Președinte

Mihail Laşcu,

doctor în drept,

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Moldova "SINDLEX"

Autobiografie:

Născut la 14 aprilie 1959 în com. Băcioi, mun.Chişinău.

1976, absolvent al şcolii medii din s. Băcioi.

1976-1977, muncitor în gospodăria agricolă locală.

1977-1979, serviciul militar.

1979-1998 - serviciul în cadrul Ministerului Afacerilor Interne:

1979-1981 – miliţioner al secţiei pază extradepartamentală pe lîngă Comitetului Executiv raional Octombrie

1981-1983 – comandant de grupă al secţiei pază extradepartamentală pe lîngă Comitetului Executiv raional Octombrie

1983-1985 – cursant al Şcolii Medie Speciale de Miliţie "F.E.Dzerjinschi"

1985-1988 – inspector de sector de miliţie al Secţiei Afacerilor Interne a Comitetului Executiv raional Octombrie

1988-1990 – locţiitor al comandantului de companie pentru lucrul educativ al batalionului independent al serviciului patrulă-santinelă al Direcţiei Afacerilor de Interne al Comitetului Executiv Orăşenesc or. Chişinău

1990-1991 - comandant de companie pentru lucrul educativ al batalionului independent al serviciului patrulă-santinelă al Direcţiei Afacerilor de Interne al Comitetului Executiv Orăşenesc or. Chişinău

1991 - locţiitor al comandantului de batalion, şef stat major al batalionului al serviciului patrulă-santinelă nr.1 al Direcţiei Afacerilor de Interne or. Chişinău

Activitatea pedagogică:

1991-1993 – Lector al ciclului de drept administrativ al Şcolii Medie Speciale de Miliţie "F.E.Dzerjinschi"

1993-1994 – Lector al Catedrei "Activitatea administrativă a OAI" a Academiei Naţionale de Poliţie

1994-1997 – Lector superior al Catedrei "Activitatea administrativă a OAI" a Academiei Naţionale de Poliţie

1997-1998 – Şef al Catedrei "Activitatea administrativă a OAI" a Academiei de Poliţie "Ştefan cel Mare"

Activitatea managerială:

1995-1998 - preşedinte al Sindicatului Colaboratorilor Poliţiei MAI al RM

1998 – Director al Colegiului de Criminologie al AICRM

1998-1999, rector al Universităţii de Criminologie

1999- 2003 preşedinte al Universităţii de Criminologie

Din anul 2003- Preşedinte al Sindicatului Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie "VIITORUL".

Din anul 2009 - Preşedinte al Sindicatului "DEMNITATE".

Din aprilie 2012 - Preşedinte al Federaţiei Sindicatelor din Moldova "SINDLEX"

Membru al Consiliului General şi Comitetului Confederal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

Membru al Consiliului al Uniunii Europene a Poliţiştilor (EPU)

Studii:

1983-1985, Şcoală medie specială de miliţie a MAI al URSS din or. Chişinău

1988-1991. Şcoală superioară a MAI al URSS din or. Kiev.

1994-1997, doctorantura la Academia MAI al Ukrainei din or. Kiev.

Decoraţii:

-    "За безупречную службу" de gradul III,

-   "Pentru serviciu impecabil" de gradul II,

-   "Pentru serviciu impecabil" de gradul I,

-   "За отличие в охране общественного порядка",

-   "За труды в просвещении",

-    "Защитнику отечества"

-   "За отличную службу в МВД",

-   "Vulturul de Aur"

-   "Crucea de merit de gradul II"

-    "За активну участь у профспiлковому русi"

-   "10 Ani Academiei de Poliţie "Ştefan cel Mare

-   "20 Ani Ministerului Afacerilor Interne"

-   "10 Ani CCCEC"

-   "30 Ani Organizaţiei de veterani a MAI"

-   "Insigna de Onoare" a Confederaţiei Sindicatelor Libere din Republica Moldova "Solidaritate",

-   "Insigna de Onoare" a Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

 Publicaţii:

 1. Mihail Laşcu, Calificarea juridică a tîlhăriei, Chişinău, 2002;
 2. Mihail Laşcu, Tîlhăria în sistemul infracţiunilor contra proprietăţii (material ştiinţifico-didactic), Chişinău, 2003;
 3. Mihail Laşcu, Infracţiuni contra patrimoniului, Chişinău, 2003;
 4. Mihail Laşcu, Svetlana Măntăluţă, Drept execuţional penal, 2003.
 5. Mihail Laşcu, Octavian Pop, Aspecte de teorie şi practică judiciară în materia infracţiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, Chişinău, 2001;
 6. Nicolae Sali, Mihail Laşcu, Sectorul neguvernamental din Republica Moldova, Chişinău, 2002;
 7. Octavian Pop, Mihail Laşcu, Instituţia liberării condiţionate în dreptul penal, Chişinău, 2002;
 8. М. Лашку, В. Охрименко, Введение в юридическую специальность,2001
 9. М. Лашку, В. Охрименко, Система правоохранительных органов Республики Молдова.2002,
 10. Михаил Лашку, Инна Дорфман, Административное правонарушение и административная ответственность, 2002.
 11. Михаил Лашку, Инна Дорфман, Административный процесс, 2002.
 12. Михаил Лашку, Николай Яворский, Пенитенциарное право, 2002.
 13. Михаил Лашку, Николай Яворский, Пенитенциарное право, учебно-наглядное пособие, 2002.
 14. A publicat peste 20 de articole ştiinţifico-didactice în periodica de specialitate.

 

Pasiuni:   Muzica, dansul, turismul

Starea civilă: căsătorit, 3 copii, 6 nepoţi