Protecția socială și de sănătate a femeiilor sindicaliste din cadrul Asociației sindicale raionale Ocnița

La data de 22 martie 2022 curent Asociația sindicală raională Ocnița din cadrul Sindicatului ”VITORUL”, organizație membră a Federaţiei ”SINDLEX”, conform planului de activitate a desfășurat cu femeile sindicaliste, în format online, întrunirea  cu genericul: ”Femeie sunt! Doresc să fiu iubită, protejată  în siguranță la ziua de mâne ”.

Seminarul a fost deschis și moderat de dna Ecaterina Sturzinschi, președinta Asociației sindicale raionale Ocnița, care a menţionat necesitatea petrecerii  întrunirii cu femeele sindicaliste, deoarece circa 80 de % din angajații sistemului educațional din raionul Ocnița, membri de sindicat, sunt femei și au nevoie de protecție social-economică. S-au informat femeile și despre realizarea Contractului colectiv de muncă al Asociațiaei sindicale raionale Ocnița a Sindicatului ”Viitorul” încheiat cu Consiliul raional Ocnița și Direcția Învățământ Ocnița, unde s-a menționat realizarea 100 % a tuturor beneficiilor negociate pentru protecția și susținerea salariaților. 

Ion Zaharco, șef al Direcției Învățământ din raionul Ocnița a felicitat și încurajat  membrele de sindicat să promoveze și în continuare prin activitatea sa creșterea nivelului de educație, transmițându-le copiilor cunoștințe, competențe și calificări de care vor avrea nevoie în viață.

Galina Zalevscaia, vicepreședinte al raionului Ocnița a invocat că unul din scopurile aceste reuniuni este de a face schimb de experiență și de a încuraja femeile, membrele de sindicat pentru a găsi căi de implementare a bunelor practici, în scopul protecției și siguranței femeii la locul de muncă și în societate.

Angela Otean, secretar general al Federației “SINDLEX”, vicepreședintele Comisiei de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova a informat despre reuşitele obţinute de sindicat ca parte al dialogului social, apărător al drepturilor membrilor de sindicat. În acest context un succes considerabil îl reprezintă participarea tot mai mare a femeilor în luarea deciziilor de importanţă majoră pentru societate. În continuarea celor menţionate a ţinut să mulţumească doamnelor lideri sindicali pentru activismul în promovarea spiritului sindical, urându-le multă sănătate, fericire, noi realizări şi performanţe.

Svetalana Rîbac, secretar general al Sindicatului ”VITORUL” în alocațiunea sa a subliniat s-a îmbunătățit considerabil imaginea femeii, grație promovării active în viața socială. Femeia în sociatatea actuală a devenit și mai activă, mai sociabilă. Astfel, demonstrînd o participare activă în viața politică, economică și socială  a țării.

Cu mesaje de felicitare, sub formă de dans, poiezie, cîntece au fost felicitate femeile sindicaliste de către elevii Centrelor de creație a copiilor din or.Ocnița și Otaci.

În final, Ecaterina Sturzinschi a data citirii APELUL femeilor sindicaliste a Asociației sinicale raionale Ocnița..

Circa 40 de participante au susținut în unanimitate conținutul Apelului și au îndemnat spre solidaritate, pentru că numai așa vor putea izbuti.

 Apelul femeilor sindicaliste a Asociației Raionale Ocnița a Sindicatului ”Viitorul” de la  întrunirea din 22 martie 2022

Femeile sindicaliste astăzi sunt o forță care constituie peste 60 la sută din numărul total al membrilor de sindicat.

 Ele contribuie la fortificarea mișcării sindicale, la apărarea drepturilor și a intereselor femeilor, axându-se pe crearea condițiilor decente de muncă, participarea activă la procesul educațional și la formarea profesională, promovarea lor în funcții decizionale la toate nivelurile.

 SINDICATUL  cunoaște și apreciază contribuția imensă pe care o aduce femeia la crearea avuției naționale și rolul ei în edificarea statului de drept.

  Ne mândrim cu faptul că femeia simbolizează muncă asiduă, poziție fermă și fapte concrete în procesul de integrare a țării în comunitatea europeană.

 Ea își îndeplinește misiunea cu cinste începând de la funcții cheie în stat și continuând cu poziții importante în toate ramurile economiei naționale.

