OMUL, CRIMINOLOGIA, ŞTIINŢA

La data de 9 martie 2018, în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifică omagială „Omul, criminologia, ştiinţa”, dedicată aniversării a 35 de ani de activitate pe făgaşul învăţămîntului şi ştiinţei şi 60 de ani de viaţă a domnului Valeriu BUJOR, profesor universitar, criminolog, rector al Institutului de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată.

 La acest eveniment aniversar au fost prezenţi prim-vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acad. Ion Tighineanu, dl Marian Lupu, deputat în Parlamentul RM, acad. Gheorghe Mustea, dl Mihail Laşcu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Moldova  "SINDLEX", scriitorul Iulian Filip, dr.Mihai Şleahtiţchi, ex-ministru al Educaţiei, dl Dumitru Pulbere, ex-preşedinte al Curţii Constituţionale, reprezentanţi ai comunităţii ştiinţifice academice, universitare din Republica Moldova, România şi Ucraina, practicieni, oameni de cultură, prieteni şi colegi ai omagiatului.

Ion Tighineanu, în numele conducerii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, i-a urat dlui Valeriu Bujor sănătate, prosperitate, optimism în suflet şi multe împliniri, iar pentru activitate prodigioasă în domeniul educaţional şi de cercetare, realizări profesionale de excepţie şi merite deosebite în promovarea adevărului ştiinţific i-a înmînat Medalia „Nicolae Milescu Spătaru”, conferită de Academia de Ştiinţă a Moldovei.

Mihail Laşcu, preşedintele Federaţiei "SINDLEX", doctor în drept a adresat omagiatului un mesaj de felicitare menţionînd că, pe parcursul acestor ani dl Valeriu Bujor s-a manifestat ca un model de înţelepciune, cuget, adevărat explorator în domeniul învăţămîntului, cel care a stat  nu doar la temelia fondării ştiinţei (şcolii) criminologice din Moldova, dar şi la fondarea primului Sindicat a colaboratorilor de poliţie din cadrul Ministerului afacerilor interne şi a Sindicatului Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie „VIITORUL”, pentru care fapt i-a exprimat, înalte consideraţiuni.

Emisiunea Tema zilei din 12.03.2018 cu Alexandru Jizdan

Cu privire la asigurarea cu spaţii locative de serviciu şi alte fascilităţi sociale, pentru funcţionarii publici cu statutul special al MAI.

VEZI AICI

Соблюдение прав членов профсоюза в рамках меняющихся условий труда и распределения рабочего времени учителей.

   

 В мун. Комрат во вторник, 6-го марта прошел семинар, собравший профсоюзных лидеров южного региона республики Молдова Профсоюза Работников Образования и Просвещения «VIITORUL», на котором присутствовал председатель Профсоюза Михаил ЛАШКУ. Это был семинар на тему: «Соблюдение прав членов профсоюза при внедрении нового приказа Министерства Просвещения, Культуры и Исследований №634 от 28.12.2017 г. Об утверждении типового перечня номенклатуры школьной документации и методологии распределении трудового времени дидактического персонала в учебных заведениях общесреднего образования».

В ходе обсуждения данного приказа профильного Министерства были высказаны различные мнения, касающееся распределения рабочего времени дидактических кадров и создания необходимых условий труда педагогов: организация питания в учебных заведениях, дополнительный доступ к системе Интернет и другие замечания. Заместитель председателя Профсоюза «Вииторул», Иван Кальчишков, модератор данного семинара  предложил, что эти моменты необходимо предусмотреть при заключении новых Коллективных трудовых договоров,  также в условиях Индивидуальных трудовых договоров.

По итогам семинара взял слово Михаил Лашку, председатель. Он резюмировал, что новые условия труда и график работы дидактического персонала требуют постоянного внимания профсоюза с целью соблюдения прав членов профсоюза. Также Михаил Иванович  вручил профсоюзным деятелям поздравительное послание в связи с наступающим Международным Женским Днём 8 Марта и поздравил женщин всех педагогических коллективов и профкомов Профсоюза «Вииторул».

  

 

 

 

 

Sindicatul din raionul Ocniţa a marcat sărbătoarea Femeii

 

 

 

    La data de 04 martie 2018, la iniţiativa Asociaţiei raionale a Sindicatului ,,Viitorul”,  a fost organizată o  masă rotundă cu genericul ,,Frumoasă eşti Femeie, Tu”, care s-a finalizat cu concursul ,,Regina Alma-Mater”.

