5 octombrie - Ziua Internationala a Pedagogilor!

  

Уважаемые коллеги!

                                             Президиум СоветаПрофсоюза Работников Образования и Просвещения «Viitorul»  от всей души

                   поздравляет Вас  с  Международным Днём работников образования.

               Труд учителя, почетный и уважаемый во все времена, является неоценимым для будущего страны,

               Вы воспитываете, учите молодое поколение, открываете  ему новые горизонты, передаете свои знания,

               прививаете лучшие качества человека.

               Выражаем Вам глубокую признательность  за щедрость ваших любящих сердец, за ваше терпение и

               понимание, за преданностьпрофессии и любовь к своим ученикам!

              Желаем Вам новых поисков, неиссякаемой энергии и творчества, целеустремленности и новых

              профессиональных успехов!

               Крепкого  Вам здоровья, мира счастья и благополучия!

                             

                                 С уважением,

                      Председатель Профсоюза «Viitorul» 

                                   Михаил Лашку

                                                                               

                                                                                                           5  октября 2021

 

 

 

 

Vârsta de pensionare pentru angajații MAI rămâne aceeași

 

Discuțiile unor politicieni despre necesitatea modificării vârstei de pensionare a funcționarilor publici cu statut special și al militarilor au generat mai multe reacții contradictorii în societate.

Președintele Asociației Femeilor din Poliție, Cristina Schimbov, a scris pe rețelele de socializare că, înainte de a lua o astfel de decizie, trebuie să înțelegi în ce condiții muncesc oamenii legii. Mai mult decât atât, Schimbov se întreabă dacă actuala guvernare cunoaște care este speranța de viață a unui polițist.

”În timp ce și așa există un deficit de angajați profesioniști, când oamenii de rând au sărbători și zile d odihnă, iar angajații structurilor de forță nu le au, când în zilele ”bune” deja la 7 ești la muncă, iar seara niciodată nu știi când vei pleca acasă... Ănsă pe hârtie oficial și Codul muncii sunt prevăzute ”40 de ore pe săptămână”. Cred că doar cei care au început de ”jos”, și nu din fotolii moi, o să înțeleagă că nu poate fi vorba de egalitate aici”, a menționat Cristina Schimbov.

Sindicatele s-au autosesizat

Federația Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX” s-a autosesizat și a solicitat întrevederi cu oficialii din comisiile parlamentare de specializate. Mihail Lașcu, președintele Federației ”SINDLEX” și Angela Otean, președinta Sindicatului ”DEMNITATE”, au avut o întrevedere cu deputatul Dan Perciun, președintele Comisiei protecție socială, sănătate și familie. Pe agenda discuțiilor au fost incluse chestiuni ce țin de protecția social-economică și de muncă a funcționarilor publici cu statut special și a militarilor. Evident, a fost abordată și discutată informația re4feritoare la schimbarea vârstei de pensionare.

Deputatul Dan Perciun a minționat că a fost o interpretare greșită și că nu există temei pentru îngrijorare pentru sunducate. ”Scopul guverbării este de a identifică măsuri și oportubități de soluționare a lipsei acute de personal în organele de forță prin motivarea acestora de a servi instituțional cțt mai mult ani și a fi remunerat conform aportului și profesionalismului ”, a menționat alesul poporului.

Faptul că nu există nici o inițiativă legislativă legată de mărirea vârstei de pebsionare a angajaților din cadrul MAI a fost confirmat și de către ministrului Afacerilor Interne, Ana Revenco. ”Îi informez pe toți colegii mei din Ministerul Afacerilor Interne că orice inițiativă legislativă va trece printr-un proces intern de consultări, iar pentru a fi luată o decizie sub acest aspect, un rol foarte important îl vor avea – așa cum este și firesc – opinie angajaților MAI. Evitați informarea din alte surse care ar putea afecta direct angajații ministerului”, a mai declarat Ana Revenco.

 Salarizarea problema dureroasă

Liderii sindicali Mihail Lașcu și Angela Otean au discutat cu deputatul Dan Perciun și despre problema salarizării, discrepanța salarială pe funcții analogice în diferite instituții de forță, neplată miuncii peste program și pentru cumul ș.a.

Cele două părți au convenit asupra identificării unor posibilități legislative și financiare pentru a acoperi necesitățile invocate și continuarea discuțiilor pe această temă în viitor apropiat.

O temă aparte a fost discuția pe marginea moratorilului asupra funcțiilor publice, sindicatele optând pentru ridicarea acestuia li asigurarea funcțiilor respective cu surse salariale, ceea ce ar da posibilitatea angajații personalului, dar și achitatrea cumulului funcției.

Pandemia în plină evoluție și munca funcționarilor publici cu statut special în acestă perioadă dificilă cu risc sanitar sporit a servit drept temei pentru solicitarea repetată a Sindicatului ”DEMNITATE” pentru achitarea sporului de 100% de risc sanitar. Deputatul Dan Perciun a asigurat sindicatele de disponibilitatea de a identifica și întreprinde măsuri reale de îmbunătățire a situației pe domeniul protecției sociale a funcționarilor publici cu statut special.

