Protecția socială și de sănătate a femeiilor sindicaliste din cadrul Asociației sindicale raionale Ocnița

La data de 22 martie 2022 curent Asociația sindicală raională Ocnița din cadrul Sindicatului ”VITORUL”, organizație membră a Federaţiei ”SINDLEX”, conform planului de activitate a desfășurat cu femeile sindicaliste, în format online, întrunirea  cu genericul: ”Femeie sunt! Doresc să fiu iubită, protejată  în siguranță la ziua de mâne ”.

Seminarul a fost deschis și moderat de dna Ecaterina Sturzinschi, președinta Asociației sindicale raionale Ocnița, care a menţionat necesitatea petrecerii  întrunirii cu femeele sindicaliste, deoarece circa 80 de % din angajații sistemului educațional din raionul Ocnița, membri de sindicat, sunt femei și au nevoie de protecție social-economică. S-au informat femeile și despre realizarea Contractului colectiv de muncă al Asociațiaei sindicale raionale Ocnița a Sindicatului ”Viitorul” încheiat cu Consiliul raional Ocnița și Direcția Învățământ Ocnița, unde s-a menționat realizarea 100 % a tuturor beneficiilor negociate pentru protecția și susținerea salariaților. 

Ion Zaharco, șef al Direcției Învățământ din raionul Ocnița a felicitat și încurajat  membrele de sindicat să promoveze și în continuare prin activitatea sa creșterea nivelului de educație, transmițându-le copiilor cunoștințe, competențe și calificări de care vor avrea nevoie în viață.

Galina Zalevscaia, vicepreședinte al raionului Ocnița a invocat că unul din scopurile aceste reuniuni este de a face schimb de experiență și de a încuraja femeile, membrele de sindicat pentru a găsi căi de implementare a bunelor practici, în scopul protecției și siguranței femeii la locul de muncă și în societate.

Angela Otean, secretar general al Federației “SINDLEX”, vicepreședintele Comisiei de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova a informat despre reuşitele obţinute de sindicat ca parte al dialogului social, apărător al drepturilor membrilor de sindicat. În acest context un succes considerabil îl reprezintă participarea tot mai mare a femeilor în luarea deciziilor de importanţă majoră pentru societate. În continuarea celor menţionate a ţinut să mulţumească doamnelor lideri sindicali pentru activismul în promovarea spiritului sindical, urându-le multă sănătate, fericire, noi realizări şi performanţe.

Svetalana Rîbac, secretar general al Sindicatului ”VITORUL” în alocațiunea sa a subliniat s-a îmbunătățit considerabil imaginea femeii, grație promovării active în viața socială. Femeia în sociatatea actuală a devenit și mai activă, mai sociabilă. Astfel, demonstrînd o participare activă în viața politică, economică și socială  a țării.

Cu mesaje de felicitare, sub formă de dans, poiezie, cîntece au fost felicitate femeile sindicaliste de către elevii Centrelor de creație a copiilor din or.Ocnița și Otaci.

În final, Ecaterina Sturzinschi a data citirii APELUL femeilor sindicaliste a Asociației sinicale raionale Ocnița..

Circa 40 de participante au susținut în unanimitate conținutul Apelului și au îndemnat spre solidaritate, pentru că numai așa vor putea izbuti.

 Apelul femeilor sindicaliste a Asociației Raionale Ocnița a Sindicatului ”Viitorul” de la  întrunirea din 22 martie 2022

Femeile sindicaliste astăzi sunt o forță care constituie peste 60 la sută din numărul total al membrilor de sindicat.

 Ele contribuie la fortificarea mișcării sindicale, la apărarea drepturilor și a intereselor femeilor, axându-se pe crearea condițiilor decente de muncă, participarea activă la procesul educațional și la formarea profesională, promovarea lor în funcții decizionale la toate nivelurile.

 SINDICATUL  cunoaște și apreciază contribuția imensă pe care o aduce femeia la crearea avuției naționale și rolul ei în edificarea statului de drept.

  Ne mândrim cu faptul că femeia simbolizează muncă asiduă, poziție fermă și fapte concrete în procesul de integrare a țării în comunitatea europeană.

