Vizite de lucru în Inspectoratele de Poliţie

La data de 13 februarie 2020, preşedintele Sindicatului „Demnitate” dna Angela Otean a  participat la o şedinţă cu efectivul Inspectoratului de Poliție Taraclia, în cadrul căreia a  discutat  despre executarea prevederilor Contractului colectiv de muncă pentru anii 2018-2023 şi impactul  beneficierii de avantajele  suplimentar obţinute pachetului social.

Membrii de sindicat, care constituie în acest inspectorat 80% din efectiv, au abordat  probleme cu caracter social,  solicitând aportul sindicatului la modificarea  legislaţiei în vederea   sancţionării mai dure a persoanelor pentru ultragierea poliţiştilor, privind  solicitarea partenerilor sociali în vederea acordării  protecţiei juridice poliţiştilor în organele de supraveghere a legislaţiei, la majorarea salarizării  efectivului ce deţin funcţii de execuţie, etc...

Întâlnirea a purtat un caracter  constructiv, bazat pe  încredere, conducerea prezentă a reiterat   deschiderea instituţională în soluţionarea tuturor problemelor şi realizarea drepturilor  revendicate în Contractul colectiv de muncă.  

Ulterior,  dna Otean a avut  o întrevedere cu  dl Oleg Cebotari, şeful Direcţiei Poliţiei UTA Gagauzia, unde împreună cu dl Iurie  Reznic, vicepreşedintele Sindicatului au discutat despre  situaţia la zi a efectivului în vederea realizării drepturilor social-economice şi de muncă în conformitatea cu legislaţia în vigoare.


 

      

Polițistul de sector - reduta I al Poliției

Prezidiul Sindicatului „Demnitate” salută iniţiativă Inspectoratului General al Poliţiei, Ministerului Afacerilor interne, Guvernului RM, în ceea ce ţine de  suplinirea  funcţiilor de poliţişti  de sector  şi majorarea salarială  a angajaţilor din segmentul respectiv de personal.

Reforma  Poliţiei   nu trebuie percepută ca un  element sacru,  la care nu trebuie de  atentat cu modificări şi ajustări, care ar  produce efecte benefice sistemului şi   comunităţii. Evaluarea    instituţională a   segmentului ordine publică a  scos la iveală  lacune, care  necesită a fi   reparate, iar instituirea unor funcţii de  poliţişti  de sector din categoria de subofiţeri şi un salariu demotivant a provocat  un vid  instituţional.  Salariul  mediu al unui  poliţist de sector  în grad de agent de poliţie este  în jur de 5000 lei, fapt pentru care  această funcţie  nu  este atractivă  şi care în cele mai multe cazuri rămân vacante,  punând o presiune şi mai mare pe umerii  sectoriştilor în exerciţiu, care acoperă volumul de muncă  a  posturilor vacante din sectoarele de poliţie. 

Faptul,  că astăzi  există voinţă  instituţională şi guvernamentală  de a  ajusta lucrurile şi a îmbunătăţi situaţia  la compartimentul dat este salutabil, îl susţinem şi încurajăm tinerii să asceadă pe astfel de poziţii pentru  a  creşte profesional  în poliţie.

Cât priveşte,  reacţia  neînţeleasă a  unor  organizaţii neguvernamentale care se opun acestei iniţiative, considerăm că  sunt  percepţii greşite.

Un poliţişti de sector este  prima redută  a  Poliţiei  în  comunicarea cu  cetăţenii.  Cunoaşterea legislaţiei, abilitatea de comunicare,  pregătirea  rofesională,  implicarea lui în prevenirea infracţiunilor,  respectul lui  în societate, depinde  care este plusvaloare  acestuia în  raport cu   funcţia deţinută.  Evident, că la astfel de funcţii  trebuie să  aspire  candidaţi care ar întruni maximul de cerinţe şi competenţe profesionale, ar avea de-a lungul activităţii o posibilitate de creştere în carieră şi grade speciale, şi ar fi motivat de un  pachet social şi un salariu începător  care ar constitui cel puţin salariul  mediul pe economie pentru anul de referinţă, ceea ce pentru anul 2020 constituie  7953 lei.

Pe lângă aceasta, reiterăm  poziţia sindicatului  în vederea majorării salarizării  poliţiştilor,  în deosebi ai celor din funcţii de execuţie, cu reevaluarea   coeficienţilor  de salarizare şi majorarea  claselor de salarizare.

Comunicăm  ferma convingere a Sindicatului „Demnitate” de susţinere a  iniţiativei  de a majora statul de personal  din  domeniul ordine publică cu noi funcţii de poliţişti de sector, cât şi identificarea   majorării salarizării acestora pentru  suplinirea funcţiilor vacante cu crearea condiţiilor adecvate de muncă, prin asigurarea cu  echipament şi  tehnică,  şi respectarea  sănătăţii şi securităţii muncii.

 Cerem scoaterea moratoriului de pe plata pentru cumularea de funcţii în Poliţie şi solicităm  tabelarea orelor suplimentar muncite de poliţişti cu achitarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare.

