SOLICITARE CĂTRE DEPUTAȚII PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

 

   La data de 20 mai 2020 Comitetul Federal al Federației  „SINDLEX”, în scopul asigurării respectării drepturilor şi intereselor salariaţilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a solicitat deputaților Parlamentului Republicii Moldova să completeze  proiectul redactat nr.191/2020 a Legii cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și să modifice unele acte normative.

 

Domnului Alexandru  Jizdan, deputat in Parlamentul Republicii Moldova, 

președintele Comisiei parlamentare "Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică"

 

Domnului Adrian  Lebedinschi, deputat in Parlamentul Republicii Moldova, președintele Comisiei  parlamentare "Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi  mass-media"

 

Domnului Fiodor Gagauz, deputat in Parlamentul Republicii Moldova,

Domnului Chiril Moțpan, deputat in Parlamentul Republicii Moldova,

 

 

 

Mult stimați  Deputați, foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne ! 

 

     În contextul situaţiei epidemiologice din ţară,  în scopul asigurării respectării drepturilor şi intereselor salariaţilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care sunt antrenați direct și plenar în lupta cu pandemia COVID-19,  Federația Sindicatelor din Moldova SINDLEX, în urma  monitorizării situației  implicării angajaților MAI  în  diverse operațiuni funcționale,  începând cu frontiera și finalizând cu  menținerea situației  de carantină în  localități, nivelul de asigurare  cu  echipament de protecție ale acestora,  responsabilitatea și conștientizarea de către efectiv a  riscului  infectării cu coronavirus,   climatul moral psihologic  al personalului în condițiile existente, intervine  respectuos și  urgent către Dumneavoastră cu următoarea solicitare, de a veni cu propunerea de  completare a  proiectului  redactat nr. 191/2020 a Legii cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative,  și anume:   

 

Atr V.-(1) lit. b)  de propus în următoarea redacție:

 

’’b) un spor lunar de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate în mărime de până la 50% din salariul de bază personalului din centrele de plasament temporar pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități (copii, adulți) din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială,  personalului subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Administrației Naționale a Penitenciarelor.’’

 

Motivarea acestui demers  vine în contextul  situației actuale, când de rând cu sectorul medical,  angajații MAI, MA, ANP   își exercită obligațiunile de serviciu, și de măsurile și acțiunile lor  depinde  evoluția situației epidemiologice, pentru că, în mare parte   ei, pot reduce la maxim  nivelul de infectare locală. 

 

 La 20 martie,  un demers analogic cu solicitarea de acordare a unui supliment de 100% la salariu de funcție, a fost înaintat  Guvernului RM, care, cu părere de rău a ignorat propunerile  noastre, astfel o categorie importantă de personal   care  muncește în condiții sanitare periculoase,  contribuie  nemijlocit la   identificarea,  stoparea,  infectării, prevenirea,  paza  centrelor  de asistență medicală  care tratează  bolnavii cu Covid-19,  asigurarea bunei funcționalități a altor servicii  de asistență socială cetățenilor,  cum ar fi Poșta Moldovei, etc..., a rămas nedreptățită, ceea ce considerăm că  constituie  o neechitate  intolerabilă și discriminarea acestor angajați.

 

Pe această cale, cunoscând  că sunteți descendenți ai marii  familii  MAI, solicităm  implicartea  Dumneavoastră în mod urgent  în   completarea acestui proiect de lege,pentru a stabili o echitate  socială  și a  remunera corespunzător  muncă    în condiții extrem de periculoase  a categoriilor de personal enunțate.

 

În speranța că  vom fi înțeleși corect și  vă veți alătura poziției noastre în vedere îmbunătățirii   condițiilor de salarizare a  angajaților  nominalizați,

 

          Cu  profund respect,

 

Secretar general                                               

 

colonel (r)                                                                                        Angela Otean

 

 

 

Igor Şarov, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării - invitatul emisiunii,MOLDOVA ÎN DIRECT

La data de 19 mai 2020, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, a participat la emisiunea televizată Moldova în Direct, care nu este discutat despre impactul de pandemii COVID-19 despre procesarea educațională din Republica Moldova țiada

VEZI AICI

Demnitate și respect celor ce muncesc!

APEL

În această   perioadă dificilă  pentru întreagă lume, de rând  cu alte servicii ce  sunt non stop  la muncă, asigurând  funcționalitatea  statului pe timp de  pandemie și Stare de  urgență,  angajații MAI  sunt la datorie pe prima linie.  

Restricțiile severe impuse  de  autorități necesită a fi respectate, iar polițiștii își onorează   obligațiunile,  activând în condiții improprii, fiind  supuși riscului de-a  fi  infectați  cu virusul COVID 19, inclusiv  și familiile lor, muncind în  timp ce marea majoritate  a  cetățenilor  stau acasă în izolare.

Asigurarea restricțiilor  impuse, supravegherea  respectării  dispozițiilor legale pentru această perioadă, revine reprezentanților poliției, aceștea fiind  impuși de legislație șiprevederile reglementărilor temporare, să manifeste maximă  exigență,  principialitate și fermitate pentru a stopa răspândirea virusului, prin aceste acțiuni minimalizând situația epidemiologică în țară și apropiind  posibilitatea revenirii la normalitate și muncă.  Aceste măsuri, repet, impuse de situație, creează tensiuni în rândurile cetățenilor care sigur s-au suprasaturat să stea acasă, iar cei mai  aventuriști și nedesciplinați încalcă flagrant restricțiile legale, părăsind domiciliu fără un scop distins,  organizând petreceri în grup, astfel sfidând legislația și  bunul simț.  Amenzile  aplicate  ulterior le trezesc dezacordul, instigând la nesupunere, ultragiind reprezentanții forțelor ce asigură ordinea publică și securitatea cetățenilor, amenințând și jignind demnitatea  și onoarea celor ce stau la  straja legii. Rețelele de socializare desființează acțiunile perfect legale ale polițiștilor, manifestând maxim nerespect pentru oamenii ce zilnic  muncesc ca niște eroi.

