APELUL Sindicatului "DEMNITATE" din 16 iulie 2020

A P E L

     Prezidiul Consiliul Sindicatului ”Demnitate”,  ca urmare a  evenimentelor  petrecute în fața Parlamentului RM, astăzi, 16 iulie 2020, cu îngrijorare constată văditele provocări din partea organizatorilor  «protestului pașnic»,  și instigarea  la acțiuni  violente    și  nesupunere  forțelor  de drept  ce asigurau ordinea publică.

     Au fost  admise  atacuri  verbale și fizice  în  adresa polițiștilor, care se află  la  datorie și  asigurau  regulamentar   ordinea  și securitatea publică,  s-a manipulat  opinia publică  pe rețelele de socializare,  s-a instigat la  nesupunere și  destabilizări în masă.

        Stimați  concetățeni!

     Facem un  apel către toți  cetățenii Republicii Moldova, de a nu cădea pradă dezinformării, de a nu participa la ultragierea  oamenilor legii!

     Ne adresăm respectuos  deputaților din toate partidele  parlamentare,  de a nu antrena Poliția în jocurile politice!   

     Poliţia reprezintă instituţia statului, este  apolitică şi apără în strictă conformitate cu legislaţia naţională şi internaţională  interesele constituţionale a cetăţenilor  Republicii  Moldovei.   

     Solicităm  respect  muncii  polițiștilor, conformarea la  cerințele  legale ale acestora  în exercitarea obligațiunilor de serviciu,  și respectarea    demnității  acestora!

     Condamnăm  comportamentul  agresiv, violent  al unor participanți la   acțiunile de  protest,  criticăm  chemările de destabilizare a  ordinii publice în plină pandemie! 

Prezidiului Consiliului Sindicatului                            

 Demnitate

16.07. 2020

ZIUA SINDICALISTULUI-2020

STIMAȚI COLEGI,

În numele Comitetului Federal al Federației “SINDLEX” şi al meu personal, permiteţi-mi să vă felicit cu Ziua Sindicalistului, care anual se sărbătorește la data de 07 iunie.

Remarcăm cu admiraţie devotamentul şi responsabilitatea Dumneavoastră în exercitarea funcţiilor sindicale – nobile calităţi ce v-au marcat  aprecierea şi deosebita stimă a colegilor şi membrilor de sindicat.

Vă aducem sincere urări de sănătate, bunăstare şi noi succese în activitatea Dumneavoastră nobilă întru binele membrilor de sindicat şi prosperarea Patriei noastre –  Republica Moldova.

        

    Preşedinte                                         Mihail LAŞCU

                                     07.06.2020

Igor Şarov, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării - invitatul emisiunii,MOLDOVA ÎN DIRECT

La data de 19 mai 2020, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, a participat la emisiunea televizată Moldova în Direct, care nu este discutat despre impactul de pandemii COVID-19 despre procesarea educațională din Republica Moldova țiada

VEZI AICI

SOLICITARE CĂTRE DEPUTAȚII PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

 

   La data de 20 mai 2020 Comitetul Federal al Federației  „SINDLEX”, în scopul asigurării respectării drepturilor şi intereselor salariaţilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a solicitat deputaților Parlamentului Republicii Moldova să completeze  proiectul redactat nr.191/2020 a Legii cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și să modifice unele acte normative.

 

Domnului Alexandru  Jizdan, deputat in Parlamentul Republicii Moldova, 

președintele Comisiei parlamentare "Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică"

 

Domnului Adrian  Lebedinschi, deputat in Parlamentul Republicii Moldova, președintele Comisiei  parlamentare "Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi  mass-media"

 

Domnului Fiodor Gagauz, deputat in Parlamentul Republicii Moldova,

Domnului Chiril Moțpan, deputat in Parlamentul Republicii Moldova,

 

 

 

Mult stimați  Deputați, foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne ! 

 

     În contextul situaţiei epidemiologice din ţară,  în scopul asigurării respectării drepturilor şi intereselor salariaţilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care sunt antrenați direct și plenar în lupta cu pandemia COVID-19,  Federația Sindicatelor din Moldova SINDLEX, în urma  monitorizării situației  implicării angajaților MAI  în  diverse operațiuni funcționale,  începând cu frontiera și finalizând cu  menținerea situației  de carantină în  localități, nivelul de asigurare  cu  echipament de protecție ale acestora,  responsabilitatea și conștientizarea de către efectiv a  riscului  infectării cu coronavirus,   climatul moral psihologic  al personalului în condițiile existente, intervine  respectuos și  urgent către Dumneavoastră cu următoarea solicitare, de a veni cu propunerea de  completare a  proiectului  redactat nr. 191/2020 a Legii cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative,  și anume:   

 

Atr V.-(1) lit. b)  de propus în următoarea redacție:

 

’’b) un spor lunar de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate în mărime de până la 50% din salariul de bază personalului din centrele de plasament temporar pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități (copii, adulți) din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială,  personalului subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Administrației Naționale a Penitenciarelor.’’

