Prin comunicare și sport se consolideaza colectivitățile.

Comunicarea efecienta, discuțiile în panel și pe diverse subiecte de comun interes au adunat in jurul său peste 400 de lideri sindicali din Federația Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX” la casa de odihnă ”Perlele Nistrului” în perioada 18-19 mai 2019.

Forumul liderilor sindicali si-a propus din start să conslideze capacitatățile sindicalistilor din cadrul Sindicatelor „VIITORUL”, “DEMNITATE”, „FRONTIERA”, „SALVATORUL”, „SindMAI” și Uniunilor sindicale – organizațiilor membre Federației ”SINDLEX”.
Toate Asociațiile sindicale, parte componente a Federaiței ”SINDLEX” și-au delegat cei mai activi și valoroși lideri sindicali, care adunați sub egida Federației au trasat noi obiective de perspectiva și realizare în vederea protejarii drepturilor sociale, economice și de munca.
In programul activitatilor a fost inclusa si intilnirea cu partenerii sociali din cadrul Ministerului ECC și Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, ne-au onorat cu prezența Secretarul de stat din cadrul Ministerului Educatiei, Culturii si Cercetarii, dna Elena Belei, care prin disponibilitatea personală și respectul fața de publicul adunat a vorbit despre necesitatea abordării din alt unghi de reflexie a politicilor de asigurare și protejare cu noi garanții sociale prevazute de legislația în vigoare.
Sindicaliștii din sistemul educational au pus întrebari din domeniul remunerării muncii in contextul implimentării noii legi de salalarizare din sectorul bugetar.
Secretarul de stat, Elena Belei a vorbit despre necesitatea promovării profesiei de pedagog începind cu școala și terminînd cu familia. Astfel solicitind și implicarea sindicalistilor din toate ramurile în vederea realizarii acestei Campanii de informare și recrutare.
Un alt domeniu abordat de catre participantii la Forumul liderilor sindicali a fost cel din ordine publica si securitatea statului. Cu explicatiile de rigore a venit dl Alexandru Larionov care explicit a raspuns la toate întrebarile și solicitările participanților. Dlui a invocat buna practica de parteneriat social în cadrul MAI, punctind avantajele dialogului social și colaborării cu sindicatele, în vederea elimenării la etapa precoce a multor conflicte de munca.

Președintele Federației, dl Mihail Lașcu a concluzionat ca, condițiile sociale si de munca pot fi înbunătățite prin dialogul social și constructiv la masa de negocieri care aduc plus valoare angajaților și imagine pozitive angajatorului.
Calea spre atingerea acestui nivel de comunicare și conlucrare a durat în timp, dar si merita impactul.
Liderii sindicalisti si-au trasat noi obiective de scurta si lunga durata pentru a contribui la imbunatatirea politicilor sociale si consolidarea efoturilor sindicaliste de crestere in sindicat.
Pe parcursul serii publicul a fost delectat cu un concert cu artisti din cadrul Ansamblului folcloric Plai Moldovenesc si interpreta de muzica usoara Rodica Ciobanu.

Pentru promovarea unui mod sănătos de viața și menținerea spiritului de echipă s-au desfașurat Starturi vesele și competiții amicale la volei (barbati, femei) și mini-fotbal.
Starturile vesele au inveselit starea moral spirituala a efectivului și a adus bună dispoziție.

  

 

 

   

CONGRESUL III al Sindicatului “DEMNITATE”

 

 După o activitate de cinci  ani,  liderii sindicali  din cadrul   Sindicatului Demnitate s-au reunit   la lucrările Congresului al III-lea al Sindicatului Demnitate, care s-a desfășurat la  18 mai la Vadul  lui Voda. Congresul a avut  88  de delegați, aleși în cadrul adunărilor generale a organizațiilor sindicale primare din cadrul inspectoratelor de politie, unde avem  organizații.  Ne-a onorat cu prezenta  dl Oleg Budza, președintele  Confederației Naționale a Sindicatelor  din Moldova, care a stat  la  fondarea Sindicatului Demnitate.

