți, bunici sau frați, precum și importanța educației paterne pentru viitorul copiilor.

 În acest context, în ziua de 14 mai curent, Federația Sindicatelor din Moldova ,,SINDLEX,, a organizat pentru membrii de sindicat din raionul Ungheni, cele mai interesante și distractive competiții interactive, pentru părinți și copii.

 

 

 

 

 

 

Ziua Internațională a Familiei marcată la Ocnița

Anual la 15 mai, în întreaga lume este marcată Ziua Internațională a Familiei, pentru a sublinia importanța familiei și a valorilor sale în societate.

Această zi are rolul de a promova valorile majore ale familiei: dragoste, respect, egalitate, parteneriat, prevenirea/combaterea violenţei în familie, concilierea vieții profesionale cu viața de familie, etc.

Cu acest prilej, dna Ecaterina STURZINSCHI, președintele Asociației sindicale raionale Ocnița din cadrul Sindicatului „VIITORUL” a organizat și desfășurat pentru familiile membrilor de sindicat o sărbătoare de suflet.

Oaspeții de onoare prezenți:dnul Mihai LAȘCU, președintele Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, Ghenadie GOGOL – reprezentantul Cancelariei de Stat în raionul Ocnița, Eugeniu ȘIPCALOV – vicepreședintele raionului Ocnița, Ivan ZAHARCO - șeful Direcției Învățământ a CR Ocnița au evidențiat ca, prioritatea națională este protecția familiei ce se axează pe următoarele dimensiuni: politici de protecție a familiilor cu copii (concediul pentru îngrijirea copilului, concediului paternal); politici de protecție socială a familiilor vulnerabile (servicii sociale menite să asiste familia pe parcursul ciclului de viață și a riscurilor întâmpinate; prestații sociale); politici ocupaționale și de protecție a salariaților în câmpul muncii (promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, prevederi legale ce oferă posibilități de asigurarea a concilierii vieții de familie cu cea profesională); politici în domeniul asigurării egalității de gen, precum și de prevenire și combatere a violenței în familie.

În raportul său dna Ecaterina STURZINSCHI a subliniat că, în toate timpurile FAMILIA a fost și rămâne nucleul de bază al societății, locul unde se naște și perpetuă dragostea și iubirea, unde respectul și stima merg mână în mână, unde cresc copiii alături de părinți și bunei, unde grija și încrederea stau la temelia dezvoltării armonioase a familiei, iar bunăstarea acesteia depinde, în mare măsură, de salariile atractive.

În cadrul acestui eveniment mai multe cupluri au fost antrenate în diverse concursuri, spre final fiind apreciați cu cadouri de preț pentru curajul și măiestria demonstrată.

La fel, participanții la concursul „Cântec joc și voie bună” au fost menționați cu diplome și cadouri de preț, iar prezentatorii Dl Mihail JALBĂ și dna Veronica NEVREANSCHI li s-au adus mulțumiri cordiale pentru prestați ape care au avut-o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAI PRESUS DE TOATE ESTE LEGEA !

În aceste  zile  de  odihnă și sărbătoare oficială cu conotații de înaltă intensitate emoțională și comemorativă, angajații MAI sunt non-stop la datorie, monitorizând procesul de desfășurare a  manifestărilor  și  asigurând  liniștea și ordinea public.  

Prevederile  Legii nr.54/2003, art. 1, punctul b),  interzic  etalarea, confecționarea, răspândirea, precum și deținerea în vederea difuzării publice a simbolurilor fasciste, național-socialiste (naziste), unei organizații extremist sau utilizate în contextul unor acțiuni de agresiune militară, crime de război sau crime împotriva umanității, precum și al propagandei sau glorificării acestor acțiuni, fapt ce   unora nu le este pe plac și încearcă să destabilizeze  situația calmă a unei sărbători de comemorare a veteranilor celui de al II război mondial.

Angajații MAI  nu vor tolera și nu vor manifesta neglijență față de persoanele, care vor admite derogări de la cadrul normativ sau vor încerca să instige la încălcarea legii.

În acest context, Comitetul  Federal al  Federației Sindicatelor din  Moldova “SINDLEX” vine cu un apel către toți cetățenii care intenționează să participe la manifestațiile de 9 mai, să se conformeze cadrului legislativ și să aibă un comportament pașnic, respectând munca oamenilor legii, aflați la datorie.

 

Cu respect  pentru munca angajaților MAI,

                          Comitetul  Federal al  Federației Sindicatelor

                                            din  Moldova SINDLEX