Masa rotundă a femeilor sindicaliste din raionul Ocniţa

 

Primăvara - anotimpul renașterii, al trezirii la viață, un anotimp cu zile frumoase, cu soare.

O astfel de zi a fost şi data de 17 martie 2019, zi în care s-a desfăşurat o masă rotundă, la care au participat circa 120 de femei sindicaliste din raionul Ocniţa.
Activitatea devenită deja o tradiţie la Ocniţa a fost organizată de neobosita reprezentantă a "SINDLEX",Sturzinschi Ecaterina, preşedintele Asociaţiei sindicale raionale Ocniţa.

În debutul activităţii doamna Sturzinschi a venit cu un cuvânt de salut către toate femeile sindicaliste prezente la acest forum. Din luarea de cuvânt putem desprinde următoarele cuvinte care reflectă importanţa femeii.
,,Începutul nu numai pentru natură, dar și pentru omenire a fost şi rămâne femeia. Ziua în care Dumnezeu a creat femeia a fost cu siguranță o zi de primăvară. Și de atunci femeia a devenit forța motrice a vieții, o regină: nimic nu se face decât prin ea și pentru ea”.
Dintotdeauna alături de femei se cere şi umărul bărbaţilor, un sprijin de nădejde. Un astfel de sprijin la Ocniţa se simte în persoana domnului Andrei Ţopa, vicepreşedintele raionului Ocniţa.

Domnul Ţopa a sprijinit şi prin vorbe şi prin fapte toate activităţile şi acţiunile propuse şi desfăşurate de sindicatul din raion. Nu a putut nici de data aceasta să nu vină cu cuvinte frumoase spuse în adresa femeii. Promiţând şi în continuare să sprijine promovarea femeilor în funcţii de conducere,să pledeze pentru egalitatea de şanse, îmbunătăţirea nivelului de trai, să faciliteze accesul femeilor pe piaţa muncii şi reducerea gradului de dependenţă economică a acestora.
Cu un cuvânt de salut către doamnele prezente în sală a venit şi domnul Rusu Iurie, şef direcţie Asistenţă socială şi protecţia familiei.
,,Folosindu-mă de această ocazie doresc să felicit toate Doamnele prezente la această masă rotundă cu ocazia sosirii primăverii şi Zilei Internaţionale a Femeii. Vă doresc să vă realizaţi toate năzuinţele, iniţiativele şi aspiraţiile, să aveţi sănătate multă, iar fiecare clipă din viaţă să vă fie prilej de a zâmbi şi de a simţi fericirea de a fi Femeie”.
Deja al câtelea an se organizează la Ocniţa masa rotundă a femeilor membre de sindicat din diverse domenii de activitate. Şi de fiecare dată nu a lipsit de la această activitate domnul Mihai Laşcu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Moldova "SINDLEX".
Domnul Laşcu a vorbit despre rolul şi importanţa femeii – o fiinţă gingaşă şi plăpândă, dar în acelaşi timp şi puternică, capabilă să ducă pe umerii săi povara grea a muncii atât la serviciu, cât şi cea a familiei. Le-a dorit ca primăvara iubirii să le inunde sufletul cu bucurie și cu parfumul tuturor florilor sale, iar toate împlinirile frumoase, sănătatea și spiritul acestei zile să le însoțească pretutindeni.
Viața,lupta și energia se declina la feminin. Ambițioase,dinamice, cu plăcerea muncii, emotive și eficace, Privind la astfel de femei, sfârșești a crede în mitul cu supraoamenii în care fiecare din ele valorează cât doi bărbați. O reprezentantă a acestui gen de femei este şi doamna Angela Otean, secretarul General al Federației ”SINDLEX”, preşedintele Organizaţiei de Femei a Federaţiei Sindicatelor din Moldova "SINDLEX", vicepreşedintele Consiliului de Femei a Confederaţiei Sindicatelor din Moldova.
Doamna Otean a informat despre despre reuşitele obţinute de sindicat ca moderator al dialogului social, apărător al drepturilor membrilor de sindicat. În acest context un succese considerabil îl reprezintă participarea tot mai mare a femeilor în luarea deciziilor de importanţă majoră pentru societate. În continuarea celor menţionate a ţinut să mulţumească doamnelor lideri sindicali pentru activismul în promovarea spiritului sindical, urându-le multă sănătate, fericire, creativitate, noi iniţiative şi performanţe şi ca planurile propuse să se materializeze. În plan personal, le-a dorit din suflet cer senin, pace în casă, sănătate, fericire, bunăstare şi realizarea tuturor aspiraţiilor.
Apoi a urmat concursul ,,Regina sindicalistă”, un concurs tradiţional în raionul Ocniţa ajuns la cea de a 15-a ediţie. Scopul acestuia a fost promovarea feminităţii, frumuseţii fizice şi spirituale a femeii sindicaliste. Concursul a fost moderat de către prezentatorii Mihail Jalbă şi Veronica Nevreanschi - ex-regină ,,ALMA MATER”.
La concurs au participat 7 reprezentante ale sexului frumos din organizaţiile sindicale din raion.
Probele de concurs au fost:
Prima probă ,,Grație și inteligență”, la care concurentele și-au făcut prezentarea folosind poezia, cântecul, gesticulația.
Proba a doua ,,Clipa siderală”.La această probă concurentele au pregătit din timp un dans, cîntec, poezie.
Proba a treia ,,E seară astrală”.La această probă concurentele și-au demonstrat bunul simț și gust de a prezenta o rochie de seară, și în dependență de stilul rochiei, respectiv coafura, machiajul, încălțămintea.
Concurentele au dat dovadă de bun simţ, creativitate, inteligenţă. Toate tinerele au fost bine pregătite, de aceea juriului i-a fost foarte greu să aleagă regina sindicalistă. Juriul a fost constituit din următorii membri: domnul Mihai Laşcu, doamna Otean Angela, domnul Andrei Ţopa, domnul Zaharco Ivan şi domnul Rusu Iurii.
Regina concursului a fost desemnată Cernelevschi Cristina din gimnaziul Hădărăuţi. Ea s-a ales cu o diademă, medalia ,,Regina sindicalistă 2019” și un cadou de preţ. Diadema a fost înmânată de ex-regina anului 2018 – Galețchi Liliana profesoară la gimnaziul Mihălășeni, Viceregina a devenit Ţopa Victoria, Centrul de poştă Ocniţa, menţionată cu medalie şi cadou de preţ. Nici celelalte participante nu au avut de pierdut, ele au fost menţionate cu medalii de diferite nominaţii şi cadouri de preţ.
Pe tot parcursul concursului au avut loc pauze muzicale prezentate de către copii CC din or.Ocniţa, sub îndrumarea doamnei Ana Suslina , Alexei Casenciuc şi Simion Rînja.
O surpriză plăcută a fost şi prezentarea în scenă a formaţiei „Teiușii" (satul Lipnic, raionul Ocnița), laureaţii premiului III la festivalul-concurs național al cântecului haiducesc desfăşurat la Rezina. Membrii formaţiei au venit în faţa celor adunaţi cu un buchet de cântece din tezaurul folcloric al neamului nostru.