           Prezidiul Sindicatului „Demnitate”

 

11  februarie 2020

Instruirea activului sindical din cadrul SINDICATULUI "VIITORUL"

 

 

Sindicatul “VIITORUL”, organizație membră a Federației “SINDLEX” a organizat la data de 31 ianuarie, curent, seminarul cu genericul “Pregătirea organelor sindicale pentru Conferințele de dare de seamă şi alegeri – 2020” la care au participat preşedinţii Asociațiilor sindicale raionale, municipale și membrii Consiliului Sindicatului“VIITORUL”.  

Seminarul dat a avut drept scop, informarea participanţilor despre procedura desfăşurării alegerilor organelor cît şi pregătirea şi desfăşurarea alegerilor sindicale democratice, în conformitate cu prevederile statutare şi cerinţele în vigoare.

Seminarul dat a avut drept scop, informarea participanţilor despre procedura desfăşurării alegerilor organelor cît şi pregătirea şi desfăşurarea alegerilor sindicale democratice, în conformitate cu prevederile statutare şi cerinţele în vigoare.

Participanţii la seminar au apreciat pozitiv nivelul de organizare a seminarului şi actualitatea tematicii abordate. La fel, participanţii la seminar şi-au exprimat dorinţa de a fi organizate asemenea seminare şi pe viitor, în special cu tematică ce ţine de legislaţia sindicală, drepturile şi înlesnirile liderilor sindicali şi legislaţia muncii şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Totodată, Consiliul Sindicatului “VIITORUL”și–a făcut bilanțul activității pentru anul 2019 și și-a trasat noi obiective pentru anul 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federaţia „SINDLEX” își sporește eficiența aplicând metode avansate

Consolidarea  capacităţilor sindicaliste ale liderilor sindicali din cadrul Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”,  revitalizarea   metodelor de recrutare  a noilor membri de sindicat, adaptate la condiţiile actuale  de muncă,  sporirea încrederii  în  sindicat,  au servit drept obiective de bază  ale ședinţelor instructive şi cele de totalizare ale sindicatelor, organizaţii membre ale Federaţiei „SINDLEX”, desfășurate la Institutul Muncii în ultima decadă a lunii ianuarie.

Circa  300 de  lideri sindicali au fost convocaţi în aceste seminare, iar  miza cea mare a fost crearea şi fortificarea unei reţele de comunicare în cadrul Federației în scopul promovării valorilor sindicalismului autohton.

Metodele de recrutare a  membrilor de sindicat, convingerea salariaţilor  de a se afilia la sindicat,  pentru ași apăra drepturile de muncă,  au  impulsionat  activul sindical din  Sindicatul „DEMNITATE”,  „ FRONTIERA” şi „SALVATORUL”  să  declare anul 2020, anul recrutării.  Urmează o perioadă de intensificare şi promovare a înlesnirilor suplimentare încorsetate în  Convenţia colectivă şi Contractele colective de muncă,  prin prisma  respectării drepturilor de muncă.

Partenerii sociali   care ne-au  onorat cu prezenţa  la  şedinţe au abordat  unele aspecte ale dialogului  şi parteneriatului social, invocând necesitatea unui dialog permanent bazat pe principiile  transparenţei şi corectitudinii, lucru ce noi  l-am apreciat de totdeauna ca unul pozitiv.

Conducerea Federaţiei  „SINDLEX”  şi–a confirmat  disponibilitatea de a fi promotorii  bunelor practici în vederea  asigurării drepturilor social-economice şi de muncă a angajaţilor, membri de sindicat, dezvoltând noi platforme  de politici  sociale.  Dl Mihail Laşcu, preşedintele  Federaţiei a reiterat satisfacţia de a constata gradul  sporit de încredere în sindicate, generat de nivelul de implicare plenară în soluţionarea litigiilor de muncă. Dna Angela Otean, secretarul general al Federaţiei, si-a exprimat recunoştinţa faţă de munca de altruist al liderilor sindicali şi a punctat necesitatea de promovare a politicilor sociale menite să consolideze angajaţii şi societatea în general, să ofere drepturi salarialeechivalente cu munca depusă şi să sporească încrederea oamenilor muncii în sindicate şi  partenerii sociali.

           

REȚINERI DE SALARII ÎN SECTORUL BUGETAR

Mihail LAȘCU, președintele Federației "SINDLEX" la data de 28 ianuarie 2020 a participat la emisiunea televizată "PUBLICA REPORT" cu Uliana URSALOVSCHI. 

 

În cadrul emisiunii s-a discutat despre neacitarea salariului pentru luna decembrie în unele instituții de învățămînt din țară, a Angajaţilor Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112, artiștilor de la Teatrul Național  de Operă și Balet Maria Bieșu din Capitală.

 

Această situație a fost explicată prin faptul  că, salariul nu a fost achitat la timp din cauza procedurilor tehnice care au avut loc cu întârziere.

 

 

VEZI AICI