Sindicatul Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie „Viitorul”

Sindicatul „Viitorul” a fost constituit în cadrul Conferinţei de constituire la 10 ianuarie 2003 la iniţiativa conducerii şi a colectivului Universităţii de Criminologie din Moldova şi organizaţiile sindicale primare din reprezentanţele din Bălţi, Soroca, Ungheni, Comrat, Colegiul „Miriade Prim” (Rezina), cu susţinerea din partea altor colective pedagogice şi studenţeşti din cadrul instituţiilor de învăţămînt privat, aşa ca: Academia de Drept şi Economie, Universitatea Umanistică (Chişinău),

 Universitatea Real Umanistă (Cahul) şi altele, care întruneau un număr de 2690 membri de sindicat.

În calitate de Preşedintele a Sindicatului Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie „VIITORUL”, delegaţii Conferinţei de Constituire l-au ales pe dl Mihail Laşcu, preşedintele Universităţii de Criminologie, doctor în drept.

 La Conferinţa de Constituire delegaţii au aprobat Statutul Sindicatului „Viitorul”, care la data de 21.01.2003 a fost înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova sub nr.2457.

         Scopul de bază al Sindicatului „Viitorul” a fost consolidarea în sindicat a angajaţilor instituţiilor de învăţămînt privat şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor de sindicat.

Pe parcursul anului 2003 s-au afiliat organizaţiile sindicale primare din 11 instituţii de învăţămînt.

La 18 decembrie 2003 Sindicatul „Viitorul” a fost primit în componenţa Confederaţiei Sindicatelor Libere din Moldova „Solidaritate”. Pe parcursul anilor 2004-2006 mai multe colective de angajaţi din instituţiile de învăţămînt preşcolar şi preuniversitar au aderat în direct la Confederaţia “Solidaritate” şi la Sindicatul “Viitorul”, ca organizaţie membră de ramură.

Succesul primordial al Sindicatului “VIITORUL” i-a revenit anului 2004 şi anume constituirea la 9 februarie a Asociaţiei raionale Ocniţa cu un număr de 27 organizaţii sindicale primare și la 27 februarie Asociaţia raională Comrat cu un număr de 47 organizaţii sindicale primare.

Multiplele întîlniri cu activul, grupurile de iniţiativă, precum şi cu partenerii sociali ce au avut loc pe parcursul anului 2004 a permis creiarea şi aderarea la Sindicat

 - Asociaţiei municipale Bălţi cu 54 organizaţii primare;

- Asociaţiei raionale Floreşti cu 47 organizaţii primare;

- Asociaţiei raionale Donduşeni cu 23 organizaţii primare.

Consolidarea echipei Sindicatului “Viitorul” a permis suplimentar recrutarea în rîndurile sale, pe parcursul anului 2004-2006 mai bine de 300 organizaţii sindicale primare noi din mun. Chişinău, raioane Rezina, Briceni, Edineţ, Vulcăneşti, Sîngerei şi Ungheni.

În luna ianuarie 2007 a fost semnat memorandul între două Confederaţii Sindicale Naţionale, cu privire la unificarea mişcării sindicaliste şi la 7 iunie 2007 a fost constituită Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova.

Ambele sindicate din ramura educaţiei, Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei şi Sindicatul „Viitorul” sunt organizaţii membre fondatoare a CNSM.

Ţinînd cont de faptul, că în activitatea sindicală cel mai important lucru este consolidată în organizaţia primară – temelia tuturor sindicatelor, pentru a uşura şi favoriza activitatea preşedinţilor organizaţiilor sindicale primare Sindicatul “Viitorul” a întocmit un şir de acte instructiv- metodice prin care:

-   ghidul preşedintelui organizaţiei sindicale primare;

-   regulamentele de desfăşurare: a Festivalului artistic cu genericul „Cîntec, joc şi voie bună”, a Concursului frumuseţei şi inteligenţei “Regina Alma Mater”;

-   regulamentul de desfăşurare a a Spartachiadei “Citius, Altius, Fortius”;

-   regulamentul activităţii organizaţiei de femei şi de tineret;

-   modelul contractului individual de muncă.