Dl  Mihail Lascu, președintele  Sindicatului din numele Consiliului a informat despre realizările sindicatului și a Consiliului în decursul a celor 5 ani, raportând reușitele care au fost  obținute, îmbunătățirea garanțiilor sociale prin  negocierea si semnarea unui nou  contract colectiv de munca cu IGP.

Efectuând o retrospectivă a  activităţii Consiliului Sindicatului desfăşurate în decursul anilor de referință, în domeniul protecţiei drepturilor şi intereselor membrilor de sindicat, menţionând necesitatea  întreprinderii unui șir de acțiuni în acest sens, pentru a îmbunătăți condițiile de muncă și de odihnă a  poliţiştilor, şi atragerea  noilor membri  de sindicat. Delegații Congresului III au apreciat activitatea Consiliului cu calificativul “bine”.

În cadrul lucrărilor Congresului III pe ordinea de zi a fost  și alegerea preşedintelui sindicatului, a Comisiei de cenzori, şi aprobarea  Consiliului Sindicatului, pentru un mandat nou de 5 ani.

Delegatul Mihail Lașcu a propus că la funcția de președinte al Sindicatului „Demnitate”  să fie aleasă dna Angela Otean, care în viziunea dumnealui este deja pregătită și deține abilitățile de lider sindical.

Cu vot unanim dna Angela Otean a fost aleasă preşedinte al  Sindicatului „Demnitate”.

La propunerea dnei Angela Otean, delegații au acordat titlu de președinte de onoare, membru al Consiliului și Prezidiului Consiliului dlui Mihail Lașcu.

Dl Oleg BUDZA, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova a adresat un mesaj de felicitare tuturor membrilor de sindicat, în care a menţionat rolul exclusiv al mișcării sindicaliste în asigurarea protecţiei sociale a poliţiştilor. La fel, dlui a subliniat despre importanța apărării  intereselor profesionale, social-economice, individuale și colective ale acestora.

Imediat după Congres s-a desfăşurat plenara Consiliului  Sindicatului, unde conform prevederilor statutare a fost aleasă conducerea Sindicatului. 

În funcție de secretar general   a fost ales dl Mihail LAȘCU, iar la  funcţiile de vicepreședinți au fost propuşi și aleși dnii Alexandru GOBJILA, Elena SCRIPNIC, Valeriu BOTANRI, Iurie REZNIC.

Urmează multă muncă în continuare şi   trasarea noilor obiective mult mai ambiţioase pentru a îmbunătăți  pachetul   social al poliţiştilor.

 

  

 

 

 

 

Problemele poliţiştilor europeni, analizate în cadrul Reuniunii anuală a EPU, de la Sibiu.

 

Mihail LAȘCU, președintele Federației “SINDLEX” în perioada 8-10 mai 2019, perioada care simbolizează pacea și unitatea dintre statele membre ale Uniunii Europene, a participat la Reuniunea anuală organizată și finanțată de Federația Europeană a Sindicatelor din Poliție (EPU), sub genericul “Without police-protection, no security”, care s-a desfășurat în or.Sibiu, România. Președinția EPU este asigurată, în prezent, de către mr. Gerrit van de Kamp, polițist din Olanda.

La reuniune au participat reprezentanți ai celor mai semnificative sindicate polițienești din: Lituania, Letonia, Polonia, Bosnia, Bulgaria, Ucraina, Olanda, Croația, Spania, Austria, Germania, Moldova și Romania.

Tema reuniunii și data acesteia au fost stabilite simbolic - având în vedere faptul că Primăria or.Sibiu a refuzat, în luna februarie 2019, la cererea Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, de a organiza un miting al polițiștilor.

Această reuniune a avut drept scop de a atrage atenția conducătorilor de state sau a guvernelor asupra problemelor profesionale, financiare și logistice care împiedică activitatea structurilor polițienești din Europa - autorități implicate nemijlocit în gestionarea ordinii și securității publice, prin misiunile cotidiene derulate în slujba cetățenilor și a societății, în ansamblu.

