FORUMUL PROFESIONAL

 La data de 7 septembrie 2019, şi-a încheiat lucrările Ediţia 2019 a Forumului Educațional Municipal cu genericul ”Pedagogul, agent al schimbării”.

  În cadrul acestui eveniment, organizat de Direcția Învățămînt Tineret și Sport Bălţi în calitate de oaspete, a fost prezent dl Mihail LAȘCU, președintele Sindicatului „VIITORUL”.

 

Devenit tradiţie, forumul profesional a constituit şi în acest an oadevărată Agora pentru exprimarea opiniilor, consolidarea bunelor practici şi trasarea obiectivelor pentru următorul an şcolar, 2019-2020. Elementul de noutate al Forumului este că a fost desfășurat după tehnica Panel. Forumul a fost precedat de laboratoarele didactice ale managerilor instituţiilor preuniversitare şi a celor de învăţământ timpuriu, a directorilor adjuncţi pentru instruire, a directorilor adjuncţi pentru educaţie, a psihologilor şcolari, cadrelor didactice de sprijin şi specialiştilor SAP.

   La fel, la Forumul dat a participat dl Efim IVAS, vicepreședintele Sindicatului „VIITORUL”, președintele Asociației sindicale municipale, membrii de sindicat din cadrul Sindicatului „VIITORUL” oaspeţii de onoare, cadre didactice din 76 de instituţii de învăţământ general din mun. Bălţi. care formând o platformă unică pentru asigurarea Schimbării ca proces continuu în educație au adoptat Rezoluția Forumului. Documentul include un şir de acţiuni care-şi vor regăsi reflectare în Planul de activitate al Direcției Învățământ Tineret și Sport Bălţi pentru anul 2019-2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezoluţia Forumului Educațional Municipal cu genericul

 

”Pedagogul, agent al schimbării”, Ediţia 2019 

 

  • Realizarea politicilor educaţionale ale MECC în scopul asigurării cadrului adecvat pentru o educaţie de calitate în învăţământul bălțean.
  • Asigurarea unui management flexibil la nivelul direcției și unităţilor de învăţământ din subordine în scopul realizării egalităţii şanselor în educaţie, reducerii absenteismului, abandonului şcolar, a părăsirii timpurii a şcolii, îmbunătăţirii rezultatelor la olimpiadele naționale și internaționale, la examenele naţionale şi testările internaţionale.
  • Facilitarea participării cadrelor didactice și manageriale la activități de instruire, perfecționare, cursuri de formare continuă şi recalificare etc., în vederea creșterii calităţii procesului instructiv-educativ.
  • Valorificarea strategiilor de promovare a imaginii profesorului, întru atragerea și menținerea tinerelor cadre didactice în instituție.
  • Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală în toate unităţile de învăţământ din subordine, diminuarea și prevenirea violenței  în unitățile de învățământ.
  • Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale dintre şcoală și părinţi, administraţia publică locală, comunitate, agenţi economici, sindicate, asociații obștești.
  • Atragerea de resurse financiare externe prin participarea în proiecte educaționale și comunitare şi gestionarea eficientă a bugetelor instituționale.

 

 

 

 

Începutul noului an de studii la Academia de Poliție "Ștefan cel Mare"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La data de 2 septembrie 2019 Mihail LAȘCU, președintele Federației Sindicatelor din Moldova "SINDLEX" a participat la deschiderea unui nou an de studii la Academia "Șefan cel Mare", organizație membră a Federației și organizație fondatoare a mișcării sindicaliste din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Această zi a fost consemnată tradițional de alinierea pe platou a studenţilor în pas de defilare, mesaje de felicitare din partea conducerii Academiei și a ministrului Afacerilor Interne, dlui Andrei Năstase.

La fel, în cadrul evenimentului angajaţii instituţiei trecuţi recent în rezervă şi-au luat rămas bun de la Drapelul de Luptă al Academiei „Ştefan cel Mare”.

Ecaterina Sturzinschi: Vreau ca angajații să înțeleagă rolul sindicatelor

Din interviul ce urmează aflați mai multe detalii din familia sindicală. Protagonista acestui interviu spune că sindicatele apără  drepturile și promovează interesele angajaților, precum și negociază unele condiții decente și echitabile de muncă și salarizare. Pentru a vă oferi mai multă informație despre sindicate, am realizat acest interviu cu Ecaterina Sturzinschi, președinta Asociației sindicale raionale a Sindicatului "Viitorul"

Ce este un sindicat?

Sindicat este o organizație a angajaților, al cărei scop este protejarea drepturilor acestora. Asemenea organizații există pentru a reprezenta interesele salariaților.

Credeți că angajații au nevoie de o asemenea organizație?

