EPSU - COVID și circumscripția electorală

Uniunea Serviciilor Publice Europene la data de 25 martie 2021 a organizat și desfășurat o ședință, în format online, cu liderii Federațiilor Sindicale din Moldova, Albania, Azerbaidjan, Bulgaria, și Turcia.

În cadrul acestei ședințe membrii EPSU au fost informați despre situația precară din punct de vedere epidemiologic cu care se confruntă Republica Moldova și măsurile întreprinse de autorități și sindicate pentru a împiedica răspândirea acestei epidemii.

În cadrul acestui întruniri, dna Angela Otean, secretar general al Federație ”SINDLEX”, în raportul său “Condițiile de muncă și măsurile de protecție a funcționarilor publici cu statut special din domeniul securitate și ordine publică, pe timp de pandemie. Riscul profesional și cel sanitar” a relatat despre:

- activitatea prodigioasă și permanentă a angajaților, antrenați și peste program;

- efectuarea diverselor măsuri epidemiologice de profilaxie întru stoparea răspândirii pandemiei;

- monitorizarea respectării măsurilor de prevenire și control cu verificarea persoanelor aflate în autoizolare, localuri, mijloace de transport, etc.

 

 

Consiliul Asociației Sindicale „SindMAI” au făcut un bilanț de activitate în anul 2020 și au examinat rezultatele obținute

 

La data de 24 martie 2021 Asociația Sindicală „SindMAI”, organizaţie membră a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, a desfăşurat în format online, şedinţa Plenarei Consiliului Sindicatului, la care au participat preşedinţii organizațiilor sindicale primare din teritoriu.

   Conform ordinii de zi membrii Consiliului au examinat informaţia preşedintelui Sindicatului „Despre activitatea Prezidiului Consiliului Sindicatului în anul 2020” şi informaţia Comisiei de cenzori cu privire la executarea bugetului sindical pentru anul 2020. A fost examinat şi aprobat bugetul sindical pentru anul 2021. S-a aprobat  componenţa Prezidiului Consiliului Sindicatului.

 

FELICITARE CU OCAZIA ZILEI DE 8 MARTIE

Mult stimate Doamne și Domnișoare,

Cu ocazia

Zilei Internaționale a Femeii - 8 Martie

- ziua în care odată cu sosirea primăverii înfloresc cele 

mai dragi flori - Femeile,   Federația „SINDLEX” Vă adresează

cele mai calde și sincere felicitări!

Să aveți parte de o primăvară  plină de iubire și armonie,

aducându-se - Vă

în dar un firav mărțișor, simbol  al reînnoirii și speranței.

Să fiți mereu iubite, stimate și apreciate.

Fie ca pacea și înțelegerea să domine

mereu în familiile Dumneavoastră.

                                            Cu respect,

                  Peședintele  Federației  „SINDLEX”  

                  Mihail LAȘCU

 

Activitatea Prezidiului Consiliului Sindicatului „Viitorul” în anul 2020

Sindicatul Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie „Viitorul” a desfăşurat la data de 11martie 2021,în format online, şedinţa Plenară a Consiliului Sindicatului „Viitorul”  la care au participat preşedinţii Asociaţiilor sindicale raionale şi municipale din cadrul sindicatului, membrii ai Consiliului şi activul sindical.

    Conform ordinii de zi membrii Consiliului au examinat informaţia Preşedintelui Sindicatului „Despre activitatea Prezidiului Consiliului Sindicatului în anul 2020” şi informaţia Comisiei de Cenzori cu privire la executarea bugetului sindical pentru anul 2020. A fost examinat şi aprobat bugetul sindical pentru anul 2021. S-a aprobat  componenţa Prezidiului Consiliului Sindicatului, structura şi schema de state a Sindicatului.

 

Prezidiul Consiliului Sindicatului „VIITORUL”

 

 

 

 

8 MARTIE- ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII

Милые, нежные, прекрасные женщины  

Федерации Профсоюзов Молдовы «SINDLEX»!

От всей души разрешите вас поздравить c прекрасным

женским днем -  8 Марта.

Пусть этот праздник подарит вам прекрасное настроение, и

сполнение всех сокровенных желаний!

Пусть он станет стартом для новых начинаний,

которые принесут только радость!

Искренних вам комплиментов и добрых слов всегда,

радости от ваших родных, близких, учеников и конечно же

крепкого здоровья! С весенним праздником!

               С искренним уважением,

                           Председатель Федерации Профсоюзов Молдовы «SINDLEX» 

Михаил ЛАШКУ