 Ea își îndeplinește misiunea cu cinste începând de la funcții cheie în stat și continuând cu poziții importante în toate ramurile economiei naționale.

 La întâlnirea cu femeile sindicaliste din învățământ   care fac parte din Sindicatul ”Viitorul” și anume  Asociația raională a sindicatului ”Viitorul” Ocnița propun:

 Membrii Biroului Executiv și  Consiliul Raional al Sindicatului ”Viitorul” Să-și îndeplinească obligațiunile stipulate în Contractul Colectiv de muncă  pentru anii 2020- 2025

 1. De a  întreprinde acțiuni concrete pentru intensificarea şi realizarea măsurilor de protecție socială, asigurarea şi apărarea drepturilor şi libertăților salariaților din învățământ garantate de Constituția Republicii Moldova, legislația în vigoare şi actele normative de drept internațional.

 2. Să monitorizeze vizând acordarea înlesnirilor stabilite salariaților din unitățile de învățământ în conformitate cu legislația în vigoare;

 3. Să acorde gratuit consultații juridice la solicitarea membrilor de sindicat;

 4.. Să asigure membrii de sindicat cu bilete de tratament, câț şi copiii acestora, conform Regulamentului cu privire la prestațiile în sistemul public de asigurări sociale, pentru prevenire a îmbolnăvirilor şi recuperarea capacității de muncă prin tratament balneoclimateric.                         

 Direcției Învățământ  Ocnița

 1 Să asigure în unitățile de învățământ  subordonate respectarea integrală a legislației muncii.

 2. Să asigure concomitent cu organele administrației publice locale, elaborarea, modificarea şi monitorizarea Regulamentului ce tine de acordarea înlesnirilor sociale tinerilor specialiști din unitățile subordonate, prevăzute de legislația în vigoare şi a Contractului Colectiv;

 3. Să întreprindă măsuri concrete în vederea preîntâmpinării şi neadmiterii conflictelor în colectivele de muncă la nivel de  Instituție de învățământ;

 4. Să permită accesul liber al reprezentanților sindicatelor la informație ce se referă la cadre didactice şi lucrători auxiliari, în scopul realizării drepturilor şi sarcinilor sale statutare, traficarea se va semna în prezență liderului sindical din instituție ( Codul Muncii art 386 alin.1).

   Către Federația ”Sindlex” și sindicatul ”Viitorul”

 De intervenit cu propuneri la ședințele Comisiei de Consultări și negocieri:

1.De ajustat salariul minim în sectorul bugetar și anume învățământ ca la sectorul real- 3500 lei, modificării Legii Salariului Unic (HG. 270 din 2018) și alte propuneri de sporire a calității vieții și  protecție socială a membrilor de sindicat.

 2. Să continue  înaintarea organelor de resort propuneri de asigurare a salariului conform muncii prestate,  respectarea unui raport optim dintre veniturile salariaților şi indiciile coșului de consum;

3. Accesul la investigații persoanelor bolnavi și nebolnave pentru profilaxia bolilor.

4. O parte din contribuția salariatului la asigurarea  medical să fie personalizată și dacă angajatul nu s-a folosit de serviciile medicale  să fie întoarsă ori  resecționată la activități de întremare a sănătății.

 Da suntem conțineți că situația e foarte  alarmantă,

Nici un om de bună credință nu poate fi indiferent față de durerea poporului ucrainean. Este groaznic  cea ce se întâmplă pe continentul European în secolul XXI  Sindicatele  din  lume au lansat o campanie de solidarizare cu poporul Ucrainean. Femeile din Raionul Ocnița pledăm pentru pace între popoare, între cetățenii de orice naționalitate ar fi ei.

Suntem alături de poporul ucrainean , de femeile sindicaliste din Ucraina  pe care le susținem moral.

 Asociația Raională a sindicatului ”Viitorul” Va dona 10000 lei pentru  refugiații din Ucraina.

 

 

 

Ultimime stiri

Prev Next

Mar.13

LEADERȘHIP - LA FEMININ!

LEADERȘHIP - LA FEMININ!

