PARTENERIATUL SINDICAL MOLDO-LITUANIAN

 

Mișcarea sindicală nu are hotare, obiectivele principale fiind identice necesităților salariaților întregii lumi. Principiile de bază a sindicalismului rămân a fi identice diverselor profesii și bresle ocupaționale.

La inițiativa sindicaliștilor din Poliția lituaniană, în perioada 17-18 noiembrie a.c., eu în calitatea mea de președinte al Sindicatului “DEMNITATE” și dna Svetlana Rîbac, șefa Departamentului protocol și organizare din cadrul Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, ne-am aflat într-o vizită oficială în Lituania, în Vilnius. Invitația a venit în contextul participării într-o conferință internațională organizată în Parlamentul Lituaniei, și evenimentul de semnare a Acordului de cooperare între sindicatele polițienești din țările noastre.

Conferința internațională „Rolul sindicatelor polițienești în stat. Cooperarea cu politicul, de la confruntare la colaborare.”, s-a desfășurat în Parlamentul Lituaniei, la lucrările ei au participat înalți demnitari ai Parlamentului, Guvernului și Președinției Lituaniei, conducerea MAI și Poliției, Conducerea Confederației Sindicatelor din Lituania, experți în domeniul parteneriatului social, alături de sindicaliștii lituanieni am fost noi Sindicatul “DEMNITATE”, colegii din sindicatul ucrainean și președintele EPU Gerrit van de Kamp.

Deputații din politica de guvernare, dar și cei din opoziție prezenți la prezenta reuniune, unanim au punctat necesitatea permanentă a dialogului social și parteneriatului credibil purtat cu sindicatele, forță motrică a salariaților, pentru ași cere drepturile salariale adecvate muncii și timpurilor, și pentru a promova politici sociale decente,

Absolut toți participanții au fost de acord cu importanța negocierii cu sindicatele a cadrului legislativ la capitolul pachetului social pentru salariați, și aici s-a referit totalmente celor din poliție, dar și conlucrarea cu sindicatele la promovarea inițiativelor privind securitatea statului. Rolul constructiv al acestei  reuniuni  a fost de a  aduce la cunoştinţa  cetăţenilor, instituţiilor statului că  mișcarea sindicală aduce plusvaloare guvernării care pune accent pe  bunăstarea   cetăţenilor,  forţa de muncă a ţării.

Deşi provenim din acelaşi sistem postsovetic, ca teritoriu şi număr de populaţie ne asemănăm, nivelul de integrare europeană, valorile  democratice şi grija faţă de forţa de muncă în ţările noastre   diferă considerabil. Lituania devenind ţară  membră a UE cu drepturi depline, a făcut paşi considerabili în tot ce înseamnă   politică socială şi dezvoltare economică. Nivelul de trai, remunerarea muncii,  garanţiile sociale  asigură o speranţă de viaţă populaţiei acestei ţări.

O problemă cu care se confruntă  managementul  instituţional în  Poliţia lituaniană este lipsa de personal, deşi  motivaţia salarială este una bună în comparaţie cu noi.

Salariul unui poliţist începător  este în jurul  a 1000-1200 euro, ceea ce oferă o modestă stabilitate de a munci acasă şi a fi asigurat la nivel mediu.

Ca să fac comparaţie cu situaţia din  sistemul poliţienesc moldovenesc,  salariul mediu a unui poliţist  este de circa 7900 lei sub nivelul salariului mediu pe economie pentru anul  2021, care  constituie  8716 lei. 

Asigurarea cu echipament şi muniţii este una europeană, instituţii fiind aliniată la standardele  europene privind  nivelul de  intervenţie  şi reacţionare. Sigur, în aceste condiţii, confortul de muncă şi siguranţa în ziua de mâine este unul pe potriva aşteptărilor. Şi cu toate acestea,  fluctuaţia personalului persistă, deoarece oportunităţile de membru al UE  oferă  dreptul  populaţiei lituaniene profesional să emigreze  în spaţiul european pentru a asigura un buget familial mai avantajos.

A doua zi aflării noastre la Vilnius a fost însemnată cu semnarea unui Acord de cooperare dintre Sindicatul Demnitate şi Sindicatul din Poliţie Lituanian.