   Obiectivul major al acestei activităţi a fost: ”Promovarea, informarea, aprecierea Femeii ca mama, soţie, bunică, profesoară, cetăţean al societăţii”.

    La activitate au participat 70 de femei din toate instituţiile de învăţămînt general din raion şi oaspeţii de onoare: Mihail Laşcu, preşedintele Federaţiei „SINDLEX” şi a Sindicatului „VIITORUL”, Vasile Romaniuc, preşedintele raionului  Ocniţa, Andrei Ţopa, vicepreşedintele raionului Ocniţa, Ivan Zaharco, şef al Direcţiei de Învăţămînt Ocniţa, Oxana Zavidei – ONG ”Stimul”.

    Şedinţa a fost monitorizată de Ecaterina Sturzinschi, preşedintele Asociaţiei sindicale raionale Ocniţa a Sindicatului „VIITORUL”, care a făcut un mic bilanţ despre succesele şi realizările sindicatului raional, despre modificările Contractul Colectiv, a menţionat colaborarea eficientă a sindicatului cu Administraţia Publică Locală şi Direcţia de Învăţămînt.

    Mihai Laşcu a  menţionat Femeie în societate, despre rezultatele negocierilor  cu Comisia naţională de consultări şi negocieri.

Reprezentanţii Administraţiei Publice Locale au venit cu un mesaj de felicitare,     au informat participantele despre acţiunile întreprinse APL la crearea condiţiilor de activitate mai avantajoase, promovarea, stimularea şi aprecierea lucrătorilor din sistemul de învăţămînt pentru munca depusă.

Şeful Direcţiei Învăţămînt Ivan Zaharco a menţionat că Direcţia Învăţământ depune eforturi pentru a crea condiţii de activitate angajaţilor, promovează cadrele didactice tinere şi cele cu un stagiu şi o experienţă avansată pentru o activitate eficientă.  Cu regret, nu putem să le acordăm şi un salariu decent pentru a menţine  cadrele pedagogice şi familiile acestora în instituţiile de învăţămînt. Migraţia continuă.

Preşedintele ONG ”Stimul” Oxana Zavidei şi psihologul Svetlana Lupu au informat participantele despre  supunerea  mai frecventă violenţei a femeilor, acţiunile întreprinse, crearea unui Centru Raional unde vor fi întreprinse acţiuni pentru  protejarea  celor agresaţi şi acţiunile de informare cu agresorilor.  Au fost repartizate pliante cu informaţii şi telefoane de contact pentru  adresare în caz de depistare a violenţei în familie, prieteni, cunoscuţi.

Pentru a promova frumuseţea, graţia, inteligenţa, eleganţa, gingăşia  femeii s-a desfăşurat concursul „Alma-Mater”, la care au participat 5 tinere din diferite instituţii de învăţămînt.

    Prestanţa participantelor a fost evaluată de membrii juriului în componenţa constituită din oaspeţii de onoare. 

     Pauzele între probele concursului au fost  suplinite de numerele artistice ale micilor talente de la  Centrul de Creaţie a Copiilor din or.Ocniţa, însoţiţi de către directorul Simion Rînja, coregraful Anna Suslina şi directorul adjunct Alexei Casinciuc.

     După analiza şi discutarea celor prezentate de participanţi, juriul a decis să acorde următoarele  nominaţii şi cadouri simbolice, din partea sindicatului.


Au fost acordate următoarele nominaţii:

Regina „Alma-Mater ” – Liliana Galeţchi, profesoară, gimnaziului s.Mihălăşeni;

Viceregina „Alma-Mater”-OleseaPapuşa, profesoară, Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”or.Otaci;

Miss Inteligenţă – SvetlanaRevenco, profesoară, gimnaziul Verejeni;

Miss Frumuseţe  –Victoria Ţopa, antrenor şcoala sportivă Ocniţa;

Miss Eleganţă - Alina Bogaci, educatoare, grădiniţa  „Steluţa” Rujniţa.

      Sărbătoarea s-a finisat cu cuvînt de felicitare şi un mic cadou simbolic din partea sindicatului.

 

Asociaţia sindicală raională Ocniţa a Sindicatului ”Viitorul ”

 

 

 

 

Reuniunea activului sindical din mun. Bălţ

 

 Asociaţia sindicală municipală Bălţi din cadrul Sindicatul Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie „Viitorul”, organizaţie membră a Federaţiei „SINDLEX” la data de 2 martie 2018 a organizat şedinţa activului sindical cu genericul „Modificările Codului muncii şi importanţa lor în activitatea sindicală la nivel de unitate”.