 La întâlnirea cu femeile sindicaliste din învățământ   care fac parte din Sindicatul ”Viitorul” și anume  Asociația raională a sindicatului ”Viitorul” Ocnița propun:

 Membrii Biroului Executiv și  Consiliul Raional al Sindicatului ”Viitorul” Să-și îndeplinească obligațiunile stipulate în Contractul Colectiv de muncă  pentru anii 2020- 2025

 1. De a  întreprinde acțiuni concrete pentru intensificarea şi realizarea măsurilor de protecție socială, asigurarea şi apărarea drepturilor şi libertăților salariaților din învățământ garantate de Constituția Republicii Moldova, legislația în vigoare şi actele normative de drept internațional.

 2. Să monitorizeze vizând acordarea înlesnirilor stabilite salariaților din unitățile de învățământ în conformitate cu legislația în vigoare;

 3. Să acorde gratuit consultații juridice la solicitarea membrilor de sindicat;

 4.. Să asigure membrii de sindicat cu bilete de tratament, câț şi copiii acestora, conform Regulamentului cu privire la prestațiile în sistemul public de asigurări sociale, pentru prevenire a îmbolnăvirilor şi recuperarea capacității de muncă prin tratament balneoclimateric.                         

 Direcției Învățământ  Ocnița

 1 Să asigure în unitățile de învățământ  subordonate respectarea integrală a legislației muncii.

 2. Să asigure concomitent cu organele administrației publice locale, elaborarea, modificarea şi monitorizarea Regulamentului ce tine de acordarea înlesnirilor sociale tinerilor specialiști din unitățile subordonate, prevăzute de legislația în vigoare şi a Contractului Colectiv;

 3. Să întreprindă măsuri concrete în vederea preîntâmpinării şi neadmiterii conflictelor în colectivele de muncă la nivel de  Instituție de învățământ;

 4. Să permită accesul liber al reprezentanților sindicatelor la informație ce se referă la cadre didactice şi lucrători auxiliari, în scopul realizării drepturilor şi sarcinilor sale statutare, traficarea se va semna în prezență liderului sindical din instituție ( Codul Muncii art 386 alin.1).

   Către Federația ”Sindlex” și sindicatul ”Viitorul”

 De intervenit cu propuneri la ședințele Comisiei de Consultări și negocieri:

1.De ajustat salariul minim în sectorul bugetar și anume învățământ ca la sectorul real- 3500 lei, modificării Legii Salariului Unic (HG. 270 din 2018) și alte propuneri de sporire a calității vieții și  protecție socială a membrilor de sindicat.

 2. Să continue  înaintarea organelor de resort propuneri de asigurare a salariului conform muncii prestate,  respectarea unui raport optim dintre veniturile salariaților şi indiciile coșului de consum;

3. Accesul la investigații persoanelor bolnavi și nebolnave pentru profilaxia bolilor.

4. O parte din contribuția salariatului la asigurarea  medical să fie personalizată și dacă angajatul nu s-a folosit de serviciile medicale  să fie întoarsă ori  resecționată la activități de întremare a sănătății.

 Da suntem conțineți că situația e foarte  alarmantă,

Nici un om de bună credință nu poate fi indiferent față de durerea poporului ucrainean. Este groaznic  cea ce se întâmplă pe continentul European în secolul XXI  Sindicatele  din  lume au lansat o campanie de solidarizare cu poporul Ucrainean. Femeile din Raionul Ocnița pledăm pentru pace între popoare, între cetățenii de orice naționalitate ar fi ei.

Suntem alături de poporul ucrainean , de femeile sindicaliste din Ucraina  pe care le susținem moral.

 Asociația Raională a sindicatului ”Viitorul” Va dona 10000 lei pentru  refugiații din Ucraina.

 

 

 

Ultimime stiri

Prev Next

Nov.25

Organizația primară- energia mișcării sindicaliste

Organizația primară- energia m…

La data de 25 noiembrie 2023, ora 1000, în localul Liceului Teoretic „Ghe.Biruitorul”, sala de festivități s-a desfășurat ședința membrilor...