După ce sindicatele din Moldova și-au căpătat independența, ele cu adevărat contribuie la apărarea intereselor profesionale, economice, sociale ale salariaților. Sindicatul nu poate fi neglijat și nici dirijat de stat. Avem o poziție independentă care chiar a început să fie auzită și luată în considerație. Grație insistenței sindicatelor, au fost soluționate un șir de probleme ale salariaților ce țin de majorarea salariilor, crearea condițiilor sigure de muncă cu înalt grad de securitate, îmbunătățirea cadrului legal în domeniul protecției sociale.

Care sunt privilegiile unui angajat sindicalist?

În primul rând, vreau să vorbesc despre contractul colectiv de muncă care oferă mai multe privilegii angajatului, decât Codul muncii. Mă bucur mult că este în toate organizațiile sindicale din raion și, se respectă. Astfel, angajații beneficiază de mai multe zile de concedii, adaos la salarii. De exemplu, cine n-a fost în concediu de boală pe parcursul anului, la concediu se adauga 4 zile plătite. Cei care lucrează mai mult de 6 ore la computer, la fel beneficiază de 4 zile la concediu. Pentru intensitatea muncii, efort psiho-emoțional se acordă un concediu plătit cu durata de 9 zile calendaristice pentru cadrele didactice din toate tipurile de instituții etc.

Care sunt următoarele propuneri care vor fi înaintate de sindicat?

Avem pachetul pregătit. Este cu referire la Legea 270, ce ține de majorarea salariilor. Doar să se reîntoarcă Guvernul la muncă. Actualmente, unii angajați au concedialele mai mici decât cum erau. De ce? Au scos premiul anual și ajutorul material. Noi am calculat, practic sunt aceeași bani, doar că îi primesc parțial, în fiecare lună la salariu. Asta-i despre mărirea salariilor. Deci, propunerea este să fie cum era – al 13-ea salariu și ajutorul material la concediu.

Încă o propunere – Contractul individual de muncă, încheiat cu cadrele didactice de vârstă pensionară, să fie încheiat anual, pe un termen nu mai mic de 11 luni. Motivul e că pedagogul care este la pensie și, rugat să activeaze în școală, încheie un contract doar pe o perioadă de activitate – 9 luni. Nu este corect, căci activează oricum ca și toți alții profesori pe parcursul anului. În luna august, deși n-au contractul încheiet, ei oricum vin la școală, participă la ședințe, pregătesc clasa de un nou început. Deci, ei știu că de la 1 septembrie vor activa conform contractului, însă în luna august – se primește că lucrează voluntar. Totodată, și la concediale primesc mai puțin, căci se ia în calcul doar cele 9 luni. Iată de ce venim cu propunerea ca să fie încheiat contractul cu pedagogul ce are o vârstă pensionară pe un termen nu mai mic de 11 luni. Și așa avem lipsă de cadre didactice. Trebuie de prețuit și respectat cadrele care sunt, nu de neglijat.

La nivel raional, cum soluționați problemele și, cât de frecvent apar conflicte care necesită implicarea sindicatului?

Probleme, să spun sincer, zilnic apar. Mă sună cu diferite întrebări și probleme. Ca exemplu, despre performanțe, adică acel adaos la salariu. Mulți directori nu au înțeles corect și aplică acest adaos ca o bâtă. În viziuanea lui, angajatul ar trebui să activeze peste normă, ca să beneficieze de adaos pentru performanțe. Nu este corect. De aceea, venim cu explicații și tălmăciri pentru angajați. Sau, o altă situație, nu dau numele, a fost eliberată din funcție o șefă de grădiniță. Noi am apelat la Inspecția muncii a Sindicatelor care, a implicat și Inspecția de Stat a Muncii. A urmat proces de judecată și, a căștigat. Drepturile angajatei au fost apărate. Cele mai multe conflicte și procese de judecată le avem cu primarii.

De ce?

Pentru că unii se consideră ca Dumnezeu în sat. Nu toți, desigur. Cu mulți primari avem o conlucrare foarte bună.

Totuși, de ce nu toți primarii vor colaborare cu sindicatele?

Pentru că noi ne putem implica în soluționarea problemelor pe teritoriul administrat de ei. Apărăm drepturile angaților atunci când li se încalcă. Venim cu informări. Iar un om informat, este unul protejat. Avem și consultații juridice gratuite. Deci, suntem o organizație la dispoziția fiecărui angajat.

A fiecărui sau doar a membrului de sindicat?

A membrului de sindicat, mă refer.

Cum, cine poate fi membru de sindicat?

Chiar dacă unde-și desfășoară activitatea nu există organizație de sindicat, poate să vină angajatul să scrie cerere de aderare. Sau, poate forma la locul de munca organizația sindicală. Minimum 3 persoane să fie și, deja este organizație.

Deseori organizați diferite activități cu premii, cadouri…

Motivul esențial pentru care organizez poate multe activități este de a fi aproape de membrii de sindicat, de a le oferi informația necesară, recomandări pe domenii, de a comunica între ei membrii de sindicat, de a da voce problemelor cu care se confruntă și, totodată, la fiecare activitate, vin cu premii, cadouri pentru a motiva și încuraja membrii ce fac parte din familia sindicală. Ca exemplu, la fiecare început de an școlar organizăm concursul Tânărul specialist. O altă tradiție este organizarea festivalului-concurs Cântec, joc și voie bună, și alte activități tematice, ședințe, consultări publice etc.

