Briefing de presă susținut de către Ministrul Afacerilor Interne, Ana Revenco - 20 ianuarie 2022

 

Briefing de presă susținut de către Ministrul Afacerilor Interne, Ana Revenco, privind activitățile ce urmează să fie realizate de subdiviziunile MAI, pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19, în contextul creșterii incidenței cazurilor de infectare și a ultimelor decizii ale CNESP - 20 ianuarie 2022


Prevederile legislației în domeniul salarizării, în vigoare de la 1 ianuarie 2022

1.Principalele modificări ale Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar sunt:

 • S-a modificat noțiunea de bază “funcție temporar absentă”, după cum urmează:

– funcție temporar absentă – funcţie al cărei titular lipseşte de la lucru pe o perioadă de până la 60 de zile calendaristice în         următoarele cazuri: în caz de boală sau traumatism, concediu de studii, concediu neplătit, detaşare la alt loc de muncă sau       pe perioada stabilită de legislaţie în cazul concediului de maternitate, când salariatului i se păstrează locul de muncă, iar           raporturile de serviciu nu au fost suspendate;

 • S-a introdus o noțiune nouă “ funcție vacantă”– funcție liberă, fără titular.
 • S-a introdus un nou spor – sporul de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate.
 • S-a modificat modalitatea promovării, transferului și detașării personalului:

  salariile de bază, în cazul promovării, transferului și detașării personalului unităților bugetare, se stabilesc conform             coeficienților de salarizare pentru funcțiile respective, ținându-se cont de treapta de salarizare;

– în cazul detașării, personalul beneficiază, pe lângă salariul de bază, și de celelalte drepturi salariale acordate personalului din unitatea bugetară în care a fost detașat;

– în cazul în care, în urma detașării, salariul lunar stabilit este inferior celui de care a beneficiat până la detașare, personalului detașat i se va plăti diferența de salariu.

 • Salariaților din unitățile bugetare, care la data de 1 decembrie 2018 asigurau interimatul unei funcții publice de conducere și la încetarea acestuia au revenit în funcția exercitată anterior interimatului, li se va achita diferența de salariu. Diferența de salariu se garantează în cazul în care salariile calculate sunt inferioare salariilor medii lunare calculate pentru funcțiile ocupate anterior asigurării interimatului unei funcții publice de conducere.
 • S-a majorat mărimea minimă a salariului lunar calculat de la 2200 de lei la 3100 de lei. Astfel, angajații, al căror salariu calculat, cu durata normală a timpului de muncă, este mai mic decât 3100 de lei, vor primi diferență dintre 3100 de lei și salariul lunar calculat.
 • S-au majorat clasele de salarizare pentru directori (șefi) ai instituțiilor de învățământ.
 • S-au acordat clase suplimentare de salarizare pentru funcțiile didactice de psihopedagog, psihopedagog special, pedagog logoped, psiholog din structurile de asistență psihopedagogică.
 • S-au acordat clase suplimentare de salarizare pentru Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
 • S-au majorat clasele de salarizare pentru șoferii din cadrul tuturor unităților bugetare.
 • S-au majorat clasele de salarizare pentru judecătorii Curții Constituționale.

2. Prin Legea bugetului de stat pentru anul 2022:

a) Pentru calcularea, începând cu 1 ianuarie 2022, a salariilor angajaților din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, s-a stabilit valoarea de referință în mărime de 1800 de lei.

Prin derogare, s-au stabilit următoarele valori de referință:

în mărime de 1400 de lei – pentru persoanele cu funcții de demnitate publică din cadrul autorităților/instituțiilor finanțate de la bugetul de stat, cu excepția judecătorilor, a procurorilor, a inspectorilor-judecători, a secretarului general al Guvernului, a secretarului general al aparatului Președintelui Republicii Moldova, a secretarului general al Parlamentului, a secretarilor de stat, a directorului Serviciului Fiscal de Stat și a directorului Serviciului Vamal, a șefilor și șefilor adjuncți ai oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, a consilierilor pentru soluționarea contestațiilor;

în mărime de 1900 de lei pentru:

– personalul didactic, științifico-didactic și personalul de conducere din cadrul instituțiilor de învățământ, conducătorii (directori și directori adjuncți) instituțiilor de educație timpurie, de învățământ primar, gimnazial, liceal și profesional tehnic, directorii/directorii adjuncți ai altor instituții de învățământ decât cele de educație timpurie, de învățământ primar, gimnazial, liceal și profesional tehnic;

– personalul care, conform anexelor la Legea nr. 270/2018, se încadrează în clasele de salarizare de la 1 până la 25;

– corpul de subofițeri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

– efectivul de soldați și sergenți din cadrul Ministerului Apărării;

– consilierii pentru soluționarea contestațiilor din cadrul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, inclusiv directorul general și directorul general adjunct;

în mărime de 2000 de lei – pentru personalul, inclusiv cu funcții de demnitate publică, din cadrul Serviciului Protecție și Pază de Stat;

în mărime de 2500 de lei pentru:

– judecători (cu excepția judecătorilor din cadrul Curții Constituționale, al Consiliului Superior al Magistraturii și al Curții Supreme de Justiție), procurori, inspectori-judecători, inspectori din cadrul Inspecției procurorilor;

– personalul, inclusiv cu funcții de demnitate publică, din cadrul Serviciului de Informații și Securitate, al Centrului Național Anticorupție, al Autorității Naționale de Integritate și al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;

– personalul, inclusiv cu funcții publice de conducere, din cadrul Autorității Aeronautice Civile;

în mărime de 2600 de lei – pentru judecătorii din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și al Curții Supreme de Justiție;

în mărime de 3000 de lei – pentru judecătorii din cadrul Curții Constituționale.

b) Pentru acordarea premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2021 în cazul neachitării acestuia de către unitățile bugetare în anul 2021 sunt prevăzute 592 mil. de lei. Repartizarea acestor alocații autorităților publice se va efectua în baza hotărârilor de Guvern.

