Istoria Federaţiei"SINDLEX"

 

 

 

Sindicatul ”DEMNITATE” care a adunat în rîndurile sale colaboratorii de poliţie din Ministerul afacerilor interne şi cei din Centrul Naţional Anticorupţie, în anul 2011, în scopul consolidării drepturilor social-economice şi interesele legale a colaboratorilor organelor de drept a Republicii Moldova a adresat Sindicatului ”SindMAI” propunerea cu iniţiativa de a crea un centru sindical nou - Federaţia Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”.

În urma unor negocieri fructuaose părţile au ajuns la decizia de creare a Federaţiei, ca centru sindical naţional-ramural în componenţa Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova. Următoarea etapă a fost elaborarea actelor de constituire şi anume a Contractului de unificare dintre Sindicatului ”DEMNITATE” şi Sindicatul ”SindMAI” şi Contractul de constituire a Federaţiei, care au fost studiate, discutate şi aprobate în cadrul Consiliilor Sindicatelor de referinţă, unde a fost adoptată hotărîrea despre petrecerea Conferinţei de constituire cu delegarea a cite 15 delegaţi din fiecare sindicat.

La 25 aprilie 2012 a avut loc Conferinţa de constituire a Federaţiei în cadrul căreia s-a adoptat crearea Federaţiei Sindicatelor din Moldova “SINDLEX” cu statutul Federaţiei şi alegerea organelor de conducere.

La 5 iulie 2012 Statutul Federaţiei a fost înregistrat la ministerul Justiţiei al Republicii Moldova sub nr.5336 şi a fost eliberat Certificatul de înregistrare a Federaţiei Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”, cu nr.1012620004491.

În conformitate cu hotărîrea Conferinţei de constituire, preşedintele Federaţiei “SINDLEX” a fost ales cu vot unanim, dl Mihail Laşcu, doctor în drept, preşedintele Sindicatului ”DEMNITATE”.

De asemenea, au fost aleşi membri Consiliului general al Federaţiei, care la şedinţa Plenarei a Consiliuli la propunerea preşedintelui Federaţiei au ales:

-   Secretar general - Tatiana Romanenco;

-   Prim–vicepreşedinte - Alexandru Gobjila, Vasile Dudonu;

-   Vicepreşedinţi – Elena Scripnic, Angela Otean.

     În conformitate cu art.6 al Statutului, Federaţia are următoarele scopuri:

a)reprezentarea şi protejarea la nivel naţional a drepturilor şi intereselor social-economice, profesionale de muncă colectivă şi individuală ale membrilor de sindicat din cadrul centrelor sindicale a organizaţiilor membre;

b) promovarea principiilor de bază ale modelului social european;

c) apărarea libertăţii sindicale şi a dreptului salariaţilor de a întemeia sindicate şi de a se asocia în centre sindicale;

d) extinderea mişcării sindicale naţionale şi fortificarea societăţii civile;

e) consolidarea sindicatelor de toate nivelurile;

f) actualizarea şi dezvoltarea dialogului social şi parteneriatului social;

g) realizarea progresivă a dreptăţii sociale şi demnităţii muncii.

     În perspectiva consolidării mişcării Sindicale Comitetul Federal al Federaţiei “SINDLEX“ a examinat cererea Sindicatului Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie “Viitorul“, despre solicitarea cu privire la afiliere, ca organizaţie membră a centrului sindical naţional-interramural.

   La data de 20 octombrie 2012 Comitetul Federal a adoptat hotărîrea de afiliere a Sindicatului  “Viitorul“ la Federaţia “SINDLEX“, în calitate de membru cu drepturi depline, aprobînd Contractul de afiliere.Afilierea deplină a fost adoptată la Plenara Consiliului Generale al Federaţiei „SINDLEX” la dată de 14.11.2012.

     În scopul desfăşurării activităţilor sindicale multelateral şi multidimensional au fost create Organizaţia de Femei şi Oraganizaţia de Tineret, structuri Federale permanente. În calitate de Preşedinte al Organizaţiei de Femei a fost aleasă dna Angela Otean, iar preşedintele Organizaţiei de Tineret, dl Igor Bodron.

Conform datelor Federaţiei “SINDLEX“ 40 % din membrii de sindicat constituie tineret şi peste 50 % din numărul total constituie femei.