Bodiu Liliana, lider sindical,
gimnaziul Gîrbova

 

 

 

 

 

 

 

 

Angela OTEAN a participat la emisiunea televizată REPLICA la canalul PRIME

 

 

 

 

 

Secretarul General al Federației ”SINDLEX”, dna Angela OTEAN a participat la emisiunea televizată REPLICA la canalul PRIME din 17 martie curent, unde s-a discutat despre indexarea pensiilor cu 5,3 la sută, începând cu 1 aprilie 2019.

Totodată, doamna Angela OTEAN a declarat că, înainte de Sărbătorile Pascale, pensionarii cu venituri lunare mai mici de 2000 de lei vor primi un ajutor material, în mărime de 600 de lei, ceea ce-i foarte benefic pentru pensionari

 

Astfel, mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă se va majora cu 91,85 lei pentru 526.651mii beneficiari, pensiile de dizabilitate se vor majora cu 72,07 lei pentru 125.116 mii beneficiari, pensiile de urmaș se vor majora cu 47,25 lei pentru 12020 mii beneficiari, iar pensia medie a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl se va acorda pentru 1749 beneficiari, iar majorarea va constitui 173,79 lei.

Procentul de indexare a fost calculat reieșind din media creșterii anuale a indicelor prețurilor de consum pentru ultimii trei ani.

Menționăm că, de la 1 aprilie 2019, cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă va constitui 1079,33 lei reieșind din aplicarea coeficientului de indexare de 5,3%. 