Participanții au abordat, în detaliu, conceptul-suport pe care l-a dezvoltat și îl susține, în ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene, EPU: ,,Standarde minime pentru o securitate maximă”, concept care are în centrul atenției modelul unei dotări minimale-standard pentru polițiști, în calitate de oamenii ai legii, aflați în prim-planul combaterii fenomenului infracțional.

 În viziunea EPU, dotarea minimală include: mijloace de protecție individuală și colectivă; echipament personal adecvat misiunilor, anotimpului și stării vremii; mijoace de intervenție și de mobilitate; mijloace de spijinire/salvare a victimei; mijloace de răspuns la reacția violentă a infractorilor, inclusiv de neutralizare, imobilizare și transport la secția de poliție, atunci când situația și legea impun acest lucru etc. 

Pe final, cea mai mare organizaţie  poliţienească din Uniune Europeană,EPU, care reprezintă interesele sindicale a circa 800.000 de poliţişti din 18 state – a înaintat un demers prin care a marcat: migraţia masivă din unele regiuni islamice şi traficul ilegal de persoane, de terorismul exacerat din unele state occidentale, de crima organizată transfrontalieră şi de criza încă actuală a refugiaţilor.

Cu acest prilej, gazda acestui eveniment, Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din România și-au înaintat sugestiile privind: întărirea sistemului poliţienesc, în ansamblu; situaţia logisticii necesare îndeplinirii misiunilor de ordine publică şi de securizare a frontierelor interne/externe ale UE; încadrarea cu poliţişti şi deficitul de personal, în special la nivelele operative; dotarea cu echipamente şi deficienţele referitoare la uzura lor  fizică/morală;  salarizarea şi riscurile specifice profesiei de poliţist în România.

 

Marcarea Centenarului Organizației Internaționale a Muncii

Secretarul General al Federației “SINDLEX”, dna Angela OTEAN , în perioada 7-8 mai curent, în contextul marcării Centenarului Organizației Internaționale a Muncii (OIM) a participat la semnarea Acordului de colaborare dintre Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și a Confederației Sindicatelor din Azerbaidjan (AHIK), care a avut loc la Baku, Azerbaidjan.

La eveniment au participat delegația CNSM, condusă de Oleg Budza, președintele Confederației, formată din 10 persoane, și reprezentanți ai Confederației Sindicatelor din Azerbaidjan, care a inclus circa 30 de persoane, președinți ai federațiilor și asociațiilor sindicale ramurale.

În cadrul discuțiilor, părțile au menționat că un rol substanțial în ceea ce privește semnarea Acordului de colaborare dintre CNSM și AHIK l-au avut reprezentanții OIM, care au adus o contribuție importantă în acest sens.

Acordul urmărește să contribuie la dezvoltarea relațiilor dintre cele două structuri sindicale privind apărarea drepturilor și intereselor membrilor de sindicat, fortificarea relațiilor de colaborare, consolidarea solidarității la nivel internațional.

Totodată, Acordul prevede dezvoltarea colaborării pe mai multe dimensiuni: promovarea politicilor OIM și a inițiativei OIM “Viitorul Muncii”; realizarea Agendei 2030 și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă; îmbunătățirea garanțiilor sociale prin intermediul convențiilor colective și a contractelor de muncă; securitatea și sănătatea în muncă; instruirea sindicală și perfecționarea activului sindical; apărarea drepturilor muncitorilor migranți; colaborarea în domeniul politicilor social-economice de susținere a tinerilor salariați și femeilor.

La consultările dintre CNSM și AHIK, participanții au mai discutat despre rolul sindicatelor cu privire la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Împreună cu reprezentanții OIM, sindicaliștii au analizat planurile de acțiuni care urmează a fi implementate până în anul 2030, incluse în Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite.

Menționăm că Organizația Internațională a Muncii este singura instituție internațională ce funcționează pe principiul tripartismului. În acest an OIM organizează pe tot globul diverse activități de informare și sensibilizare a publicului larg despre valorile sale, rezultatele obținute și trasează strategiile de viitor.