La data de 23.04.2005 a avut loc Congresul II extraordinary al Sindicatul „Viitorul”, care a reales pe dl Minail Laşcu în funcţia de preşedinte al Sindicatului.

La data de 23 aprilie 2010 a avut loc Congresul III a Sindicatului „Viitorul”. Anterior Asociaţiile sindicale teritoriale au petrecut Conferinţe de dare de seamă şi realegeri, la care au fost aleş delegaţii la Congresul III conform normelor stabilite prin Hotărîrea Consiliului Sindicatului „Viitorul” din 10.01.2010. Delegaţii Conferinţelor din mun. Bălţi, Edineţ, Ocniţa şi Vulcăneşti au propus candidatura dlui Mihail Laşcu pentru a fi ales la funcţia de preşedinte al Sindicatului „Viitorul”.

Cu votul unanim delegaţii Congresului al III-lea dl Minail Laşcu au fost ales în funcţia de preşedinte al Sindicatului “Viitorul”.

Pe perioada activităţii a Sindicatului “Viitorul” in funcţie de secretar general au fost aleşi: Iurie CARAMAN, Mihail SANDULEAC, Olga STEPANIUC şi Alexandru GOBJILA.

În  funcţie de vicepreşedinte au fost aleşi: Elena SACRIPNIC, Efim IVAS, Ivan CALCIŞCOV , Mihail SANDULEAC.

În calitate de preşedinte al Comisiei de cenzori a Sindicatului au fost ales dl Alexandru GOBJILA, ulterior dna Svetlana RÎBAC.

În perioada dintre Congrese organul de conducere deliberative care organizează activitatea sindicală la nivel naţional-ramural şi stabileşte obiective, priorităţile şi modul de acţiune în funcţia de evoluţie organizatorică, economică şi socială este Consiliului Sindicatului.

Membri ai Consiliului Sindicatului pe perioada activităţii au fost: Mihail LAŞCU, Elena SACRIPNIC, Efim IVAS, Ivan CALCIŞCOV, Alexandru GOBJILA, Iurie CARAMAN, Olga STEPANIUC, Mihail SANDULEAC Vasile SANDULEAC, Mihail RUSNAC, Anatolii MOREA, Efimia SARDARI, Zinaida BADURA, Nina BAURCIULU, Vasile NASIAN, Simion VIZITIU, Svetlana RÎBAC, Nelea DELEJUC, Lilia DEMCIUCOV, Maria BUREA, Feofan CIOBANU, Eugen MOROZ, Claudia CUPCEA, Larisa BOTNARU, Angela COJOCARU, Simion VIZITIU, Ecaterina STURZINSCHI, Marcela CEBAN, Elena PETROVSCAIA, Nina JURAVEŢ, Aliona MUSTEA, Diana GHERMAN, Svetlana MIRONOVA, Iordan IASÎBAŞ, Alexei TENZI, Ludmila GHERASIMENCO, Zinaida BADURA, Alexandru GOBJILĂ, Larisa LUPAN, Silvia ROTARU, Ludmila LEAMZINA, Liubovi Calicişcova-Tataru, Constantin CĂRUŢĂ, Larisa CHIHAI, Gheorghe PATRAŞCU, Olga TOPAL, Arcadie PLERŞCA, Lidia SÎRBU…

În scopul desfăşurării activităţilor sindicale multelateral şi multidimensional au fost create Organizaţia de femei şi Oraganizaţia de tineret, structuri sindicale permanente. În calitate de preşedinte al Organizaţiei de femei au fost aleşi dna Svetlana RÎBAC şi dna Olga Stepaniuc, iar în calitate de preşedintele Organizaţiei de tineret au fost aleşi: dl Victor FELIŞCANU, Sergiu LAŞCU, Ludmila CADUCENCO şi Liubovi CALICIŞCOVA-TATARU.