Semnarea oficială a Acordului  nominalizat a avut loc în prezenţa conducerii Poliţiei  din Lituania, fiecare parte dorindu-şi cât mai multe perspective oferite de  oportunitate cooperării pe dimensiunea dată.

Din partea Sindicatului „DEMNITATE„ în  calitate de preşedinte am semnat eu, iar din parte Sindicatului  din Poliţie lituanian, a semnat dna Roma Katiniene.

Speram  că prezenta vizită  să aducă doar  noi deschideri  membrilor noștri de  sindicat.

 

 

VACCINAREA SALVEAZĂ VIEȚI

APEL

       Trăim timpuri grele. Pandemia ia proporţii din ce în ce mai periculoase,  iar numărul de decese creşte vertiginos.

       Toate ţările luptă cu această primejdioasă maladie alocând surse importante financiare şi umane.     

       Republica Moldova  nu este e excepţie. Fiecare din noi  s-a confruntat, sau se confruntă la moment cu efectele Covid sau post Covid.  Adresarea noastră este pentru toţi angajaţii Ministerului Afacerilor Interne şi  are drept scop  chemarea de a  consolida resursele umane prin fortificarea capacităţii de a rezista în această grea perioadă.

       E dovedit de lumea medicală internaţională,  ca unica soluţie de a învinge virusul ucigător este imunizarea cu vaccinele  anticovid.  Ţările cu  dezvoltare înaintată au reuşit să-şi imunizeze populaţia în proporţii  de invidiat.  De asemenea continuă promovarea  celei mai sigure  oportunităţi de a stopa pandemia. Noi avem încă de a învăţa de la ei.

       Ministerul  Afacerilor Interne  este structura  statului, care în această perioadă a muncit non-stop, fiind permanent în prima linie de rând cu  cadrele  sanitare. Interacţiune cu cetăţenii este  permanentă şi riscul sanitar este eminent. 

      Deşi au trecut   peste 8 luni de când  vaccinul  a fost adus în ţară, nivelul   de imunizare a populaţiei rămâne a fi scăzut. Nu este suficient de mare nici nivelul de vaccinare în rândul   funcţionarilor publici cu statut special   al MAI.  Dacă unele arme au  atins cote de  peste  80 la sută, cum ar fi   IGPF, IGSU,  efectivul poliţienesc din cadrul IGP   manifestă o doză de incertitudine, o mare parte din  care au păreri diferite  privitor la  impactul  vaccinării.

    Federația Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” şi organizaţiile membre  ale acesteia, precum Sindicatul „Demnitate”, Sindicatul „Salvatorul”, Sindicatul „Frontiera”, Sindicatul ”SindMAI” încurajează  membrii de sindicat  în vederea imunizării cât mai urgente. 

         Noi, toţi suntem imunizaţi, având experienţa nefastă de a fi infectaţi cu  virusul Covid-19,  trataţi la domiciliu şi în instituţiile medicale,  cu efectele  post Covid. Boala  contractată  în condiţiile  persoanelor neimunizate  se manifestă mai  agresiv, cu urmări şi complicaţii   grave.

       În această ordine de idei,  prin exemplul propriu, dar şi  fiind convinşi  de necesitatea imunizării tuturor poliţiştilor,  venim cu un îndemn  şi o solicitare   de a manifesta  solidaritate colectivă  şi a    creşte   puterea   imunizării colective, pentru a  crea un climat favorabil  sănătăţii  la locul de muncă!

       Pe cei  indecişi   îi chemăm să se documenteze din surse demne de încredere, iar celor ce promovează teorii conspirative  a unor  persoane antivaccin, le aduc aminte de numărul  zilnic al deceselor şi creşterea   continuă, dar şi  întinerirea cazurilor de deces a unor persoane care până erau perfect sănătoase.

       Vaccinarea reprezintă o şansa în plus de a   rezista în faţa  calvarului pandemic şi a  mări şansele de a birui  boala!