Dl Ion PREGUZA, expert în relaţiile de muncă din cadrul Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova a informat cei circa 50 de liderii de sindicat despre ultimele modificări ale Codului muncii şi a examinat cele mai frecvente cazuri întîlnite în practica sindicală, care pot să ducă la un conflict de muncă.La fel, dlui a răspuns la toate întrebările parvenite din partea participanţilor la această şedinţă.

Dl Efim IVAS, preşedintele Asociaţiei sindicale municipale Bălţi a mulţumit din partea liderilor de sindicat dlui Ion PREGUZA pentru alocuţiunea vastă şi a dat asigurări că liderii de sindicat vor aduce la cunoştinţa colectivele în care lucrează despre noile prevederi ale Codul muncii ce ţin să sporească gradul de respectare a drepturilor şi intereselor legitime ale salariatului şi angajatorului.

 

 

 

 

Ultimime stiri

Prev Next

Mar.14

OMUL, CRIMINOLOGIA, ŞTIINŢA

OMUL, CRIMINOLOGIA, ŞTIINŢA

La data de 9 martie 2018, în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifică omagială „Omul, criminologia,...

Read more

Mar.13

Emisiunea Tema zilei din 12.03.2018 cu Alexandru Jizdan

Emisiunea Tema zilei din 12.03…

Cu privire la asigurarea cu spaţii locative de serviciu şi alte fascilităţi sociale, pentru funcţionarii publici cu statutul special al...

Read more

Mar.07

Sindicatul din raionul Ocniţa a marcat sărbătoarea Femeii

Sindicatul din raionul Ocniţa …

          La data de 04 martie 2018, la iniţiativa Asociaţiei raionale a Sindicatului ,,Viitorul”,  a fost organizată o  masă...

Read more

Mar.07

Соблюдение прав членов профсоюза в рамках меняющихся условий труда и распределения рабочего времени учителей.

Соблюдение прав членов профсою…

     В мун. Комрат во вторник, 6-го марта прошел семинар, собравший профсоюзных лидеров южного региона республики Молдова Профсоюза Работников Образования и...

Read more

Mar.07

Reuniunea activului sindical din mun. Bălţ

Reuniunea activului sindical d…

   Asociaţia sindicală municipală Bălţi din cadrul Sindicatul Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie „Viitorul”, organizaţie membră a Federaţiei „SINDLEX” la data...

Read more

Mar.06

O primăvară cu multe bucurii, zâmbete şi voie bună

O primăvară cu multe bucurii, …

     Cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii - 8 Martie –ziua în care odată cu sosirea primăverii înfloresc cele mai dragi...

Read more

Mar.03

“FEMEIA, ETERNA POVESTE…”

“FEMEIA, ETERNA POVESTE…”

Cu acest generic frumos,  astazi, 03.03.2018, n incinta  Filarmonicii Naționale “Serghei Lunchevici”  a avut loc concertul festiv dedicat Zilei Internaționale a Femeii,...

Read more

Mar.01

Femeile identifică soluţii pentru o viaţă decent

Femeile identifică soluţii pen…

   La data de 28 februarie curent, în or.Edineţ s-a desfăşurat seminarul cu genericul: „Obiectivele de dezvoltare durabilă 2030. Ţinte şi...

Read more

Feb.25

Imaginea Poliţiei continuă să crească!

Imaginea Poliţiei continuă să …

Desre măsurile şi acţiunile întreprinse vorbeşte dl Alexandu PÎNZARI, şef al Inspectoratului General al Poliţiei, MAI Republicii Moldova. PENTRU A PRIVI...

Read more

Feb.23

Angela Otean, secretarul general Federaţiei "SINDLEX" au participat la emisiunea Publika-Report la data de 23 februarie a.c.

Angela Otean, secretarul gener…

150 militarii Republicii Moldova au primit locuinţe de la Statului, în ce constituie problema? PRIVIŢI VIDEO AICI

Read more

Feb.24

Михаил Лашку принял участие в телепередаче на Publika-TV

Михаил Лашку принял участие в …

23 февраля председатель Федерации "SINDLEX" был приглашен на передачу на телеканал PUBLIKA-TV, где обсуждались результаты опроса общественного мнения, согласно которым...