Read more

Nov.27

CONJUGÂND EFORTURILE-VOM DIMINUA FENOMENUL VIOLENȚEI ÎN BAZĂ DE GEN

CONJUGÂND EFORTURILE-VOM DIMIN…

În scopul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen prin creșterea gradului de conștientizare a violenței drept încălcare a...

Read more

Nov.16

Colaborare instituțională dintre Sindicatul „Viitorul” și Ministerul Educației și Cercetării

Colaborare instituțională dint…

La dat de 16 noiembrie 2023, în scopul identificării soluțiilor la problemele cu care se confruntă cadrele didactice, personalul didactic...

Read more

Oct.23

Sindicalism fără frontiere - etapa a II

Sindicalism fără frontiere - e…

În  perioada 20-22 octombrie a.c., Consiliul Sindicatului ,,Demnitate”, însoțiți de echipa de fotbaliști din rândul membrilor de sindicat,  s-au aflat...

Read more

Oct.17

Avem aceleași scopuri sindicaliste-de a asigura membrilor noștri de sindicat respectarea drepturilor de muncă, și un pachet social motivant!

Avem aceleași scopuri sindical…

La invitația președintelui Sindicatului angajaților poliției din Lituania, dnei Roma Katinienė, ca urmare a unei colaborări fructuoase intre entitățile sindicale...

Read more

Oct.16

SCHIMB DE BUNE PRACTICI DINTRE FEDERAȚIA „SINDLEX”și IEMF

SCHIMB DE BUNE PRACTICI DINTRE…

Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” în cadrul colaborării internaţionale şi conform Acordului de colaborare cu Federaţia Internaţională Eurasiatică a Metaliștilor...

Read more

Oct.17

Sindicatul "GARDIANUL" a semnat Acordul de cooperare cu Sindicatul de profil din Lituania

Sindicatul "GARDIANUL…

La data de 13 octombrie 2023, Sindicatul “Gardianul”, organizație membra a Federației Sindicatelor din Moldova SINDLEX, în persoana președintelui dl...

Read more

Oct.17

Sindicatul "DEMNITATE" organizație membră a EPU. Congresul (Adunarea Generală) -10 octombrie 2023

Sindicatul "DEMNITATE…

În data de 10 noiembrie, la Berlin, s-a desfășurat Congresul (Adunarea Generală) a Uniunii Europene a Polițiștilor sindicaliști (EPU).    Sindicatul “Demnitate”...

Read more

Sep.25

Federaţia ”SINDLEX” participantă la Spartachiada a VI–a a CNSM

Federaţia ”SINDLEX” participan…

În perioada 22-24 septembrie 2023,  Federaţiei ”SINDLEX” a participat la ediția a VI-a a Spartachiadei Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din...

Read more

Sep.11

Forumul „MAREA FAMILIE SINDICALĂ” organizat de Sindicatul “GARDIANUL”

Forumul „MAREA FAMILIE SINDICA…

Sindicatul „GARDIANUL”, organizație membră a Federației Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”, a organizat în perioada 8-9 septembrie 2023, Forumul liderilor sindicali...

Read more

Aug.28

Spartachiada Federației „Sindlex” Ungheni - ediția a II

Spartachiada Federației „Sindl…

Comunicarea și promovarea modului sănătos de viață a fost sloganul celei de-a II ediții a Spartachiadei  Federației „SINDLEX” Ungheni, care...

Read more

Aug.21

Instruirea internațională 2023

Instruirea internațională 2023

În perioada 12-20 august 2023 delegația sindicală din cadrul Sindicatului „Demnitate” și Asociației Sindicale „Gardianul” s-au aflat în or.Ankara, Turcia,...

Read more

Iul.17

Colaborarea internațională a Sindicatului “VIITORUL”

Colaborarea internațională a S…

Liderii sindicali ai Sindicatului Angajaților din Învățământ și Educație “VIITORUL”, organizație membră a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” în cadrul...

Read more

Iul.05

Comunicat de presă privind protecția social-economică a funcționarilor publici cu statut special, obiectiv primordial al sindicatului

Comunicat de presă privind pr…

În calitate de  reprezentant oficial al angajaților, membri de sindicat din cadrul organelor de  drept, care  în virtutea  funcțiilor deținute...

