COMUNICATUL Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”

Comitetul Federal al Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” în numele membrilor de sindicat ai organizațiilor membre: Sindicatele „DEMNITATE”, „FRONTIERA”, „SALVATORUL”, „SindMAI” aduce la cunoștința opiniei publice că așa numitul „sindicatul colaboratorilor organelor de forță din Republica Moldova” nu este organizație membră a Federației „SINDLEX” și nici a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

Așa numită „sindicat” nu este cunoscută și/sau recunoscută de sindicatele legale, organizațiile membre a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

Comitetul Federal

 

Centrul Naţional Anticorupţie are un nou Contract colectiv de muncă pentru anii 2020-2025

 

La data de 21 octombrie 2020, în rezultatul negocierilor bilaterale a Comisiei de negocieri şi consultări colective, a fost semnat Contractul colectiv de muncă pentru anii 2020-2025 între Centrul Naţional Anticorupţie şi Sindicatul „Demnitate”, organizație membră a Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”.

Pentru Centrul Naţional Anticorupţie a semnat dl Ruslan Flocea, directorul Centrului, iar din partea Sindicatul „Demnitate” a semnat dna Angela Otean, preşedintele Sindicatului.

Ambii conducători au menţionat importanţa momentului şi necesitatea semnării acestui act juridic, care are menirea primordială să apere interesele social-economice ale angajaţilor, să protejeze sănătatea şi drepturile garantate de legislaţia în vigoare.

La eveniment au participat președintele Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” dr.în drept Mihail Lașcu, directorul adjunct al CNA, general maior Vadim Cojocaru și membrii comisiei de negocieri.

Dl Mihail Lașcu a felicitat partenerii sociali cu privire la semnarea acestui Contract important, a mulțumit membri comisiei de negocieri pentru munca depusă în procesul elaborării acestuia și a îndemnat aplicarea normelor stabilite pe principiile dialogului și parteneriatului social constructiv.

Contractul colectiv de muncă nou semnat conţine dispoziţii şi clauze privind retribuirea muncii, securitatea și sănătatea muncii, regimul de muncă şi de odihnă, perfecţionarea profesională şi dezvoltarea parteneriatului social, reglementând raporturile sociale privind drepturile invocate mai sus.

Protejați pentru a servi cetățenii cu sârguință și legalitate.

La data de 24 septembrie, membrii Consiliului Sindicatului „Demnitate” s-au   întrunit într-o ședință ordinară, pe ordinea de zi fiind evaluarea riscurilor  funcționarilor publici cu statut special la locul de muncă  în condițiile  pandemiei.

În această perioadă dificilă pentru întreagă lume, de rând cu alte servicii ce sunt non stop la muncă, asigurând funcționalitatea statului pe timp de pandemie și  stare de  urgență,  angajații MAI  sunt la datorie pe prima linie.

Restricțiile severe impuse de autorități necesită a fi respectate, iar polițiștii își onorează obligațiunile, activând în condiții  improprii, fiind supuși riscului de-a  fi  infectați cu virusul COVID-19, inclusiv și familiile lor, muncind în condiții improprii fișei de post supunându-se riscului sanitar.

Evaluarea situației pentru perioada discutată martie-septembrie au evidențiat diverse aspecte ce necesită a fi ajustate sub noile condiții, dar și unele măsuri ce  necesită respectate.

A fost abordată problema salarizării funcționarilor publici cu statut special,  s-au propus din nou solicitarea către Guvern, Parlament în vederea acordării indemnizațiilor de risc pe perioada pandemică, s-au discutat despre situația infectării cu coronavirus a peste 800  de angajați MAI, s-au discutat situații neordinare de tabelare incorectă a timpului de muncă, de ore muncite supra program și neachitate conform legislației, etc…

Din partea partenerilor sociali, din cadrul IGP au fost prezenți conducătorii direcțiilor finanțe, juridice și resurse umane, care  au  intervenit la unele aspecte cu  explicații motivate.

 

 

 

 

 

 

Ziua lucrătorului din învățământ

                                                                        STIMAȚI COLEGI!

Ziua Dumneavoastră profesională este o ocazie deosebită pentru a Vă adresa cele mai sincere şi frumoase urări de bine şi de a-mi exprima profunda recunoştinţă pentru talentul şi răbdarea nemărginită, devotamentul şi sacrificiul pe care - l manifestaţi zi de zi, roadele căreia sunt generaţii de oameni instruiţi, integri, capabili să promoveze Moldova înainte.

Influenţa pe care o are un învăţător asupra unui copil este eternă. Fiecare din noi poartă în suflet o vorbă, un gest, o învăţătură  a profesorului, pe care le transmitem mai departe copiilor noştri.

Sunteţi cei care duceţi pe umeri dulcea povară a lumii şi Vă mulţumesc pentru efortul Dumneavoastră.

Vă doresc multă sănătate, ani lungi şi realizări frumoase, bunăstare familiilor,  putere de a continua lucrul pe care îl faceţi cu atâta far şi dăruire.

            

Preşedintele Sindicatului

„Viitorul”                                                                                                      Mihail LAŞCU

                                                               5 octombrie 2020

 

ZIUA ARMATEI NAȚIONALE

      STIMAȚI COLEGI! 

În numele Comitetului Federal al Federaţiei “SINDLEX”

şi al meu personal,

cu ocazia sărbătorii profesionale 

– ZIUA ARMATEI  NAŢIONALE,

Vă adresez sincere felicitări

dorindu-vă multă sănătate, optimism,

onoare  şi noi realizări în activitatea profesională.

   Vă exprim înalte considerațiuni

pentru devotamentul întru apărarea țării. 

                Cu profund respect,

               Președinte,

              doctor din drept                                             Mihail LAȘCU