        Cu respect,  din partea 

                   Comitetului Federal al Federaţiei Sindicatelor

                                                                                 din Moldova „SINDLEX”                                                          

                  Angela Otean. secretar general

Parteneriatul social dintre Federația „SINDLEX” și Ministerul afacerilor interne

La data de 01 noiembrie 2021 Comitetul Federal al Federației Sindicale a Moldovei  „SINDLEX”  a avut o întrevedere de lucru cu dna Ana Revenco, ministra  afacerilor interne,  dna Jana Costachi, secretar de stat în MAI, dna  Daniela  Misail - Nichitin, șefa de cabinet al ministrului de interne.

Partea sindicală a fost reprezentată de către președintele Federației, dl Mihail Lașcu, secretarul general, dna Angela Otean, vicepreședinții, Vasile Bînzaru și Gheorghe Bivol.

Discuțiile s-au axat pe probleme ce țin de respectarea drepturilor salariale și de muncă ale funcționarilor publici cu statut special, revendicarea noilor prevederi legale ce ar motiva angajații din cadrul MAI pentru a  deservi calitativ  beneficiarii, dreptul de a  munci în condiții de securitate sanitară și profesională, alte chestiuni ce țin de pachetul social al funcționarilor publici cu statut special.

Ambele părți ai dialogului social au reiterat disponibilitatea de  a coopera  pe  platforma socială întru binele  salariaților.

În final,  dna secretar de stat Jana Costachi a fost desemnată în calitate de  coordonator al parteneriatului social din partea MAI.

Declarația Comitetului Federal al SNDLEX

D E C L A R A Ţ I E  
Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova „Sindlex”, declară îngrijorarea şi

dezacordul, ca urmare a retragerii de la dezbaterea publică a proiectului Ministerului afacerilor
interne cu privire la amendamentele  legislative în vederea combaterii imixtiunii în activitatea
funcţionarilor  cu statut special din cadrul MAI.   
Sindicatul susţine iniţiativa Ministerulu afacerilor interne deoarece în ultima e vreme s-au înteţit 
cazurile de nesupunere a cetăţenilor, în deosebi a tinerilor, inclusiv celor, care au comis încălcări
contravenţionale şi/sau penale la cerinţele legale a funcţionarilor publici cu statut special, ultragiază
angajaţii MAI, utilizează aparate de telefon sau alte aparate de filmare şi înscriere, pentru a e întimida
oamenii legii dând aceste convorbiri şi videouri direct în reţelele de socializare, cu comentarii denigratoare
la statutul funcţionarilor publici cu statut special, ironizând despre aceştea, opunând rezistenţă fizică şi
agresând angajaţii MAI, şi multe alte acţiuni ce împedică satisfacerea conform legii a atribuţiilor de serviciu.
Faptul, că societatea civilă nu este de acord cu amendamentele propuse, critică înăsprirea procedurii de interacţiune 
a fpss cu cetăţenii este de înţeles, dar aceasta trebuie să înţeleagă, că cetăţeanul, care respectă legea şi semenii săi,
nu va simţi efectul amendamentelor criticate, deoarece sarcina premordială a angajaţilor Ministerului afacerilor interne,
este de a acorda servicii de calitate beneficiarilor, adică cetăţenilor de bună credinţă.
 
Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova „Sindlex”, solicită atât Ministerului justiţiei, care a fost 
iniţiatorul retragerii proiectului nominalizat de la dezbateri publice, cât şi societăţii civile, reprezentanţilor mass-media
să analizeze în conformitate cu practica şi legislaţia internaţională cazurile de ultragiere a funcţionarilor publici cu statut
special, care au luat amploare în ultimul timp şi efectul acestora la demoralizarea efectivului MAI, plecările din profesie
pe motive de felul invocat, şi de a reveni pe platforma discuţiilor publice.
 
 
                    Din numele Federaţiei Sindicatelor din Moldova „Sindlex”,
                                    semnează Preşedintele Federaţiei,
 
                                                         Mihail LAŞCU, 
                                                        doctor în drept
 
04.11.2021

Consolidarea cooperării internaționale

Cooperarea sindicală internațională este o prioritate în activitatea instituțională, deoarece oferă posibilitatea schimbului de experiență și informație în vederea realizării obiectivelor de bază a sindicatelor.