 

 

Ultimime stiri

Prev Next

Mai.24

Prin comunicare și sport se consolideaza colectivitățile.

Prin comunicare și sport se co…

Comunicarea efecienta, discuțiile în panel și pe diverse subiecte de comun interes au adunat in jurul său peste 400 de...

Read more

Mai.18

CONGRESUL III al Sindicatului “DEMNITATE”

CONGRESUL III al Sindicatului …

   După o activitate de cinci  ani,  liderii sindicali  din cadrul   Sindicatului Demnitate s-au reunit   la lucrările Congresului al III-lea al...

Read more

Mai.13

Marcarea Centenarului Organizației Internaționale a Muncii

Marcarea Centenarului Organiza…

Secretarul General al Federației “SINDLEX”, dna Angela OTEAN , în perioada 7-8 mai curent, în contextul marcării Centenarului Organizației Internaționale...

Read more

Mai.09

Problemele poliţiştilor europeni, analizate în cadrul Reuniunii anuală a EPU, de la Sibiu.

Problemele poliţiştilor europe…

  Mihail LAȘCU, președintele Federației “SINDLEX” în perioada 8-10 mai 2019, perioada care simbolizează pacea și unitatea dintre statele membre ale...

Read more

Mai.08

Sindicatul apără angajatul

Sindicatul apără angajatul

Federația Sindicatelor din Moldova "SINDLEX" a desfășurat Conferința internațională cu genericul: „Sindicatul – garant al apărării drepturilor social-economice și de muncă”   Pentru...

Read more

Apr.27

PAȘTE FERICIT! ALĂTURI DE CEI DRAGI

PAȘTE FERICIT! ALĂTURI DE CEI …

Mult stimaţi colegi! Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paști Comitetul Federal al Federaţiei  Sindicatelor din Moldova  “SINDLEX”, Vă adresează sincere urări de sănătate şi...

Read more

Apr.17

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ cu genericul:  „Sindicatul – garant al apărării drepturilor social-economice și de muncă”

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ cu g…

  Astăzi, 17 aprilie 2019, în ajunul celei de-a 7 aniversări de la fondarea Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” s-a desfășurat...

Read more

Apr.14

Mesaj de felicitare adresat domnului Miahail LAŞCU cu jubileul de 60 de ani!

Mesaj de felicitare adresat do…

  Mult stimate domnule Mihail LAȘCU, Astăzi, ajuns la frumosul jubileu de 60 de ani, fără îndoială, sunteţi alături de toţi ceidragi...

Read more

Apr.10

Михаил ЛАШКУ в передаче "Принципы" на телеканале PRIME

Михаил ЛАШКУ в передаче "…

6 апреля с.г. Михаил Лашку, председатель Федерации Профсоюзов Молдовы "SINDLEX" принял участие в телевизионной передаче ПРИНЦИПЫ  с Андреем Андриевским, в...

Read more

Apr.05

Felicităm cu Ziua Salvatorului Republicii Moldova!

Felicităm cu Ziua Salvatorului…

        Stimaţi colaboratori ai Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale!      Permiteţi-mi, în numele Comitetului Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova “SINDLEX” şi...

Read more

Mar.20

Masa rotundă a femeilor sindicaliste din raionul Ocniţa

Masa rotundă a femeilor sindic…

  Primăvara - anotimpul renașterii, al trezirii la viață, un anotimp cu zile frumoase, cu soare. O astfel de zi a fost...

Read more

Mar.22

INIȚIEREA DIALOGULUI SOCIAL

INIȚIEREA DIALOGULUI SOCIAL

  Astăzi, 22 martie 2019 în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei, MAI s-a întrunit în şedinţa de lucru Comisia de dialog social „angajator-salariați”  la...

Read more

Mar.18

Angela OTEAN a participat la emisiunea televizată REPLICA la canalul PRIME

Angela OTEAN a participat la e…

          Secretarul General al Federației ”SINDLEX”, dna Angela OTEAN a participat la emisiunea televizată REPLICA la canalul PRIME din 17 martie...