De unde Sindicatul are bani?

Membrii sindicatului achită 1% din salariu. Din acești bani, 50% revin organizației noastre, altele 50% — la Federație. Bani pentru cadouri și premii de unde avem? Am decis ca 2 luni de cotizație să rămână la noi, special pentru astfel de necesități.

    Vă mulțumim.

EDIT Media

 

Impactul educației asupra calității vieții

 

În ajunul începutului anului de studii, tradițional în luna august se desfășoară Conferințe pedagogice, la care  participă managerii instituțiilor de învățământ, cadrul didactic, elevi, invitați de onoare și reprezentanți ai conducerii Sindicatului „VIITORUL”.  

La fel și în acest an în perioada 22 - 30 august 2019  s-au desfășurat Conferințe pedagogice la care a participat dl Mihail Lașcu, președintele Sindicatului „VIITORUL”.

La data de 22 august dl Mihail LAȘCU a participat la Forumul pedagogic din  raionul Ungheni, cu tematica „Impactul educației asupra calității vieții”.

În cadrul acestui forum a participat ministra Educației, Culturii și Cercetării dna Nicolaescu-Onofrei, dl Alexandru Ciuvaga, președintele raionului,  dna Ludmila Guzun, deputat în Parlamentul Republicii Moldova și alți oaspeți de onoare.

 La Forum au fost consemnate rezultatele anului precedent, s-a desfășurat un dialog multidimensional, cu participarea a 5 grupuri reprezentative, la care participanții au venit cu soluții, propuneri, viziuni pentru reușita formării unui cetățean fericit în țara sa.

În raionul Ocnița dl Mihail Lașcu, președintele Sindicatului „VIITORUL” a fost la data de 30 august curent, unde la fel  s-a făcut analiza succeselor, realizărilor și factorilor ce au determinat obținerea acestora, au fost menţionate practicile bune ale cadrelor didactice. La fel, au fost identificate blocajele ce nu au permis obținerea rezultatelor dorite și atestate soluţiile de depășire ale acestora. 

La conferință, în cadrul dezbaterilor pe marginea raportului, au fost înaintate problemele cu care se confruntă actorii implicaţi în procesul educaţional şi au identificat căile de soluţionare. De asemeni,  au fost prezentate rezultatele activității în atelierele organizate. În rezoluția Conferinței au fost luate angajamente colective pentru anul de studiu ce urmează, s-au concretizat rezultatele așteptate și s-au stabilit indicatorii de monitorizare, evaluare a rezultatelor.

 

Profesorul-agentul schimbării

 

La data de 29 august 2019 Casa de cultură  din or. Rezina a fost gazda Conferinței pedagogice a lucrătorilor din sistemului educațional, cu genericul „Profesorul - agentul schimbării”.

La conferință au participat reprezentanți ai instituțiilor de învățământ preșcolar     (educația timpurie), învățământ gimnazial și liceal, precum și lideri și reprezentanți ai autorităților publice locale. Invitații de onoare la conferință au fost: doamna Eleanora Graur, membru al Parlamentului Republicii Moldova, fost președinte al raionului, domnul Ghenadie Donos, președinte al Consiliului Federației Sindicale a Educației și Științei, domnul Alexander Gobjila, secretar general al Sindicatului  Angajaților din Învățămînt și Educație “VIITORUL”.

Un raport privind rezultatele anului de studii 2018-2019 doamna Lilia Lazăr, șefa Direcției Generale Învățămînt, Tineret și Sport a raportat succesele și problemele din sistemul de învățământ și a reprezentat o serie de sarcini care ar îmbunătăți calitatea studiului și a educației în condițiile societății moderne.    Domnul Alexander Gobjilă, secretarul general al Sindicatului “VIITORUL”, în cadrul conferinței,  s-a expus referitor la  formele și metodele de participare ale organelor sindicale care ar putea contribui la promovarea reală a schimbărilor necesare. În același timp, el a subliniat că sarcina principală la această etapă este controlul de către sindicate a cheltuielilor fondurilor bugetare alocate pentru dezvoltarea sectorului educațional. A menționat, că doamna Liliana Nicolaescu-Onofrei, ministrul Educației, Culturii și Cercetării la întâlnirea cu activ sindical al Sindicatului „VIITORUL” din data de 22 august 2019, a acordat o atenție deosebită necesității identificării și informării imediate a conducerii ministerului, cu privire la toate încălcările identificate.

     În numele Consiliului Sindicatului, dl Alexandru Gobjila a felicitat participanții la conferință cu un începutul unui nou an de studii  și a urat tutur realizări noi pe tărîmul pedagogic.