 

PENTRU A PRIVI VIDEO EMISIUNEI APĂSAȚI AICI

 

 

 

 

 

Plenara din 13 martie 2019 a Sindicatului „Demnitate”

 

 

Consiliului Sindicatului “Demnitate” s-a întrunit astăzi, 13 martie, în şedinţă  plenară, pentru a discuta despre convocarea celui de-al III-lea Congres al organizaţiei sindicale, care se va desfăşura în luna mai a acestui an. Totodată, sindicaliştii au examinat mai multe chestiuni organizatorice legate de petrecerea  acestei măsuri.

Astfel, cei prezenţi la şedinţă au discutat despre stabilirea normei de reprezentativitate şi procedura de delegare la lucrările Congresului dat, desfăşurarea Adunării de dare de seamă şi alegeri, aprobarea Regulamentului Congresului şi a organelor de lucru, procedura de alegere a preşedintelui Sindicatului “Demnitate”, participarea membrilor de sindicat la “Forumul liderilor sindicali”,  cât şi odihna copiilor în perioada  de vară și  despre tratamentul balneo-sanatorial al membrilor de sindicat.

Mihail Laşcu, preşedintele Sindicatului “Demnitate”, a menţionat că un subiect prioritar pe agenda discuţiilor se referă  reforma ce a urmat în urma adoptării Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar şi efectele acesteia. Alte chestiune de interes pentru sindicalişti au în vizor acordarea zilelor suplimentare plătite pentru efortul psihoemoţional, naşterea copiilor, plăţile pentru munca în regim de noapte, plăţile pentru orele de muncă peste program.

Preşedintele Laşcu a mai menţionat că în următorii cinci ani sindicaliştii din ramură îşi propun să intensifice şi să contribuie la dezvoltarea dialogului social şi la  revendicarea noilor  drepturi de muncă şi avantaje.

De asemenea, ca parte componentă a şedinţei  convocate a avut loc şi seminarul cu genericul: „Rolul organelor sindicale la efectuarea controlului asupra implementării Legii nr.270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar şi a Hotărîrii Guvernului RM nr.1231 privind punerea în aplicare a prevederilor acestei legi”, unde s-a atras atenţia la aşa noţiuni de bază ca: partea fixă, partea variabilă, sporuri suplimentare, sporul pentru performanţă şi procedura evaluării activităţii profesionale, stabilirea sporului cu caracter specific.

 

 

  

 

 

 

 

Prima Casa - programul de succes pentu familiile tinere

La data de 15 martie 2019, dl Mihail LAȘCU președintele Federației “SINDLEX” a participat la emisiunea televizată „PUBLICA REPORT” cu Rita Ursalovschi.
În cadrul acestei emisiuni s-a discutat despre Programul Guvernamental „PRIMA CASĂ”, care a fost lansat în luna martie, anul trecut și de care au beneficiat 1102 familii și 415 tineri necăsătoriți.
Aceste indice ne arată că acest program este foarte apreciat de tinerii din Republica Moldova, care nu vor mai pleca din țară, pentru a putea să-și realizeze problema spațiului locativ, a spus dl Mihail Lașcu.
Acest obiectiv este primordial, a spus dlui, deoarece va îmbunătăți demografia în Republica Moldova și va îmbunătăți domeniul social, pe care un stat democratic trebuie să-l atingă.

PENTRU A PRIVI EMISIUNEA APĂSAȚI AICI

Индексация больше, чем инфляция: пенсии граждан вырастут 12.03.2019

Председатель Федерации Профсоюзов Молдовы  "SINDLEX" Михаил ЛАШКУ принял участие в телепередаче "Принцип Андриевского" на телеканале PRIME. Тема передачи была - индексация пенсий в Республике Молдова.

В Молдове с 1 апреля 2019 г. пенсии будут проиндексированы на 5,3%, что почти в два раза больше, чем ожидалось ранее.  Это обусловлено тем, что правительство под свою ответственность перед парламентом одобрило законопроект, который предусматривает изменение формулы индексации пенсий.

Как отметил премьер-министр Павел Филип, если до сих пор пенсии индексировались в соответствии с ростом цен за предыдущий год, то, согласно новой формуле, они будут индексироваться в зависимости от среднего роста цен за последние 3 года. Соответственно, утверждение этого законопроекта позволит провести индексацию пенсий на 5,3% с 1 апреля текущего года, что почти в 2 раза больше индексации по старой формуле.

«По старой формуле, индексация пенсий была бы низкой - 3%. Вот почему после обсуждений, которые мы провели со всеми коллегами в соответствующих министерствах, мы решили изменить формулу индексации», - отметил премьер, подчеркнув, что правительство и далее будет принимать решения во благо граждан.

 

Источник

Для просмотра видео нажмите тут