Astăzi, 13 martie 2023, Federația Sindicatelor din Moldova SINDLEX , în incinta  Institutului Muncii,   a convocat  peste 90 de   doamne,...

Read more

Mar.11

CONGRESUL X al Federaţiei Internaţionale a Metaliştilor din Euroasia

CONGRESUL X al Federaţiei Int…

Colaborarea internaţională în domeniul sindical aduce noi experienţe în  elaborarea şi abordarea obiectivelor activităţii sindicaliste în domeniul apărării drepturilor de...

Read more

Mar.10

Femeile sindicaliste la Ocnița ” Aspectul legislației muncii în domeniul protejării drepturilor profesionale, sociale și economice a femeilor din sindicat”

Femeile sindicaliste la Ocnița…

 La data de  5 martie 2023, dna Ecaterina Sturzinschi, președintele centrului sindical ramural, în ajunul Zilei Internaționale a Femeii, în...

Read more

Feb.28

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

Sindicatul  „Demnitate” exprimă îngrijorare în legătură cu dezordinile în masă provocate și organizate de participanții la  proteste, care cu interes...

Read more

Feb.19

Apelul Prezidiului Consiliului Sindicatului ”DEMNITATE” către toţi cetăţenii Republicii Moldova

Apelul Prezidiului Consiliului…

Prezidiul Consiliului Sindicatului ”DEMNITATE” face apel către toţi cetăţenii Republicii Moldova, participanţi la protestul paşnic de astăzi, să nu admită...

Read more

Feb.17

Rezultatele activității Comitetului Federal al Federației „SINDLEX” în anul 2022

Rezultatele activității Comite…

Membrii Consiliului General al Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, întruniți miercuri,  15 februarie, la ședința de dare de seamă, au...

Read more

Feb.16

Bilanțul de activitate în anul 2022 al Sindicatului „FRONTIERA”

Bilanțul de activitate în anul…

Tradițional la început de an, organizațiile membre din cadrul Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, își fac bilanțul activităților desfășurate și...

Read more

Feb.04

Bilanțul de activitate în anul 2022 al Sindicatului “SALVATORUL”

Bilanțul de activitate în anul…

  Sindicatul „Salvatorul” organizaţie membră a Federaţiei „SINDLEX” s-a întrunit  în şedinţa plenară a Consiliului Sindicatului, la data de 3 februarie2023, ...

Read more

Feb.01

„TÂNĂRUL SPECIALIST” - EDIȚIA 2023

„TÂNĂRUL SPECIALIST” - EDIȚIA …

În conformitate cu planul de activitate al Asociației sindicale raionale Ocnița pentru anul de studii 2022-2023 și în temeiul Regulamentului...

Read more

Ian.20

FELICITARE CU ANIVERSAREA A 20 DE ANI a Sindicatului "VIITORUL"

FELICITARE CU ANIVERSAREA A 20…

LA MULȚI ANI! Sindicatul "VIITORUL"

Read more

Dec.16

INSTRUIREA LIDERILOR DE SINDICAT

INSTRUIREA LIDERILOR DE SINDIC…

În perioada 12-13 decembrie  Sindicatul „GARDIANUL”  și Sindicatul „SindMAI”, organizații membre a Federației ,,SINDLEX” , în conformitate cu planul de...

Read more

Dec.15

Instruirea liderilor Organizației de Femei și de Tineret a Federației "SINDLEX"

Instruirea liderilor Organizaț…

La data de 7 decembrie 2022, Organizaţia de Femei şi de Tineret a Federaţiei “SINDLEX” a desfăşurat masa rotundă cu...

Read more

Dec.16

        Sindicatul “DEMNITATE” – instruirea liderilor de sindicat

Sindicatul “DEM…

La data de 8 decembrie 2022, Sindicatul “DEMNITATE”, organizație membră a Federației “SINDLEX”, în incinta Institutului Muncii a desfășurat seminarul...

Read more

Dec.01

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!

Ziua de 1 Decembrie marchează un moment istoric în care sărbătorim unitatea şi spiritualitatea unui popor cu valori şi tradiţii...