Natalia HADÂRCĂ, corespondent, ”Vocea poporului”

 

Participarea președintelui Federației "SINDLEX",Mihail LAȘCU LA EMISIUNEA "SPUTNIK MOLDOVA"

La data de 23 septembrie, curent președintele Federației  ”SINDLEX” dl Mihail Laşcu a participat la emisiunea  "SPUTNIK MOLDOVA" la care a abordat mai multe aspecte legate de protecția social-economică a membrilor de sindicat din cadrul Federației.

PRIVIȚI EMISIUNEA AICI: https://www.youtube.com/watch?v=Bgb3xA5hel4

 

 

Parteneriat social în continuă dezvoltare

La data de 23 septembrie, în incinta IGP, conducerea Sindicatului „Demnitate” s-a  întâlnit  cu conducerea Inspectoratului General al Poliţiei.

La  prezenta întrevedere, din partea IGP au participat dl Iurii Podarilov, şeful IGP, dl Andrei Zagoreanu, şeful DMRU IGP iar componenţa sindicatului a fost asigurată de dna Angela Otean, preşedinte Sindicatul „ Demnitate” şi dl Mihail Laşcu, preşedinte  al Federaţiei „SINDLEX”.

Deşi  prezenta  întâlnire a fost prima din momentul  numirii dlui Podarilov la cârma instituţiei, tematica discuţiilor a  fost  direcţionată pe problemele stringente cu care se confruntă  poliţiştii în activitatea sa.

Temele primordial abordate au fost salarizarea precară, fluctuaţia cadrelor, moratoriul pe funcţii impus de  guvernele precedente, neplata orelor suplimentare, în zile de odihnă,  cumulul funcţiei,  activitatea dificilă pe timp de pandemie şi riscul sanitar.  Totodată,  sindicatul a adus la cunoştinţa conducerii IGP despre  întrevederea cu  preşedintele Comisiei parlamentare  pe probleme sociale, dl Dan Perciun şi  asigurările de consolidare a capacităţilor instituţionale.

Dialogul social în cadrul parteneriatului social a fost unul  corect şi respectuos, convingerea sindicatului fiind că se vor  materializa în timpul apropiat  măsurile ce ar spori încrederea  poliţiştilor în   ziua de mâine şi posibilitatea de a munci şi trăi decent.

Pandemia Covid-19  a fost la fel o temă de discuţie, iar concluzia ambelor părţi a fost  că, cea mai bună metodă de a ne proteja este  imunizarea personalului, vaccina fiind   o posibilitate de a  diminua riscul sanitar.  

Partenerii sociali au ajuns la concluzia că  colaborarea eficientă  va produce plusvaloare  pentru angajaţii IGP.

Suntem la straja drepturilor sociale şi de muncă.

Urmare  apariţiei  unor opinii a politicului, privitor la necesitatea modificării vârstei de pensionare a funcţionarilor publici cu statut special şi a militarilor,   Federaţia Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX” s-a autosesizat, şi în mod de urgenţă a solicitat  întrevederi la Comisiile  parlamentare de specialitate, şi anume la  Comisia protecţie socială, sănătate şi familie,Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică şi  Comisia juridică, numiri şi imunităţi.

La data de 22 septembrie, a doua zi lansării  informaţiei în media, privitor la posibile amendări legislative, preşedintele FSM”SINDLEX” dl Mihail Laşcu şi  secretarul general al federaţiei, ea şi preşedintele Sindicatului “Demnitatea” dna Angela Otean, au fost primiţi în audienţă de către dl Dan Perciun, deputat, preşedintele Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie, iar pe agenda discuţiilor  au fost incluse chestiuni ce ţin de protecţia social-economică şi de muncă a  funcţionarilor publici cu statut special şi militarilor.

Astfel, a fost abordată  şi discutată   informaţia  ce a stârnit  nemulţumirea  în rândurile  personalului menţionat, privitor la amendarea legii 1544/1993,  mesajul legiuitorului fiind că a fost o interpretare  pripită,  temei de îngrijorare pentru sindicat şi angajaţi nu există, iar scopul  guvernării este de a  identifica  măsuri şi oportunităţi de soluţionare a lipsei acute de personal în organele de forţă prin motivarea acestora de a servi  instituţional cât mai mulți ani şi a fi remunerat conform   aportului şi profesionalismului.

Evident că a doua întrebare destul de  importantă a fost  discutată pe marginea unei salarizări inadecvate, discrepanţa salarială pe funcţii analogice în diferite    instituţii de forţă,  neplata muncii supra program şi  pentru cumul. S-a convenit  asupra identificării unor posibilităţi legislative şi financiare pentru a acoperi   necesităţile invocate, şi convocarea săptămâna următoare pentru a continua discuţiile.

O temă aparte a fost discutată pe marginea  moratoriului  pe  funcţiile publice,   sindicatele optând pentru ridicarea lui şi asigurarea funcţiilor respective cu  surse salariale, ceea ce ar da posibilitatea angajării personalului, dar şi achitarea cumulului funcţiei. 

Pandemia în plină  evoluţie  şi munca funcţionarilor  publici  cu statut special în  această perioadă dificilă cu risc sanitar sporit, a servit temei pentru solicitarea repetată  a sindicatului nostru pentru achitarea  a sporului de 100%  de risc sanitar.

Dl deputat Dan Perciun ne-a asigurat de disponibilitatea de a   identifica  şi întreprinde măsuri   reale de îmbunătăţire a situaţiei pe domeniul protecţiei sociale a funcționarilor publici cu statut special.