Read more

Iul.01

MESAJ DE CONDOLEANȚE

MESAJ DE CONDOLEANȚE

 Căzut la datorie!  Polițistul de frontieră Serghei Muntean, 31 de ani. Nu se va mai întoarce niciodată acasă de la serviciu...

Read more

Iun.19

Colaborări instituționale - parteneriate durabile și cu sens

Colaborări instituționale - pa…

În perioada  16-17 iulie în  cadrul Administrația Națională a Penitenciarelor, pe platoul de la  Goian, s-a desfășurat un complexde  activități cu scop de consolidare a   capacităților...

Read more

Iun.05

Familia sindicalistă-2023

Familia sindicalistă-2023

La data de 3 iunie 2023 organizațiile membre ale Federației “SINDLEX” din raionul Ungheni, Sindicatul “Demnitate”, Sindicatul “Frontiera”, Sindicatul “Salvatorul”,...

Read more

Iun.10

MAMA, TATA ȘI EU – FAMILIE SINDICALISTĂ

MAMA, TATA ȘI EU – FAMILIE SIN…

Astăzi, 10 iunie 2023, Federația Sindicatelor din Moldova "Sindlex" a organizat și petrecut pe stadionul "Dinamo" o activitate cultural-sportivă "Mama,...

Read more

Mai.22

Perspective și noi scopuri în realizarea obiectivelor trasate de Sindicatul „GARDIANUL”

Perspective și noi scopuri în …

Sindicatul „GARDIANUL”, organizaţie membră a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, la data de 22  mai 2023 a desfăşurat şedinţa Plenară...

Read more

Mai.19

Contract Colectiv de Muncă pentru anii 2023-2028 semnat dintre Sindicatul “DEMNITATE” și Inspectoratul General al Poliţiei

Contract Colectiv de Muncă pen…

Astăzi, 19 mai 2023, a fost semnat Contractul Colectiv de Muncă pentru anii 2023-2028 între Inspectoratul General al Poliţiei al...

Read more

Mai.15

Sindicatele din raionul Ocnița au marcat ziua Familiei desfășurând masă rotundă cu genericul ”Rolul sindicatului în protejarea drepturilor familie. Securitatea și sănătatea la locul de muncă”

Sindicatele din raionul Ocniț…

Ziua Internațională a Familiei anual este marcată în întreaga lume pentru a sublinia importanța familiei și a valorilor sale în...

Read more

Mai.15

MAREA FAMILIE SINDICAL-POLIȚIENEASCĂ

MAREA FAMILIE SINDICAL-POLIȚIE…

  Zilele de 12 -13 mai, pentru sindicaliștii din sindicatul "DEMNITATE", organizație membra a Federației Sindicatelor din Moldova "SINDLEX", au fost...

Read more

Mai.03

Solicitările sindicaliștilor în domeniul politicilor salariale și protecției social-economice, abordate la Ministerul Finanțelor

Solicitările sindicaliștilor î…

La data de 3 mai 2023, dna Angela OTEAN, secretar general al Federației "SINDLEX", președinta Sindicatului "DEMNITATE" a participat în...

Read more

Mai.01

MUNCĂ DECENTĂ – VIITOR EUROPEAN!

MUNCĂ DECENTĂ – VIITOR EUROPEA…

Federația Sindicatelor din Moldova “SINDLEX” a participat la data de 1 mai 2023 la mitingul consacrat Zilei internaționale a solidarității...

Read more

Apr.30

ORGANIZAREA FORULUI LIDERILOR SINDICALI DIN CADRUL SINDICATULUI „DEMNITATE”

ORGANIZAREA FORULUI LIDERILOR …

În conformitate cu planul de activitate al Consiliului Sindicatului „DEMNITATE”, la data de 30 aprilie 2023, în incinta Institutului muncii...

Read more

Apr.30

Parteneriatul internațional dintre Sindicatul “DEMNITATE” și Sindicatul Național al Polițiștilor și a Personalului Contractual din România

Parteneriatul internațional di…

La data de 30 aprilie 2023, în incinta Institutului Muncii a CNSM s-a desfășurat ședința lărgită a membrilor Consiliului Sindicatului...

Read more

Apr.29

„SINDICALISM FĂRĂ FRONTIERĂ”

„SINDICALISM FĂRĂ FRONTIERĂ”

În contextul  cooperării  stabilite între  Sindicatul  „Demnitate” și Sindicatului Național al Polițiștilor și a Personalului Contractual din România, în ajunul...