Read more

Nov.27

Tinerii sindicalişti s-au întrunit la seminarul cu genericul: “Sindicatele în protejarea drepturilor profesionale şi social-economice ale angajaţilor”.

Tinerii sindicalişti s-au într…

La data de 25 noiembrie 2022, Organizaţia de tineret din cadrul Sindicatului “Viitorul”, organizaţie membră a Federaţiei “Sindlex”, a desfăşurat...

Read more

Nov.23

Semnarea Contractului colectiv de muncă al Sindicatului „GARDIANUL”

Semnarea Contractului colectiv…

Sindicatului „GARDIANUL”, organizație membră a Federației „SINDLEX  și Administrația Națională a Penitenciarelor la data de 16 noiembrie 2022 au semnat...

Read more

Nov.01

Protecția social-economică a funcționarilor publici cu statut special, obiectiv primordial al sindicatului

Protecția social-economică a …

În calitate de  reprezentant oficial al angajaților, membri de sindicat din cadrul organelor de  drept, care  în virtutea  funcțiilor deținute...

Read more

Oct.31

STOP PROTESTELOR VIOLENTE!

STOP PROTESTELOR VIOLENTE!

Sindicatul  “Demnitate” exprimă îngrijorarea în legătură cu  dezordinile în masă provocate de protestatarii agresivi la marșul de protest din 30 octombrie 2022,  și...

Read more

Oct.26

CONFERINȚA DE PRESĂ - 26 octombrie 2022

CONFERINȚA DE PRESĂ - 26 octom…

Federația Sindicatelor din Moldova  „Sindlex” și Sindicatul  „Demnitate” exprimă îngrijorare în legătură cu  dezordinile în masă provocate și organizate de participanții...

Read more

Oct.26

Ședința Consiliului Sindicatului "DEMNITATE"

Ședința Consiliului Sindicatul…

Astăzi, 26 octombrie 2022 liderii Sindicatului „DEMNITATE”, membrii Consiliului  s-au întrunit în format online, pe platforma ZOOM și au discutat...

Read more

Oct.23

APEL - Federația „SINDLEX”

APEL - Federația „SINDLEX”

Federația Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, reprezentantul legal al angajaţilor din MAI, se adresează către protestatarii din faţa instituţiilor publice centrale...

Read more

Oct.23

APEL - Sindicatul „DEMNITATE”

APEL - Sindicatul „DEMNITATE”…

Sindicatul  „DEMNITATE” exprimă îngrijorare în legătură cu dezordinile în masă provocate și organizate de unii oligarhi fugari din țară, care cu...

Read more

Oct.23

Vizita președintelui Federației "SINDLEX", dl Mihail LAȘCU, în or.BACU

Vizita președintelui Federație…

În perioada 20-22 octombrie, curent dl Mihail LAȘCU, președintele Federației Sindicatelor din Moldova "SINDLEX" și omologul său, dl Nicolae GARAZ,...

Read more

Oct.17

Cooperarea internaţională deschide noi oportunităţi...

Cooperarea internaţională desc…

Sindicatul „Demnitate” organizaţie membră a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „Sindlex” în perioada 12-15 octombrie  a.c. a fost  gazda unei reuniuni...

Read more

Oct.04

I EDIȚIE a SPARTACHIADEI RAIONALE UNGHENI

I EDIȚIE a SPARTACHIADEI RAION…

La data de 1 octombrie 2022, membrii de sindicat din organizațiile membre ale Federației “SINDLEX”  din raionului Ungheni au desfășurat...

Read more

Oct.04

Forumul IX al Comisiei de Tineret a CNSM

Forumul IX al Comisiei de Tine…

În perioada 30 septembrie – 1 octombrie 2022 liderii Organizației de Tineret a Federației „SINDLEX” au participat la Forumul IX...

Read more

Sep.25

SUNTEM ONORAȚI CA TE-AM CUNOSCUT

SUNTEM ONORAȚI CA TE-AM CUNOSC…

Cu profundă tristețe, Federația „SINDLEX” anunță decesul colegului nostru, prim-vicepreședinte al Federației, dl Alexandru GOBJILA. Un coleg, care și-a dedicat o...