Read more

Mar.18

Prima Casa - programul de succes pentu familiile tinere

Prima Casa - programul de succ…

La data de 15 martie 2019, dl Mihail LAȘCU președintele Federației “SINDLEX” a participat la emisiunea televizată „PUBLICA REPORT” cu...

Read more

Mar.14

    Plenara din 13 martie 2019 a Sindicatului „Demnitate”

Plenara din 13 martie 2019…

    Consiliului Sindicatului “Demnitate” s-a întrunit astăzi, 13 martie, în şedinţă  plenară, pentru a discuta despre convocarea celui de-al III-lea Congres...

Read more

Mar.14

Индексация больше, чем инфляция: пенсии граждан вырастут 12.03.2019

Индексация больше, чем инфляци…

Председатель Федерации Профсоюзов Молдовы  "SINDLEX" Михаил ЛАШКУ принял участие в телепередаче "Принцип Андриевского" на телеканале PRIME. Тема передачи была -...

Read more

Mar.11

Emisiunea "Deni za dniom" din 7 martie 2019

Emisiunea "Deni za dniom…

Председатель Федерации Профсоюзов Молдовы "SINDLEX" Михаил ЛАШКУ принял участие в телепередаче "День за днём" с Викторией Крюковой на PUBLIKA-TV. В...

Read more

Mar.08

LA MULȚI ANI! Domnule Alexandru GOBJILA

LA MULȚI ANI! Domnule Alexandr…

Jubileul de aur în viața Dumneavoastră – 70 de ani de la naştere  ne oferă deosebitul prilej pentru a Vă adresa...

Read more

Mar.06

Felicitare cu Ziua Internaționala a Femeii - 8 Martie!

Felicitare cu Ziua Internațion…

        STIMATE DOAMNE ŞI DOMNIŢE ! În această zi de sărbătoare,  fastuoasă prin felul său, cu revărsări spectaculoase de dragoste, lumină, căldură  din...

Read more

Mar.01

Întrunirea conducerii Sindicatului "VIITORUL" cu liderii sindicali  ai Asociației sindicale mun.Bălți

Întrunirea conducerii Sindicat…

  La 27 februarie 2019, în cadrul Liceului Teoretic “Nicolae Gogol” din mun.Bălți s-a desfășurat întîlnirea președinților organizațiilor sindicale primare din...

Read more

Feb.21

PEDAGOGUL ANULUI 2019 – COMPETIȚIE A EXCELENȚEI PROFESIONALE

PEDAGOGUL ANULUI 2019 – COMPET…

La data de 7 februarie 2019 în sala Casei raionale de cultură Direcția Educație, Cultură și Turism Dondușeni a o...

Read more

Feb.18

Poliția de Frontieră - Trecut, Prezent şi Viitor!

Poliția de Frontieră - Trecut,…

  La data de 16 februarie 2019, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră  în parteneriat cu Sindicatul “Frontiera” a Federaţiei Sindicatelor...

Read more

Feb.16

Totalurile de activitate a  Federației “SINDLEX” în anul 2018

Totalurile de activitate a Fe…

Membrii Consiliul General al Federaţiei „SINDLEX” la data de 1 februarie  2019 s-au întrunit pentru a face bilanțul activității pentru...

Read more

Feb.15

SUCCESELE PARTENERIATULUI SOCIAL

SUCCESELE PARTENERIATULUI SOCI…

     Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din  Moldova    „SINDLEX” salută  decizia Guvernului Republicii Moldova din 6 și 11 februarie...

Read more

Feb.13

Оплата труда педагогических работников в новых условиях

Оплата труда педагогических ра…

     13 февраля  2019 года в гимназии №2  гор. Комрат, по инициативе руководства территориальной Ассоциации Профсоюза „VIITORUL”  Комратского района, при...

Read more

Feb.11

Comunicat de presă

Comunicat de presă

 Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din  Moldova „ Sindlex”  salută  decizia de astăzi, 11 februarie 2019, a Guvernului Republicii Moldova...