Read more

Feb.23

Sporirea competenţelor de lider ăn cadrul Sindicatului "Salvatorul"

Sporirea competenţelor de lide…

      În perioada 21 -22 februarie 2018  Sindicatul „SALVATORUL”, organizaţia membră a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a desfăşurat două seminare...

Read more

Feb.16

"Dialogul Social" 13.02.2018

"Dialogul Social" 13…

Репортаж о встрече членов Федерального Совета с нашими партнерами из Международной Евразийской Федерации "Металлист" в передаче "Dialogul Social" Смотрите видео с...

Read more

Feb.09

Федерация Профсоюзов Молдовы "SINDLEX" приветствует любую инициативу, что касается социального жилья или помощи молодым семьям в нашей стране.

Федерация Профсоюзов Молдовы …

Председатель Федерации "SINDLEX" принял участие в четверг 8 февраля в обсуждении темы социального жилья для молодых специалистов в рамках телепередачи...

Read more

Feb.08

Ministrul de Interne afirmă că sunt necesare măsuri drastice împotriva consumului excesiv de alcool

Ministrul de Interne afirmă că…

Funcţionarii trebuie pedepsiţi mai dur decât oamenii simpli, atunci când încalcă Regulamentul circulaţiei rutiere. De această părere este ministrul Afacerilor...

Read more

Feb.06

Instruirea liderilor sindicali –  prioritate în Federaţia „SINDLEX”

Instruirea liderilor sindicali…

            În cadrul Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a demarat instruirea planificată pentru perioada 17- 31 ianuarie 2018,...

Read more

Ian.31

Турецкая делегация из Международной Евроазиатской Федерации Профсоюзов Металлистов в гостях у профсоюзов Молдовы

Турецкая делегация из Междунар…

Во вторник, 30 января с.г. в Молдову с официальным визитом прибыл Генеральный Секретарь Международной Евроазиатской Федерации Профсоюзов Металлистов, господин Исмаил ДУРСУН и...

Read more

Ian.29

Asociaţia Sindicală “ FRONTIERA”  îşi face bilanţul de activitate

Asociaţia Sindicală “ FRONTIER…

  La data de 26 ianuarie 2018, în incinta Institutului muncii, Consiliul Asociaţiei Sindicale „FRONTIERA”, organizaţie membră a Federaţiei Sindicatelor din...

Read more

Ian.26

Sindicatul „Salvatorul” face totalurile.

Sindicatul „Salvatorul” face t…

Sindicatul „Salvatorul” organizaţie membră a Federaţiei „SINDLEX” s-a întrunit  în şedinţa plenară a Consiliului Sindicatului, la data de 25 ianuarie ...

Read more

Ian.23

Sindicatul „SindMAI” face bilanţul activităţii pe anul 2017

Sindicatul „SindMAI” face bila…

   La data de 23 ianuarie  în incinta Institutului Muncii s-a desfăşurat şedinţa plenară a Consiliului Sindicatului „SindMAI” organizaţie membră a...

Read more

Ian.22

Dialogul Social 16 ianuarie 2018 cu segvenţe

Dialogul Social 16 ianuarie 20…

Dragi prieteni, priviti emisiunea "Dialogul Social" de la minuta: 8:30 În cadrul acestei emisiuni veţi putea viziona semnarea Contractului Colectiv de...

Read more

Ian.22

Dialog Social. Emisiune din 16 ianuarie 2018

Dialog Social. Emisiune din 16…

Dragi prieteni, priviti emisiunea "Dialogul Social" de la minuta 19:30. Efim Ivas, vicepreşedinte al Sindicatului "VIITORUL" pe regiunea Nord a vizitat...

Read more

Ian.22

Secretar general al Federaţiei "SINDLEX", dna Angela Otean a participat la emisiunea Publica Report împreuna cu şeful IGP dl Alexandru Pînzari

Secretar general al Federaţiei…

    VIDEO PRIVIŢI AICI 

Read more

Ian.19

Cu gîndul  la invățămînt, de îngrijirea învățătorilor

Cu gîndul la invățămînt, de î…

     La data de 19 ianuarie 2018, în incinta Institutului muncii, Consiliului Sindicatului „Viitorul”, organizație membră a Federației Sindicatelor din...

Read more

Ian.18

Consiliului Sindicatului “DEMNITATE” s-au reunit la inceput de an

Consiliului Sindicatului “DEMN…

  La data de 17 ianuarie 2018  s-a desfăşurat şedinţa Plenară a Consiliului Sindicatului “DEMNITATE”, urmată de un seminar instructive în...

