1 MAI - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A OAMENILOR MUNCII

Stimaţi colegi şi prieteni!

 Cu prilejul Zilei Internaţionale  ale oamenilor muncii - 1 Mai

Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova

„SINDLEX”,

Vă adresează cele mai calde şi sincere felicitări, urări de bine,

prosperitate şi multe succese în realizarea tuturor obiectivelor

trasate.

 

         Preşedintele Federației "SINDLEX"                    Mihail LAŞCU

                                                                                        1 mai 2024

         

 

Congresul al IV-lea al Sindicatului "DEMNITATE"

După o activitate de cinci ani, liderii sindicali din cadrul Sindicatului „DEMNITATE” s-au reunit la lucrările Congresului al IV-lea al Sindicatului „DEMNITATE”, care s-a desfășurat la 26 aprilie 2024, în incinta Institutului muncii, CNSM. Congresul a avut circa 90 de delegați, aleși în cadrul adunărilor generale a organizațiilor sindicale primare din cadrul inspectoratelor de politie.

Dna Angela Otean, președintele Sindicatului a informat despre realizările sindicatului și a Consiliului în decursul a celor 5 ani, raportând reușitele care au fost obținute, îmbunătățirea garanțiilor sociale prin negocierea și semnarea unui nou contract colectiv de munca cu Inspectoratul General al Poliției, MAI.

Efectuând o retrospectivă a activităţii Consiliului Sindicatului desfăşurate în decursul anilor de referință, în domeniul protecţiei drepturilor şi intereselor membrilor de sindicat, menţionând necesitatea întreprinderii unui șir de acțiuni în acest sens, pentru a îmbunătăți condițiile de muncă și de odihnă a funcționarilor publici cu statut special, şi atragerea noilor membri de sindicat. Delegații Congresului al  IV-lea au apreciat activitatea Consiliului cu calificativul - “foarte bine".

Cu vot unanim dna Angela Otean a fost aleasă în funcția de preşedinte al  Sindicatului „DEMNITATE”.

 

 

 

PLENARA SINDICATULUI “DEMNITATE”

În perioada 05 – 06 aprilie curent, membrii Consiliului Sindicatului „DEMNITATE” s-au convocat în plenară ordinară precongres, în cadrul căreia au fost discutate chestiuni ce urmează a fi implementate pînă la și în perioada Congresului.

Astfel, un rol important a fost consacrat finalizării adunărilor generale de dare de seamă și alegeri în Organizațiile Sindicale Primare din cadrul sindicatului.

În acest sens, Consiliul a validat drepturile președinților noi aleși și desigur, au fost prezentați noii președinți ai OSP, fiind felicitați alături de președinții realeși, care au demonstrat încrederea colectivului în mandatul precedent.

 O chestiune separată de discuții a fost dedicată intensificării solicitărilor privind norma de hrană și necesitatea completării Legii 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu prevederea privind norma de hrană, garanție socială imperios necesară.

Relevant de remarcat că, pentru a fortifica efortul în domeniul revendicării dreptului la norma de hrană, la finalul plenarei a fost organizat pe această tematică și un Flashmob.

Ulterior, doamna Viorica Ursu, psiholog, psihoterapeut cognitiv comportamental, a împărtășit din experiența sa, printr-o sesiune de instruire a membrilor Consiliului Sindicatului „DEMNITATE”, relatând mijloacele și tehnicile de consolidare a echipelor, aplanarea conflictelor și promovarea unui climat sănătos în rîndurile angajaților.

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUIREA INTERNAȚIONALĂ A LIDERILOR DE SINDICAT DIN CADRUL SINDICATULUI "SALVATORUL"

În perioada 13 – 14 aprilie curent, liderii și activul sindical din cadrul Sindicatului „Salvatorul”, organizație membră a Federației „SINDLEX”, au beneficiat de o sesiune de instruire cu genericul „Parteneriatul social viabil – mentorul unui dialog social credibil. Necesitatea implementării Contractului Colectiv de Muncă.”, care s-a desfășurat în incinta Casei Răzeșului, amplasată în localitatea Drăgoiasa, Județul Suceava, România.