Read more

Feb.07

FELICITARE CU ANIVERSAREA A CELOR  39 DE ANI  DE CĂSNICIE

FELICITARE CU ANIVERSAREA A CE…

   Mult stimații noștri, dl Mihai și dna Zinaida LAȘCU, A sosit ziua în care sărbătoriți împreuna 39 de ani de taine...

Read more

Feb.04

MEDICAMENTE COMPENSATE

MEDICAMENTE COMPENSATE

La data de 3 februarie 2019, dna Angela OTEAN, secretarul general al Federației „SINDLEX” a participat la emisiunea televizată „REPLICA”. În...

Read more

Feb.04

MEDIEREA- SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR DE MUNCĂ

MEDIEREA- SOLUȚIONAREA CONFLIC…

       În cadrul Institutului Muncii la data de 1 februarie 2019 dna Angela Otean, secretar general al Federaţiei „SINDLEX” , formator...

Read more

Feb.01

Comitetul Federal și-a prezentat raportul de dare de seamă  pentru anul 2018

Comitetul Federal și-a prezent…

La data de 1 februarie  2019 membrii Consiliul General al Federaţiei „SINDLEX” s-au întrunit în ședință pentru a trasa planul...

Read more

Feb.01

Totalurile de activitate a Prezidiului Consiliului Sindicatului “VIITORUL” pentru anul 2018

Totalurile de activitate a Pre…

    La data de 1 februarie 2019 în incinta Institutului Muncii CNSM Sindicatul Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie „Viitorul”, organizaţie membră...

Read more

Ian.23

Demografia va creştere în ţara noastră

Demografia va creştere în ţara…

  Mihail LAŞCU, preşedintele Federaţiei „SINDLEX” la data de 22 ianuarie 2019, curent a participat împreună cu ex-ministru al Muncii, Sănătăţii...

Read more

Ian.23

Sistemul unitar de salarizare în învăţământ general.

Sistemul unitar de salarizare …

          La data de 22 ianuarie 2019, în cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din or. Ungheni s-a desfăşurat...

Read more

Ian.17

Ajutor social

Ajutor social

      La data de 16 ianuarie 2019, Mihail LAŞCU, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a fost invitatul  emisiunii televizate “День...

Read more

Ian.18

Ajutor social pentru perioada rece a anului

Ajutor social pentru perioada …

        Mihail LAȘCU, președintele Federației «SINDLEX» la data de 18 ianuarie 2019 a fost invitatul emisiunii «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» unde împreună...

Read more

Dec.26

Crăciun fericit şi un An Nou plin de bucurii!

Crăciun fericit şi un An Nou p…

          Mult stimați colegi!      Cu ocazia luminoaselor sărbători de iarnă vă adresez cele mai calde salutări şi urări de bine. Vă doresc...

Read more

Dec.20

Totaluri şi proiecte la răscruce de ani

Totaluri şi proiecte la răscru…

       Pe final de an, cînd obişnuim să facem totalurile perioadei ce pleacă şi să ne schiţăm nişte planuri...

Read more

Dec.18

Cu Ziua Poliției Naționale, stimați polițiști

Cu Ziua Poliției Naționale, st…

  STIMAŢI COLEGI! În numele Prezidiului Consiliului Sindicatului “DEMNITATE” şi al meu personal, cu ocazia sărbătorii profesionale – ZIUA POLIŢIEI NAŢIONALE, V ă adresez sincere felicitări Dvs....

Read more

Dec.17

Proiectele sociale implementate de guvernare

Proiectele sociale implementat…

Dl Mihail LAŞCU, preşedintele Federaţiei „SINDLEX” a participat împreună cu preşedintele raionului Rezina, dna Eleonora GRAUR,  directorul Casei Naţionale de...

Read more

Dec.12

FORUMUL SINDICAL:  „Eficienţa parteneriatului social. Realizări şi perspective”

FORUMUL SINDICAL: „Eficienţa …

    Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a organizat şi desfăşurat la data de 10 decembrie 2018 Forumul sindical cu genericul: „Eficienţa...

Read more