Read more

Apr.28

FESTIVALUL "CÎNTEC,JOC ȘI VOIE BUNĂ"

FESTIVALUL "CÎNTEC,JOC ȘI…

La data de 29 aprilie 2023, în orașul Ocnița s-a desfășurat Ediția a XVIII a Festivalului "CÎNTEC, JOC ȘI VOIE BUNĂ".    Acest...

Read more

Mar.13

LEADERȘHIP - LA FEMININ!

LEADERȘHIP - LA FEMININ!

Astăzi, 13 martie 2023, Federația Sindicatelor din Moldova SINDLEX , în incinta  Institutului Muncii,   a convocat  peste 90 de   doamne,...

Read more

Mar.11

CONGRESUL X al Federaţiei Internaţionale a Metaliştilor din Euroasia

CONGRESUL X al Federaţiei Int…

Colaborarea internaţională în domeniul sindical aduce noi experienţe în  elaborarea şi abordarea obiectivelor activităţii sindicaliste în domeniul apărării drepturilor de...

Read more

Mar.10

Femeile sindicaliste la Ocnița ” Aspectul legislației muncii în domeniul protejării drepturilor profesionale, sociale și economice a femeilor din sindicat”

Femeile sindicaliste la Ocnița…

 La data de  5 martie 2023, dna Ecaterina Sturzinschi, președintele centrului sindical ramural, în ajunul Zilei Internaționale a Femeii, în...

Read more

Feb.28

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

Sindicatul  „Demnitate” exprimă îngrijorare în legătură cu dezordinile în masă provocate și organizate de participanții la  proteste, care cu interes...

Read more

Feb.19

Apelul Prezidiului Consiliului Sindicatului ”DEMNITATE” către toţi cetăţenii Republicii Moldova

Apelul Prezidiului Consiliului…

Prezidiul Consiliului Sindicatului ”DEMNITATE” face apel către toţi cetăţenii Republicii Moldova, participanţi la protestul paşnic de astăzi, să nu admită...

Read more

Feb.17

Rezultatele activității Comitetului Federal al Federației „SINDLEX” în anul 2022

Rezultatele activității Comite…

Membrii Consiliului General al Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, întruniți miercuri,  15 februarie, la ședința de dare de seamă, au...

Read more

Feb.16

Bilanțul de activitate în anul 2022 al Sindicatului „FRONTIERA”

Bilanțul de activitate în anul…

Tradițional la început de an, organizațiile membre din cadrul Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, își fac bilanțul activităților desfășurate și...

Read more

Feb.04

Bilanțul de activitate în anul 2022 al Sindicatului “SALVATORUL”

Bilanțul de activitate în anul…

  Sindicatul „Salvatorul” organizaţie membră a Federaţiei „SINDLEX” s-a întrunit  în şedinţa plenară a Consiliului Sindicatului, la data de 3 februarie2023, ...

Read more

Feb.01

„TÂNĂRUL SPECIALIST” - EDIȚIA 2023

„TÂNĂRUL SPECIALIST” - EDIȚIA …

În conformitate cu planul de activitate al Asociației sindicale raionale Ocnița pentru anul de studii 2022-2023 și în temeiul Regulamentului...

Read more

Ian.20

FELICITARE CU ANIVERSAREA A 20 DE ANI a Sindicatului "VIITORUL"

FELICITARE CU ANIVERSAREA A 20…

LA MULȚI ANI! Sindicatul "VIITORUL"

Read more

Dec.16

INSTRUIREA LIDERILOR DE SINDICAT

INSTRUIREA LIDERILOR DE SINDIC…

În perioada 12-13 decembrie  Sindicatul „GARDIANUL”  și Sindicatul „SindMAI”, organizații membre a Federației ,,SINDLEX” , în conformitate cu planul de...

Read more

Dec.15

Instruirea liderilor Organizației de Femei și de Tineret a Federației "SINDLEX"

Instruirea liderilor Organizaț…

La data de 7 decembrie 2022, Organizaţia de Femei şi de Tineret a Federaţiei “SINDLEX” a desfăşurat masa rotundă cu...

Read more