Din numele Prezidiului  Consiliului Sindicatului "DEMNITATE",  fac un  APEL către  societate  cu solicitarea de a  manifesta corectitudine și înțelegere, respectând  rigorile  impuse  de  Starea de urgență,  și nu a  incita  situația și așa dificilă. 

Polițiștii nu sunt împotriva cetățenilor, ei sunt în exercitarea obligațiunilor de serviciu. Legea e aspra, dar e lege, și necesită a fi respectată. 

Să  ne tratăm cu  responsabilitate și cu stimă față de cei ce muncesc în aceste timpuri  dificile.

Cu gratitudine față de  angajații MAI,

Angela Otean,

Președinte

Recomandări privind asigurarea drepturilor şi intereselor salariaţilor, în contextul situaţiei epidemiologice din ţară

În contextul situaţiei epidemiologice din ţară şi în scopul asigurării respectării drepturilor şi intereselor salariaţilor, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova recomandă urmatoarele:

Recomandări referitoare la raporturile de muncă:

1. Examinarea de către părţi a posibilităţii prestării muncii la domiciliu (conform art. 290 din Codul muncii);

2. Stabilirea, cu acordul scris al salariatului, a programelor individualizate de muncă, cu un regim flexibil al timpului de muncă (conform art. 100 alin. (7) din Codul muncii);

3. Stabilirea, cu acordul ambelor părţi, a timpului de muncă parţial (conform art. 97 din Codul muncii), salariaţii fiind remuneraţi proporţional timpului lucrat sau în funcţie de volumul lucrului efectuat;

4. Înregistrarea la unitate a staţionării (conform art. 801 din Codul muncii), salariaţii fiind remuneraţi conform art. 801 alin. (2) din Codul muncii. Potrivit normei juridice vizate, retribuirea timpului de staţionare produsă din cauze ce nu depind de angajator sau salariat, cu excepţia perioadei şomajului tehnic (art.80), se efectuează în mărime de cel puţin 2/3 din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului, dar nu mai puţin decît în mărimea unui salariu minim pe unitate de timp, stabilit de legislaţia în vigoare, pentru fiecare oră de staţionare;

5. Acordarea salariaţilor (în baza unei cereri scrise) a concediului de odihnă anual (conform art. 112 din Codul muncii), inclusiv a concediilor de odihnă anuale nefolosite (conform art. 119 alin. (3) din Codul muncii), cu achitarea indemnizaţiei de concediu conform art. 117 din Codul muncii;

6. Acordarea salariaţilor (în baza unei cereri scrise a salariatului şi cu  consimţământul angajatorului) a unui concediu neplătit (conform art. 120 din Codul muncii).

Recomandări referitoare la securitatea şi sănătatea muncii:

Întreprinderea de către angajatori a tuturor măsurilor ce ţin de securitatea şi sănătatea muncii care reies din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008, precum şi a tuturor cerinţelor minime aprobate în sensul implementării legii menţionate (ex.: acordarea echipamentului individual de protecţie şi întreprinderea altor acţiuni ce se impun, pornind de la specificul activităţii unităţii).

Umăr la umăr, vom învinge !

În vederea prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19, în aceste zile, angajații subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne: Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General de Carabinieri și Întreprinderea  de Stat Servicii Pază  al MAI de comun cu angajații Ministerului Apărării muncesc cu dăruire de sine în prima linie, asigurând ordinea si securitatea publică, precum și regimurile de carantină, în toate localitățile din țară, continuând acțiunile de informare și sensibilizare a societății, despre importanța respectării măsurilor de protecție stabilite.

Necesitatea de  a fi echipați cu  echipamente de  protecție, care ar oferi  maxim nivel de protecție salariaților, dar și familiilor acestora, este una primordială.

În condițiile când echipamentul de protecție este schimbat la un interval scurt, de acesta este nevoie în cantități  mari. Echiparea instituțională  în  aceste condiții este dificilă, astfel Federația Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” și organizațiile membre din componența ei, Sindicatele „DEMNITATE”, „FRONTIERA”, „SALVATORUL”,  „SindMAI”, „VIITORUL”, în susținerea protecției angajaților aflați în misiune din cadrul MAI și MA, și pentru a confirma parteneriatul social constructiv, a procurat și transmis în mai multe tranșe partenerilor sociali  echipament de protecție în  sumă de circa 190.000 lei, procurând și donând  22.000 măști de protecție, 14.000 de mănuși,  150 ecrane de protecție.

 Totodată, pentru perioada aprilie-mai a fost achitată masa caldă personalului medical din spitalul MAI și spitalul MA, precum și asigurând pachete cu  produse necesare bolnavilor cu  Covid – 19 din rândul angajaților MAI, aflați la tratament în spitalul MAI.

Cu respect  pentru   angajați,

                          Comitetul  Federal al  Federației Sindicatelor

                                            din  Moldova „SINDLEX”