 

Motivarea acestui demers  vine în contextul  situației actuale, când de rând cu sectorul medical,  angajații MAI, MA, ANP   își exercită obligațiunile de serviciu, și de măsurile și acțiunile lor  depinde  evoluția situației epidemiologice, pentru că, în mare parte   ei, pot reduce la maxim  nivelul de infectare locală. 

 

 La 20 martie,  un demers analogic cu solicitarea de acordare a unui supliment de 100% la salariu de funcție, a fost înaintat  Guvernului RM, care, cu părere de rău a ignorat propunerile  noastre, astfel o categorie importantă de personal   care  muncește în condiții sanitare periculoase,  contribuie  nemijlocit la   identificarea,  stoparea,  infectării, prevenirea,  paza  centrelor  de asistență medicală  care tratează  bolnavii cu Covid-19,  asigurarea bunei funcționalități a altor servicii  de asistență socială cetățenilor,  cum ar fi Poșta Moldovei, etc..., a rămas nedreptățită, ceea ce considerăm că  constituie  o neechitate  intolerabilă și discriminarea acestor angajați.

 

Pe această cale, cunoscând  că sunteți descendenți ai marii  familii  MAI, solicităm  implicartea  Dumneavoastră în mod urgent  în   completarea acestui proiect de lege,pentru a stabili o echitate  socială  și a  remunera corespunzător  muncă    în condiții extrem de periculoase  a categoriilor de personal enunțate.

 

În speranța că  vom fi înțeleși corect și  vă veți alătura poziției noastre în vedere îmbunătățirii   condițiilor de salarizare a  angajaților  nominalizați,

 

          Cu  profund respect,

 

Secretar general                                               

 

colonel (r)                                                                                        Angela Otean

 

 

 

Recomandări privind asigurarea drepturilor şi intereselor salariaţilor, în contextul situaţiei epidemiologice din ţară

În contextul situaţiei epidemiologice din ţară şi în scopul asigurării respectării drepturilor şi intereselor salariaţilor, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova recomandă urmatoarele:

Recomandări referitoare la raporturile de muncă:

1. Examinarea de către părţi a posibilităţii prestării muncii la domiciliu (conform art. 290 din Codul muncii);

2. Stabilirea, cu acordul scris al salariatului, a programelor individualizate de muncă, cu un regim flexibil al timpului de muncă (conform art. 100 alin. (7) din Codul muncii);

3. Stabilirea, cu acordul ambelor părţi, a timpului de muncă parţial (conform art. 97 din Codul muncii), salariaţii fiind remuneraţi proporţional timpului lucrat sau în funcţie de volumul lucrului efectuat;

4. Înregistrarea la unitate a staţionării (conform art. 801 din Codul muncii), salariaţii fiind remuneraţi conform art. 801 alin. (2) din Codul muncii. Potrivit normei juridice vizate, retribuirea timpului de staţionare produsă din cauze ce nu depind de angajator sau salariat, cu excepţia perioadei şomajului tehnic (art.80), se efectuează în mărime de cel puţin 2/3 din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului, dar nu mai puţin decît în mărimea unui salariu minim pe unitate de timp, stabilit de legislaţia în vigoare, pentru fiecare oră de staţionare;

5. Acordarea salariaţilor (în baza unei cereri scrise) a concediului de odihnă anual (conform art. 112 din Codul muncii), inclusiv a concediilor de odihnă anuale nefolosite (conform art. 119 alin. (3) din Codul muncii), cu achitarea indemnizaţiei de concediu conform art. 117 din Codul muncii;

6. Acordarea salariaţilor (în baza unei cereri scrise a salariatului şi cu  consimţământul angajatorului) a unui concediu neplătit (conform art. 120 din Codul muncii).

Recomandări referitoare la securitatea şi sănătatea muncii:

Întreprinderea de către angajatori a tuturor măsurilor ce ţin de securitatea şi sănătatea muncii care reies din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008, precum şi a tuturor cerinţelor minime aprobate în sensul implementării legii menţionate (ex.: acordarea echipamentului individual de protecţie şi întreprinderea altor acţiuni ce se impun, pornind de la specificul activităţii unităţii).