Read more

Sep.21

CONDAMNĂM PROVOCAREA, INTIMIDAREA , ULTRAGIEREA ORGANELOR DE ASIGURARE A ORDINII PUBLICE!

CONDAMNĂM PROVOCAREA, INTIMIDA…

COMUNICAT Sindicatul  «Demnitate»  exprimă îngrijorare în legătură cu  dezlănţuirea unor proteste  de către un partid parlamentar  şi condamnă   cazurile de  violenţă ...

Read more

Aug.26

Prin dialog social sunt identificate cele mai bune soluţii.

Prin dialog social sunt identi…

Urmare a modificării  art.124 al Codului muncii din luna iulie a.c., începând cu 01 septembrie, concediul parţial plătit pentru îngrijirea...

Read more

Aug.26

LA MULȚI ANI MOLDOVA!

LA MULȚI ANI MOLDOVA!

  Mult stimaţi colegi, Cu prilejul aniversării a 31 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova    Federaţia Sindicatelor din Moldova  „SINDLEX”, Vă adresează cele mai...

Read more

Aug.19

Cooperarea internațională în cadrul parteneriatului social

Cooperarea internațională în c…

Sindicatul “DEMNITATE”, organizație membră a Federației Sindicatelor din Moldova  “SINDLEX” în urma discuțiilor purtate la ședința EPU (European Police  Union)...

Read more

Aug.12

Protejarea drepturilor de muncă şi garanţiilor sociale ale funcţionarilor publici cu statut special

Protejarea drepturilor de munc…

Astăzi, 11 august, în incinta Institutului Muncii s-a desfășurat masa rotundă cu genericul „Protejarea drepturilor de muncă şi garanţiilor sociale...

Read more

Aug.01

COLABORAREA INTERNAȚIONALĂ A F…

Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” în cadrul colaborării internaţionale şi la inițiativa Federaţiei Internaţionale Euroasiatice a Metaliștilor din Turcia,  in...

Read more

Iun.07

FORUMUL LIDERILOR SINDICALI- 2022

FORUMUL LIDERILOR SINDICALI- 2…

În ajunul Zilei Sindicalistului și aniversării a celor 10 ani de la crearea Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” liderii şi...

Read more

Mai.17

Ziua Internațională a Familiei marcată la Ocnița

Ziua Internațională a Familiei…

Anual la 15 mai, în întreaga lume este marcată Ziua Internațională a Familiei, pentru a sublinia importanța familiei și a...

Read more

Mai.17

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FAMILIEI - UNGHENI 2022

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FAMILIEI…

 Ziua Internațională a Familiei este marcată în fiecare an la data de 15 mai. Rolul acestei zile este de a...

Read more

Mai.07

MAI PRESUS DE TOATE ESTE LEGEA !

MAI PRESUS DE TOATE ESTE LEGE…

În aceste  zile  de  odihnă și sărbătoare oficială cu conotații de înaltă intensitate emoțională și comemorativă, angajații MAI sunt non-stop la datorie, monitorizând procesul...

Read more

Apr.29

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A SOLIDARITĂȚII OAMENILOR MUNCII-1 MAI

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A SOLIDARI…

STIMAȚI COLEGI!  Cu prilejul Zilei Internaţionale  a Solidarităţii oamenilor muncii -  1 Mai, Comitetul Federal al Federației  „SINDLEX” Vă adresează cele mai calde...

Read more

Apr.05

,,ÎN VIITOR CU DEMNITATE’’ - motoul Conferinței a III a Federației „SINDLEX”

,,ÎN VIITOR CU DEMNITATE’’ - m…

La data de 05 aprilie 2022, Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, şi-a desfășurat cea de-a  III-a Conferinţă a Federaţiei, care...

Read more

Mar.22

Protecția socială și de sănătate a femeiilor sindicaliste  din cadrul Asociației sindicale raionale Ocnița

Protecția socială și de sănăta…

La data de 22 martie 2022 curent Asociația sindicală raională Ocnița din cadrul Sindicatului ”VITORUL”, organizație membră a Federaţiei ”SINDLEX”,...

Read more