Astfel, fiind într-o vizită de  lucru în Lituania, nu am  ratat șansa de a continua deplasarea la colegii noștri din Ucraina, și anume pe data de 28 octombrie am efectuat o vizită de lucru la Kiev, unde am avut întâlnire  și   discuții  tematice  cu  noul președinte al Sindicatului  angajaților atestați ai Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei, dl Igor  Poplavschii și președintele Asociației sindicale ierarhic superioare în care se regăsește și sindicatul în cauză, dl Anatolie Onișciuc.

Subiectele care au fost vizate  țin de  practica  internațională  de apărare și revendicare a drepturilor sindicale ale funcționarilor publici cu statut special, polițiști, salvatori și  pompieri, care activează în condiții specifice și cărora li se cuvine un grad de protecție deosebit.

Părțile au convenit asupra intensificării cooperării, semnării unui nou contract de colaborare pentru următorii ani, și schimbul de experiență novatoare în  domeniu reprezentării angajaților în protejarea drepturilor de muncă.

 

Ultimime stiri

Prev Next

Nov.24

PARTENERIATUL SINDICAL MOLDO-LITUANIAN

PARTENERIATUL SINDICAL MOLDO-L…

  Mișcarea sindicală nu are hotare, obiectivele principale fiind identice necesităților salariaților întregii lumi. Principiile de bază a sindicalismului rămân a...

Read more

Nov.12

VACCINAREA SALVEAZĂ VIEȚI

VACCINAREA SALVEAZĂ VIEȚI

APEL        Trăim timpuri grele. Pandemia ia proporţii din ce în ce mai periculoase,  iar numărul de decese creşte vertiginos.        Toate...

Read more

Nov.04

Declarația Comitetului Federal al SNDLEX

Declarația Comitetului Federal…

D E C L A R A Ţ I E   Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova „Sindlex”, declară îngrijorarea şidezacordul,...

Read more

Nov.02

 Parteneriatul social dintre Federația „SINDLEX” și Ministerul afacerilor interne

Parteneriatul social dintre F…

La data de 01 noiembrie 2021 Comitetul Federal al Federației Sindicale a Moldovei  „SINDLEX”  a avut o întrevedere de lucru cu dna Ana...

Read more

Nov.02

Consolidarea cooperării internaționale

Consolidarea cooperării intern…

Cooperarea sindicală internațională este o prioritate în activitatea instituțională, deoarece oferă posibilitatea schimbului de experiență și informație în vederea realizării obiectivelor de bază a sindicatelor. Astfel, fiind într-o vizită de ...

Read more

Oct.27

Parteneriat internațional a funcționarilor publici cu statut special

Parteneriat internațional a fu…

Dl Mihail Lașcu, președintele Federației “SINDLEX” și dna Angela Otean, președintele Sindicatului “DEMNITATE”, secretar general al Federației “SINDLEX” au participat...

Read more

Oct.04

5 octombrie - Ziua Internationala a Pedagogilor!

5 octombrie - Ziua Internation…

   Уважаемые коллеги!                                              Президиум...

Read more

Oct.04

Vârsta de pensionare pentru angajații MAI rămâne aceeași

Vârsta de pensionare pentru an…

  Discuțiile unor politicieni despre necesitatea modificării vârstei de pensionare a funcționarilor publici cu statut special și al militarilor au generat...

Read more

Sep.24

Parteneriat social în continuă dezvoltare

Parteneriat social în continuă…

La data de 23 septembrie, în incinta IGP, conducerea Sindicatului „Demnitate” s-a  întâlnit  cu conducerea Inspectoratului General al Poliţiei. La  prezenta...

Read more

Sep.24

Participarea președintelui Federației "SINDLEX",Mihail LAȘCU LA EMISIUNEA "SPUTNIK MOLDOVA"

Participarea președintelui Fed…

La data de 23 septembrie, curent președintele Federației  ”SINDLEX” dl Mihail Laşcu a participat la emisiunea  "SPUTNIK MOLDOVA" la care a...

Read more

Sep.24

Suntem la straja drepturilor  sociale şi de muncă.

Suntem la straja drepturilor …

Urmare  apariţiei  unor opinii a politicului, privitor la necesitatea modificării vârstei de pensionare a funcţionarilor publici cu statut special şi...

