Women\'s Organization

Angela OTEAN - preşedintele Organizaţiei de Femei a Federaţiei Sindicatelor din Moldova "SINDLEX", vicepreşedintele Consiliului de Femei a Confederaţiei Sindicatelor din Moldova, 022 237527, 068300210

preşedintele Consiliului de Feme al CNSM - dna Luba ROTARU (pe foto)

 

Liubovi Calicişcova-Tataru  - preşedintele Organizaţiei de Femei a Sindicatlui "VIITORUL" 022 234106, 068300203

Sindicatul din raionul Ocniţa a marcat sărbătoarea Familiei

     La data de 15 mai, în Republica Moldova se marchează ,, Ziua Familiei”. În acest context la Ocniţa, la data de 14 mai 2017, la iniţiativa Asociaţiei raionale a Sindicatului ,,Viitorul”,  a fost organizată o  masă rotundă cu genericul ,,Familia mea”, care s-a finalizat  cu  concursul ,,Jumătatea mea”. Iniţiatorul acestei activităţi a fost doamna Sturzinschi Ecaterina, preşedintele  Asociaţiei sindicale raionale Ocniţa.

     Cu un cuvânt de  bun început a venit d-na  Ecaterina Sturzinschi, care a ţinut să menţioneze că familia este cea mai elementară formă de organizare a societăţii. Fiind prima comunitate de care se ataşează un individ cât şi prima autoritate sub care acesta învaţă să trăiască. Familia este cea care stabileşte valorile cele mai fundamentale ale unei societăţi. Nici o altă structură nu poate înlocui familia.

     Obiectivul  major al acestei activităţi a fost  menţionarea importanţei familiei în societate,  promovarea valorilor unei familii fericite, bazate pe dragoste, respect şi responsabilitate întru educarea noii generaţii.

     Cu un cuvânt de felicitare şi informare a venit şi şeful DÎ Ocniţa, domnul Ivan Zaharco, care a menţionat ca în instituţiile de învăţământ  din raionul Ocniţa, activează  peste 1000 de angajaţi, sunt şi  cupluri şi copii acestora care activează în instituţiile de învăţământ tot în calitate de cadre didactice. Familia este celula societăţii, este fundamentul unui Stat.  Direcţia Învăţământ depune eforturi pentru a crea condiţii de activitate angajaţilor, promovează cadrele didactice tinere şi cele cu un stagiu şi o experienţă avansată pentru o  activitate şi mai eficientă. Cu regret nu putem să le acordăm şi un salariu decent pentru a menţine cadrele tinere şi familiile acestora în instituţiile de învăţământ. Migraţia continuă.

     Şefa Centrului Metoidic doamna Nina Vacari a adus un cuvânt de felicitare celor prezenţi la această sărbătoare. Doamna Vacari  s-a referit şi la parteneriatul dintre Direcţia Învăţîmânt şi sindicat în promovarea cadrelor ce au performane în activitatea profesională şi cea sindicală.

      La masa rotundă a fost prezent şi domnul Mihail Laşcu, preşedintele Federaţiei ,,Sindlex” şi a sindicatului ,,Viitorul”. În discursul său domnul Laşcu s-a axat pe următoarele afirmaţii : ,, Familia este cea care îţi oferă sprijinul atunci când te confrunţi cu obstacolele vietii. Este cea care te ajută să te ridici când eşti tras in jos de restul lumii. Sindicatul depune un efort considerabil pentru a ridica bunăstarea familiei prin negocierea de majorare a salariului lucrătorilor din învăţământ, menţinerea unui climat favorabil în colectivele unde activează sindicaliştii, organizează activităţi pentru odihna şi întremarea sănătăţii  membrilor de sindicat şi a copiilor lor.

     La această masa rotundă au fost prezenţi şi specialiştii de la Direcţia Socială şi Protecţie a Familiei. Doamna Ţurţurica Steliana  a relatat despre serviciile  acordate de către direcţia susnumită, a reamintit cu ce probleme se pot adresa la dumneaei, a evaluat  situaţia în raion la acest capitol. Doamna Ţurţurica a împărţit şi pleante cu titlu de informare.

       În continuare s-a desfăşurat concursul ,,Jumătatea mea” la care  au participat 7 cupluri de diferite vârste, membri  sindicalişti din r-nul Ocniţa. Aceştea au avut de înfruntat diverse probe, în care au trebuit să dovedească cât de bine îşi cunosc partenerul de viaţă.Participanţii în cadrul concursului au demonstrat ingeniozitate, responsabilitate, creativitate, prezenţa simţului umorului, talent şi măiestrie. Nu au rămas indiferenţi nici suporterii care i-au susţinut prin aplauze pe concursanţi.

      Prestanţa concursanţilor a fost evaluată de membrii juriului în componenţa nominală :  Zaharco Ivan- şeful DÎ Ocniţa, Laşcu Mihail- preşedintele Federaţiei ”Sindlex” şi a sindicatului ”Viitorul”, Ţurţurica Steliana şi Blîndu Aliona specialişti Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, Vacari Nina şefa Centrului Metodic a DÎ Ocniţa.

      Pauzele între probele concursului au fost  suplinite de numerele artistice ale micilor talente de la  Centrul de Creaţie a Copiilor din or.Ocniţa, însoţiţi de către Rînja Semion, director, Suslina Anna, coregraf şi Casinciuc Alexei, director adjunct. Domnul Casinciuc a fost şi participant la concurs cu soţia şi 2 copii. Juriului i-a revenit o misiune nobilă, dar şi grea - de a selecta cele mai demne de laudă cupluri. 

      După analiza şi discutarea celor prezentate de concursanţi, juriul a decis să acorde următoarele  nominaţii şi cadouri simbolice din partea sindicatului. Au fost  acordate următoarele nominaţii :

Cel mai devotat cuplu –Pîslaruc Veaceslav şi Tamara directorul gimn. Mereşeuca;  

Cel mai frumos cuplul - Casinciuc Alexei şi Irina cu 2 copilaşi- director adjunct CCC Ocniţa;

Cel mai îndrăgostit cuplu - Ghinca Artiom şi Ana gimn. Vălcineţ;

Cel mai inteligent cuplu - Rîhlea Florentin şi Cristina ambii profesori la gimn. ,, Vitalie Tonu” Dîngeni;

Cel mai creativ cuplu - Carp Ion şi Natalia , profesor  gimn. Mihălăşeni;

Cel mai ingenios cuplu - Scrinic Valeriu şi Lidia (lider sindical, educator)  grăd. Lipnic;

Cel mai tânăr cuplu - Cuşnir Vasilii şi Liudmila (educator) grăd. Rujniţa.

      Sărbătoarea Familiei a culminat cu o horă moldovenească care a unit într-un cerc pe toţi participanţii, suporterii şi organizatorii acesteia.

      Avem speranţa că acest concurs  va contribui la crearea atmosferei de consolidare, dragoste şi respect în familiile participanţilor. Promovarea valorilor unei familii sănătoase şi fericite fiind obiectivul major al acestui concurs.

Deci, ce poate fi mai frumos şi mai bun în viaţă decât o famililie  puternică, devotată,  bazată pe dragoste şi respect, iar tînăra generaţie crescută în acest anturaj va fi şi ea la fel. O familie puternică -  un Stat puternic.

 Bodiu Liliana- preşedintele organizaţiei

sindicale primare din gimn. Gîrbova