Instruirea a venit ca un ghid pentu fortificarea și protejarea drepturilor şi intereselor social-economice, profesionale, de muncă, colective şi individuale ale membrilor de sindicat, actualizarea şi dezvoltarea dialogului social şi parteneriatului social, precum și consolidarea şi sindicatelor.

Evenimentul a fost ghidat de doamna Angela Otean, secretar general al Federației, dna Luminița Cebîrciu, șef adjunct al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgență al MAI, și dl Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, care au încurajat liderii sindicali din Sindicatului „Salvatorul” la un dialog social credibil.

 

Gala organizațiilor sindicale primare

La data de 28 martie 2024, în incita Palatului Republicii,  Federația ,,SINDLEX” împreună cu sindicatele membre: ,,DEMNITATE”, ,,GARDIANUL”, ,,VIITORUL” , ,,SindMAI”, ,,FRONTIERA”, ,,SALVATORUL” au participat la Gala organizațiilor sindicale primare organizată de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova .

În cadrul evenimentului au fost făcute totalurile campaniei „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, fiind desemnați câștigătorii Concursului organizațiilor sindicale primare care s-a desfășurat în perioada decembrie 2023 – martie 2024. Campania a avut drept obiectiv evidențierea și diseminarea bunelor practici, evaluarea potențialului organizațiilor sindicale primare.

În cadrul campaniei „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, în perioada martie 2023- martie 2024, sindicatele au realizat mai multe acțiuni care au îmbunătățit cadrul legal în materia drepturilor sindicale, au condus la consolidarea capacităților liderilor sindicali, promovarea bunelor practici de activitate a organizațiilor sindicale primare.

La manifestație alături de noi au fost domnul Lilian CARABEȚ, șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției al MAI și domnul Anatolie FALCA, director al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Organizațiile Sindicale Primare din cadrul FSM ,,SINDLEX” au fost nominalizate la mai multe compartimente:

La  categoria: Debut sindical  pe locul II și III s-au clasat OSP din cadrul Penitenciarului nr.11-Bălți și Penitenciarului nr.12-Bender.

La categoria: Locuri de muncă sigure pe loculIII a fost nominalizată OSP a Centrului Național Anticorupție.

La categoria: Promovarea imaginii Sindicatelor pe locul III s-a clasat OSP din cadrul Inspectoratului de poliție Călărași.

La categoria: Dialog social constructive pe locul IIIs-a învrednicit OSP din cadrul Inspectoratului General al Poliției.

De asemeni, în cadrul concursului s-au evidențiat OSP din cadrul Penitenciarului nr.5 – Cahul și OSP din cadrul Inspectoratului de Poliție Căușeni.

Federația Sindicatelor din Moldova ,,SINDLEX” a fost reprezentată de OSP a Sindicatului ,,DEMNITATE”: IGP, DP Chișinău, CNA, UTA Găgăuzia, IP Soroca, IP Bălți, IP Călărași, IP Căușeni, IP Ungheni; Sindicatului ,,VIITORUL”:                                   IP Gimnaziul- Grădinița „Petru Șargu”, IET  „Ghiocel” - Asociația Ocnița și IET nr.19 „Ingerașul”, IET nr.23 „Licurici”- Asociația Bălți; Sindicatului ,,GARDIANUL” - Penitenciarul 12-Bender, Penitenciarul 5-Cahul, Penitenciarul 11-Bălți.

Evenimentul s-a desfășurat pe o notă artistică alături de Orchestra „Plai Moldovenesc” a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al  Ministerul Afacerilor Interne, Fanfara Inspectoratului General al Politiei de Frontiera și Ansamblul „Rebrenii” al IP LT „Liviu Rebreanu”.

Data de 28 martie este declarată Ziua Organizației Sindicale Primare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcategorii