ZIUA SINDICALISTULUI - 2023

STIMAȚI COLEGI,

În numele Comitetului Federal al Federației “SINDLEX” şi al meu personal, permiteţi-mi să vă felicit cu Ziua Sindicalistului, care anual se sărbătorește la data de 07 iunie.

Remarcăm cu admiraţie devotamentul şi responsabilitatea Dumneavoastră în exercitarea funcţiilor sindicale – nobile calităţi ce v-au marcat  aprecierea şi deosebita stimă a colegilor şi membrilor de sindicat.

Vă aducem sincere urări de sănătate, bunăstare şi noi succese în activitatea Dumneavoastră nobilă întru binele membrilor de sindicat şi prosperarea Patriei noastre –  Republica Moldova.

        

    Preşedinte                                            Mihail LAȘCU                                     07.06.2023

 

Familia sindicalistă-2023

La data de 3 iunie 2023 organizațiile membre ale Federației “SINDLEX” din raionul Ungheni, Sindicatul “Demnitate”, Sindicatul “Frontiera”, Sindicatul “Salvatorul”, Sindicatul “Viitorul” au desfășurat concursul cultural-sportiv cu genericul: “Familia sindicalistă-2023”, consacrată Zilei Internaționale a Familiei la care au participat 13 familii sindicaliste.

Scopul acestui eveniment a fost de a consolida membrii de sindicat și familiile acestora și de a valorica importanța educației paterne pentru viitorul copiilor.

La eveniment au participat: conducerea Federației “SINDLEX”, dna Angela Otean, secretar general al Federației, dl Sergiu Barbacari, președintele Sindicatului ”Frontiera”, Corneliu Prepeliță președintele Asociației sindicale raionale Ungheni a Sindicatului ”Viitorul”, Alina Griceniuc, președintele organizației sindicale primare a IP Ungheni, Mihail Strat, președintele organizației sindicale primare a Direcției IGSU Ungheni.

La fel, în cadrul acestui for au participat și partenerii sociali: Andrei Șveț, comisar-șef, Director al Centrului de Excelență în Securitatea Frontiere, Vasile Burlacu, șef interimar al IP Ungheni, Andrei Bulboacă, comisar principal , șef al Direcției regionale Vest.

A debutat întrecerea cu formarea grupelor și prezentarea instrucțiunilor celor cinci probe în care membrii familiei și-au unit forțele, au consolidat prietenia și abilitatea muncii în echipă.

Probele sportive au fost organizate în formatul starturi vesele și fiecare familie și-a dorit să fie menționată ca cea mai bine pregătită și în forță. Pe tot parcursul întrecerilor copii și-au încurajat părinții să dea dovadă de multă energie, la rândul lor părinții și-au motivat micuții să fie curajoși și voinici. 

Finala s-a dat între cinci familii, care au mers la limită după punctajul acumulat și totuși trei au reușit să se manifeste.

Locul I – familia Costenco, Sindicatul “Demnitate”,
Locul II – familia Furtună,  Sindicatul “Demnitate”,
Locul III – familia  Radu ,   Sindicatul “Frontiera”.

 

Contract Colectiv de Muncă pentru anii 2023-2028 semnat dintre Sindicatul “DEMNITATE” și Inspectoratul General al Poliţiei

Astăzi, 19 mai 2023, a fost semnat Contractul Colectiv de Muncă pentru anii 2023-2028 între Inspectoratul General al Poliţiei al MAI şi Sindicatul “DEMNITATE” , pentru  o perioadă de 5 ani.

Semnatari dl Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției, și dna Angela Otean, președinta Sindicatului “DEMNITATE”.

Prevederile Contractului Colectiv de Muncă întră în vigoare de la data semnării, 19 mai 2023 și prevăd  garanții sociale și drepturi de muncă suplimentar negociate pentru funcționarii publici cu statut special, membri de sindicat. 

  

 

Perspective și noi scopuri în realizarea obiectivelor trasate de Sindicatul „GARDIANUL”

Sindicatul „GARDIANUL”, organizaţie membră a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, la data de 22  mai 2023 a desfăşurat şedinţa Plenară a Consiliului Sindicatului la care au participat preşedinţii organizațiilor sindicale primare, conducerea Federației „SINDLEX”, dna Angela Otean și a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, dl Igor Zubcu.

Conform ordinii de zi membrii Consiliului au examinat informaţia Preşedintelui Sindicatului, dlui Andrei Ivanov cu privire la chestiuni organizatorice pe care le întreprinde Prezidiul într-u beneficiul activității sindicale și cu ocazia celebrării evenimentului aniversar de la crearea Sindicatului.

La fel, în cadrul ședinței au fost aleși președinții Organizației de Femei și de Tineret s-a discutat despre tratamentul balneosanatorial și odihna copiilor în perioada estivală.    

Membrii Consiliului au abordat mai multe subiecte: modificarea Legii cu privire la sistemul unitar de salarizare în sistemul unitar; constituirea noilor organizaţii sindicale primare şi recrutarea membrilor de sindicat, perspective și noi obiective în realizarea activității sindicale la nivel de sindicat și organizație sindicală primară, dialog și parteneriat social la nivel de unitate.

Despre Campania “ORGANIZAȚIA SINDICALĂ PRIMARĂ - ENERGIA MIȘCĂRII SINDICALISTE” a vorbit Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, care a subliniat că fortificarea organizațiilor sindicale primare face parte din prioritățile strategice ale mișcării sindicale pentru anii 2023-2027. Sindicalista a evidențiat importanța organizațiilor sindicale primare, care reprezintă temelia mișcării sindicale, și a îndemnat liderii sindicali să fie activi în promovarea acestei campanii.

Vicepreședinta CNSM a venit în fața sindicaliștilor cu o prezentare în care a accentuat rolul OSP în crearea unei instituții sindicale puternice, eficiente și incluzive, pentru a contribui la soluționarea problemelor cu care se confruntă salariații, membrii de sindicat, și a vorbit despre agenda campaniei care conține un șir de activități planificate pentru anul 2023.

Sindicatele din raionul Ocnița au marcat ziua Familiei desfășurând masă rotundă cu genericul ”Rolul sindicatului în protejarea drepturilor familie. Securitatea și sănătatea la locul de muncă”

Ziua Internațională a Familiei anual este marcată în întreaga lume pentru a sublinia importanța familiei și a valorilor sale în societate.

Această zi de 15 mai are rolul de a promova valorile majore ale familiei: dragoste, respect, egalitate, parteneriat, prevenirea/combaterea violenţei în familie, concilierea vieții profesionale cu viața de familie, etc.

De fapt, o familie, înseamnă adesea mult mai mult decât un cuplu cu copii, înseamnă stabilitate, siguranță în ziua de mâine, fericire și, în primul rând, iubire. O familie fericită și succese mai bune le are la locul de muncă deci crește nu numai bunăstarea familiei ci și țării, unde se acumulează resurse pentru salarii mai mari, penii și condiții de trai mai bune.

Cu acest prilej, dna Ecaterina STURZINSCHI, președintele centrului sindical național-ramural din cadrul CNSM și președintele Asociației sindicale raionale Ocnița din cadrul Sindicatului „VIITORUL”, organizație membră a Federației „SINDLEX” la data de 14 mai 2023 a organizat și desfășurat, pentru familiile membrilor de sindicat din raionul Ocnița, o sărbătoare de suflet.

Oaspeții de onoare prezenți: Ghenadie GOGOLI – reprezentantul Cancelariei de Stat în raionul Ocnița, Eugen ȘMÎCALOV – vicepreședintele raionului Ocnița, Alexandru PASCARI – reprezentant al Inspecției muncii al CNSM, , Angela DROIEVA – șef adjunct al Direcției Asistență socială și protecția familiei din raionul Ocnița, Ada GUȚUL – director adjunct al Casei teritoriale de asigurări sociale Ocnița, Valentin HROPOTINSCHI- reprezentant al Agenției ocupării forței de muncă, filiala Ocnița au evidențiat ca, prioritatea națională este protecția familiei ce se axează pe următoarele dimensiuni: politici de protecție a familiilor cu copii (concediul pentru îngrijirea copilului, concediului paternal); politici de protecție socială a familiilor vulnerabile (servicii sociale menite să asiste familia pe parcursul ciclului de viață și a riscurilor întâmpinate; prestații sociale); politici ocupaționale și de protecție a salariaților în câmpul muncii (promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, prevederi legale ce oferă posibilități de asigurarea a concilierii vieții de familie cu cea profesională); politici în domeniul asigurării egalității de gen, precum și de prevenire și combatere a violenței în familie.

În raportul său dna Ecaterina STURZINSCHI a subliniat că, în toate timpurile FAMILIA a fost și rămâne nucleul de bază al societății, locul unde se naște și perpetuă dragostea și iubirea, unde respectul și stima merg mână în mână, unde cresc copiii alături de părinți și bunei, unde grija și încrederea stau la temelia dezvoltării armonioase a familiei, iar bunăstarea acesteia depinde, în mare măsură, de salariile atractive.

În cadrul acestui eveniment mai multe cupluri au fost antrenate în diverse concursuri, spre final fiind apreciați cu cadouri de preț pentru curajul și măiestria demonstrată, iar prezentatorii dl Mihail JALBĂ și dna Veronica NEVREANSCHI li s-au adus mulțumiri cordiale pentru prestația pe care au avut-o.