3. Prin Hotărârea Guvernului nr. 458 din 29.12.2021 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, s-a stabilit salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022, în mărime de 9 900 de lei.

Bilanț de an al Sindicatului ”DEMNITATE”

 

Sindicatul „Demnitate” la data de 22 decembrie s-a întrunit  în plenara Consiliului sindicatului lărgită, cu participarea  partinerilor sociali.  Să-şi impărtăşească experienţa sindicalistă au venit şi reşeşinţii sindicatului poliţienesc din Lituania, dna Roma Katiniene, cât şi preşedinţii  Asociaţiei sindicale dl Anatolie Onișciuc, şi dl Igor Poplavschii, preşedintele   sindicatului personalului  atestaţi din cadrul MAI Ucraina.

 Dna preşedinte Angela Otean a  facut o retrospectivă a  activităţilor  anuale, a remarcat punctele forte, dar a şi împărtăşit decepţiile pe marginea mai multor aşteptări zădărnicite în vederea îmbunătăţirii  condiţiilor de muncă, remunerare şi garanţiilor sociale. 

 Dna Jana Costachi, secretar general al MAI, prin intervenţia sa  la reuniune a punctat obiectivele  stategice  pe care  conducerea afacerilor  interne şi le propune să le  implemeneze prioritar, dar şi cerinţele ce sunt  puse în faţa personalului MAI. Parteneriatul social şi solicitările sindicatelor  se încadrează perfect în  priorităţile de viitor a conducerii   afacerilor interne.

Dl Arcadie Afteniuc, şeful adjunct al Inspectoratului General  al Poliţiei  a venit cu un discurs  detaliat despre  paşii  şi acţiunile   conducerii IGP în vederea  respectării prevederilor Contractului Colectiv de Muncă în domeniul retribuirii muncii supra program şi pe timp de noapte, cât şi   îmbunătăţirea    condiţiilor de dotare cu echipament.

 Dl Mihail Laşcu, preşedintele Federaţiei „Sindlex” a reiterat necesitatea  stringentă a dialogului social întru consolidarea  capacităţilor  decizionale sindicaliste.

  Alături de  liderii sindicaliști   din sindicatul Demnitate,  virtual, din deplasarea de peste hotare,  a fost și președintele CNSM, dl Igor Zubcu,  care   încurajator  a punctat  prioritățile sindicatului la nivel  național.

  Oaspeţii au venit cu o expertiză internaţională  în domeniul   sindical, iar  preşedinţii Sindicatului „Demnitate”, dna Angela Otean şi dl Igor Poplavschii, preşedintele Sindicatului personalului atestat din cadrul MAI din Ucraina  au semnat un acord  de cooperare în domeniul sindical.

 

 

  

 

 

 

Conducerea Sindicatului “VIITORUL” a prezentat rezultatele activităţii sale desfăşurate în anul 2021

 

Membrii Consiliului Sindicatul Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie “VIITORUL”, organizaţie membră a Federaţiei “SINDLEX” s-au întrunit marţi, 28 decembrie 2021, în incinta Institutului muncii al CNSM, în cadrul şedinţei de totalizare a activităţii Prezidiului Consiliului Sindicatului.

În cadrul şedinţei sindicaliştii au discutat un şir de chestiuni ce ţin de activitatea sindicală desfăşurată în anul de referinţă şi au examinat mai multe chestiuni de importanţă social economică, dar şi de ordin organizatoric care vizează mişcarea sindicalistă în anul 2022.

“Astăzi facem un bilanţ al activităţii în anul 2021, trasăm obiectivele pentru anul 2022 şi  stabilim un program de activitate, dar şi în continuare vom unifica eforturile pentru a apăra şi promova drepturile şi libertăţile fundamentale ale membrilor de sindicat, pentru a nu permite diminuarea calităţii vieţii acestora, a subliniat Mihail LAŞCU, preşedintele Sindicatului “VIITORUL”.

La fel, în cadrul şedinţei au fost aleşi delegaţi la Conferinţa a III a Federaţiei “SINDLEX”, conform normei de reprezentativitate şi a fost înaintat, din partea Sindicatului “VIITORUL”, la funcţia de preşedinte al Federaţiei, dl Mihail LAŞCU.

Totodată, membrii Consiliului Sindicatului “VIITORUL” au fost urați de un grup de tineri ai Academiei de muzică, teatru și arte plastice, care le-au urat mult succes și prosperitate, în anul 2022.

 

 

 

LA MULȚI ANI! POLIȚIA REPUBLICII MOLDOVA

 

STIMAȚI COLEGI!

În numele Prezidiului Consiliului Sindicatului “DEMNITATE” şi al meu personal, cu ocazia sărbătorii profesionale

    – ZIUA POLIŢIEI NAŢIONALE,

 adresez sincere felicitări Dvs. şi membrilor familiei, dorindu-vă multă sănătate, dârzenie, optimism şi noi realizări.

 Vă mulţumim pentru devotamentul de care daţi dovadă şi pentru responsabilitatea cu care trataţi rigorile meseriei !

Prin tot ceea ce faceţi contribuiţi ca instituţia esenţială a statului de drept să se bucure de încrederea poporului, de respectul

celorlalte instituţii naţionale şi de prestigiu internaţional.

 Noi apreciem  felul în care vă faceţi datoria, care se echivalează cu garanţia unei vieţi mai liniştite şi mai sigure.

 

                                        Cu profund respect,

                             Preşedintele

                            Sindicatului  "DEMNITATE"                                                                                 Angela OTEAN