Read more

Sep.21

OPORTUNITATEA UNOR MODIFICĂRI LEGISLATIVE- COMUNICAT

OPORTUNITATEA UNOR MODIFICĂRI …

 Federația Sindicatelor din Moldova “SINDLEX” s-a autosesizat pe marginea declarațiilor apărute în mass-media privind oportunitatea unor modificări legislative care ar...

Read more

Aug.30

Ziua Cunoştinţelor-1 SEPTEMBRIE

Ziua Cunoştinţelor-1 SEPTEMBRI…

STIMAȚI COLEGI! Sindicatul Angajaţilor  din  Învăţămînt şi Educaţie „Viitorul” cu prilejul Zilei Cunoştinţelor-1 SEPTEMBRIE, Vă adresează un călduros mesaj de felicitare cu urări de...

Read more

Aug.25

Un nou sediu pentru salvatorii și pompierii din Anenii Noi

Un nou sediu pentru salvatorii…

  Astăzi, 25 august 2021, dl Mihail LAȘCU, președintele Federației “SINDLEX” a participat la inaugurarea noii Unități de salvatori și pompieri...

Read more

Aug.25

PROVOCĂRILE ANULUI DE STUDIU 2021-2022 ÎN ORGANIZAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL

PROVOCĂRILE ANULUI DE STUDIU 2…

    Tradițional, în luna august cadrele didactice se întrunesc pentru a face bilanțul anului de studii care a trecut și își...

Read more

Iul.24

Forumul “Condiții de muncă în pandemie. Noi abordări. Aspecte social-economice”.

Forumul “Condiții de muncă în …

În perioada 21-23 iulie 2021, conform planului de activitate al Federației “SINDLEX” pentru anul 2021, peste 40 de sindicaliști din...

Read more

Iul.23

COMUNICATUL Comitetul Federal al Federației “SINDLEX”

COMUNICATUL Comitetul Federal …

În ultimul timp, unii politicieni și unele surse mass - media se expun nefondat  și denigrator pe marginea activității Ministerului...

Read more

Iul.09

COMUNICAT

COMUNICAT

Sindicatul  "Demnitate"  exprimă îngrijorare în legătură cu  dezordinile în masă provocate de unii  actori electorali și condamnă  acțiunile  violente  în...

Read more

Iul.05

SEMNAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ AL CSC “DINAMO” al MAI  pentru anii 2021-2026

SEMNAREA CONTRACTULUI COLECTIV…

Angela OTEAN, președintele Sindicatului „DEMNITATE”, secretarul general al Federației „SINDLEX” și dl Ion BUCUR, șef al Clubului Sportiv Central “DINAMO”...

Read more

Iul.05

Rezultatele relevante ale Comisiei de Femei din cadrul CNSM, în prima jumătate a anului 2021

Rezultatele relevante ale Comi…

Dna Angela OTEAN, secretarul general și președintele Organizației de Femei al Federației “SINDLEX”, președintele  Sindicatului “DEMNITATE”, vicepreședintele Comisiei de Femei...

Read more

Iun.11

CONFERIREA DISTICȚIEI INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ  - CRUCEA „Pentru merit” clasa II

CONFERIREA DISTICȚIEI INSPECTO…

Dl Mihail LAȘCU, președintele Federației „SINDLEX” la data de 10 iunie 2021 a fost menționat cu Distincția Inspectoratului General al...

Read more

Iun.10

10 iunie – Ziua Poliției de Frontieră

10 iunie – Ziua Poliției de Fr…

       Mult stimați colegi, În numele Comitetului Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” şi al meu personal, Vă adresez cele...

Read more

Iun.02

Sindicatul "SINDMAI"- Felicitare cu ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPIIlor

Sindicatul "SINDMAI"…

Sindicatul "SindMAI", organizație membră a Federației Sindicatelor din Moldova "SINDLEX" a organizat și desfășurat, la data de 1 iunie curent, de...

Read more

Iun.02

DE ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPIILOR SINDICATUL "FRONTIERA" A ORGANIZAT MAI MULTE ACTIVITĂȚI"

DE ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPII…

De Ziua Internațională a Copilului la Poliția de Frontieră în conlucrare cu Sindicatul "FRONTIERA" au fost organizate multe activități interesante...