Read more

Dec.30

Creciunul Fericit, la anul şi la mulţi ani!

Creciunul Fericit, la anul şi …

  Mult stimaţi colegi, În ajunul frumoaselor sărbători de iarnă, Crăciunul şi  Anul Nou 2018, Vă adresăm calde felicitări şi urări de sănătate,...

Read more

Dec.20

PROMOVÎND DREPTURI SALARIALE ŞI DE MUNCĂ

PROMOVÎND DREPTURI SALARIALE Ş…

  La data  de 20 decembrie, după o rundă de negocieri şi consultări a Comisiei pentru dialogul social „angajator-salariat” s-a ajuns...

Read more

Dec.17

Felicatări cu Ziua Poliţiei Naţionale 2017

Felicatări cu Ziua Poliţiei Na…

                                         ...

Read more

Dec.15

FELICITARE CU ZIUA SISTEMULUI PENITENCIAR 2017

FELICITARE CU ZIUA SISTEMULUI …

   Mult stimţi colegi, În numele Comitetului Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” şi al meu personal, vă adresăm cele mai sincere felicitări cu...

Read more

Dec.13

Instruirea liderilor de sindicat din cadrul Sindicatului “FRONTIERA”

Instruirea liderilor de sindic…

La data de 13 decembrie,  curent, Federaţia Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX”, în conformitate cu planul de activitate a organizat  şi...

Read more

Dec.11

Instruirea permanentă oferă oportunitatea de aţi cunoaste drepturile de muncă

Instruirea permanentă oferă op…

   Astăzi, 8 decembrie, Federaţia Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX” a organizat  şi petrecut seminarul instructiv „Asigurarea şi respectarea drepturilor social-economice ale...

Read more

Dec.07

Resetarea sistemului educaţional

Resetarea sistemului educaţion…

La data de 6 decembrie 2017 dl Mihail LAŞCU, preşedintele Sindicatului „VIITORUL” a participat PublicaTV în emisiunea televizată „ДЕНЬ ЗА...

Read more

Dec.01

FELICITĂRI!

FELICITĂRI!

   Stimaţi colegi ai Federaţiei Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi al Personalului Contractual din România, Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, Vă...

Read more

Dec.01

Emisiunea "День за днем", Prima casă

Emisiunea "День за днем…

La 30 noiembrie preşedintele Federaţiei "SINDLEX" a participat la emisiunea "День за днем" cu privire la Prima casă. Pentru a privi...

Read more

Nov.24

Platforma dialogului social

Platforma dialogului social

Astăzi, 24 noiembrie 2017, a avut loc semnarea modificărilor şi completărilor la Convenţia colectivă (nivel ramural) pentru anii 2015-2020, încheiată...

Read more

Nov.22

SEMINAR: SINDICATELE ŞI LEGEA. INSTRUIREA LIDERILOR SINDICALI ÎN mun.COMRAT

SEMINAR: SINDICATELE ŞI LEGEA.…

      Liderii Asociaţiei sindicale mun.Comrat din cadrul Sindicatului Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie „VIITORUL”, la data de 21...

Read more

Nov.17

Contractul colectiv de muncă a Sindicatului "FRONTIERA" cu modificări şi completări

Contractul colectiv de muncă a…

        CONTRACT COLECTIV de MUNCĂ    cu modificări şi completări pe anii 2017 -2022    mun. Chişinău, 2017      Părţile contractante (denumite în continuare „Părţi”): - Conducerea...

Read more

Nov.15

Sindicatul „SindMAI” instruieşte activul sindical.

Sindicatul „SindMAI” instruieş…

     Conform planului educaţional,pe data de 15 noiembrie curent, în incinta Institutului Muncii , Federaţia  Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”...

Read more

Nov.10

Sindicatul „FRONTIERA” a semnat modificările şi completările la Contractul colectiv de muncă

Sindicatul „FRONTIERA” a semna…

     Astăzi, 10 noiembrie 2017,  în cadrul parteneriatului social dintre Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Sindicatul „FRONTIERA”,  în...

Read more

Nov.07

Vizita preşedintelui Sindicatului „DEMNITATE” la Inspectoratul de Poliţie Criuleni

Vizita preşedintelui Sindicatu…

   La 03 noiembrie 2017, în incinta Inspectoratului de Poliţie Criuleni al Inspectoratului General al Poliţiei, a avut loc întrunirea preşedintelui...

Read more