Read more

Iun.02

COPIII SUNT VIITORUL ȚĂRII NOASTRE

COPIII SUNT VIITORUL ȚĂRII NOA…

Ziua Internaţională a Copilului este un prilej de a sărbători în fiecare an puritatea şi inocenţa copilăriei. Ziua de 1...

Read more

Iun.02

Copilărie păpădie....

Copilărie păpădie....

La 01 iunie de  Ziua Internaţională a Copilului, Inspectoratul General al Poliţiei în partineriat cu  Sindicatul „Demnitate” a organizat  mai...

Read more

Iun.02

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI MARCATĂ ÎN CADRUL Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULU…

În contextul marcării Zilei Internaționale a copiilor Inspectoratul General pentru Situații de Urgență de comun cu Sindicatul “SALVATORUL” au organizat...

Read more

Mai.31

1 Iunie - Ziua Internațională a Copilului

1 Iunie - Ziua Internațională …

                               ,, Copilăria este inima tuturor...

Read more

Mai.21

Consiliul General al Federației “SINDLEX” s-a întrunit..

Consiliul General al Federație…

Membrii  Consiliul General al Federației Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”  la data de 19 mai 2021 s-au întrunit, în regim on...

Read more

Mai.13

Sindicatul "VIITORUL" a semnat o nouă Convenție colectivă (nivel de ramură) pentru anii 2021-2026

Sindicatul "VIITORUL…

În urma negocierilor colective, la data de 5 mai 2021, președintele Sindicatului Angajaților din Învățământ și Educație “VIITORUL”, Mihail Lașcu...

Read more

Mai.02

PAȘTE FERICIT

PAȘTE FERICIT

Mult stimați colegi,  Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” Vă adresează sincere felicitări şi urări de bine! Fie ca...

Read more

Apr.30

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A OAMENILOR MUNCII-1 Mai

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A OAMENILO…

Mult stimați colegi, Cu prilejul Zilei Internaţionale  a solidarităţii oamenilor muncii-1 Mai   Comitetul Federal al Federației  „SINDLEX”, Vă adresează cele mai calde şi...

Read more

Apr.29

Partenerii sociali pledează pentru consolidarea sistemelor de securitate și sănătate în muncă pentru a proteja lucrătorii

Partenerii sociali pledează pe…

De Ziua Mondială pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă (ZMSSLM), marcată anual în întreaga lume la data de...

Read more

Apr.27

27 APRILIE-ZIUA DRAPELULUI DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

27 APRILIE-ZIUA DRAPELULUI DE …

Mult stimaţi colegi,           În numele Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” ,         Vă felicit cu Ziua Drapelului de Stat al Republicii...

Read more

Mar.27

EPSU - COVID și circumscripția electorală

EPSU - COVID și circumscripția…

Uniunea Serviciilor Publice Europene la data de 25 martie 2021 a organizat și desfășurat o ședință, în format online, cu...

Read more

Mar.27

Consiliul Asociației Sindicale „SindMAI” au făcut un bilanț de activitate în anul 2020 și au examinat rezultatele obținute

Consiliul Asociației Sindicale…

  La data de 24 martie 2021 Asociația Sindicală „SindMAI”, organizaţie membră a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, a desfăşurat în...

Read more

Mar.12

Activitatea Prezidiului Consiliului Sindicatului „Viitorul”  în anul 2020

Activitatea Prezidiului Consil…

Sindicatul Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie „Viitorul” a desfăşurat la data de 11martie 2021,în format online, şedinţa Plenară a Consiliului...

Read more

Mar.06

8 MARTIE- ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII

8 MARTIE- ZIUA INTERNAȚIONALĂ …

Милые, нежные, прекрасные женщины   Федерации Профсоюзов Молдовы «SINDLEX»! От всей души разрешите вас поздравить c прекрасным женским днем -  8 Марта. Пусть...

Read more

Feb.15

Noi obiective de conlucrare dintre Sindicatul "FRONTIERA" și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

Noi obiective de conlucrare di…

La data de 12  februarie 2021, în cadrul ședinței Plenare a Consiliului Sindicatului “FRONTIERA”, organizație membră a Federației Sindicatelor din Moldova...

Read more