Protecția socială și de sănătate a femeiilor sindicaliste din cadrul Asociației sindicale raionale Ocnița

La data de 22 martie 2022 curent Asociația sindicală raională Ocnița din cadrul Sindicatului ”VITORUL”, organizație membră a Federaţiei ”SINDLEX”, conform planului de activitate a desfășurat cu femeile sindicaliste, în format online, întrunirea  cu genericul: ”Femeie sunt! Doresc să fiu iubită, protejată  în siguranță la ziua de mâne ”.

Seminarul a fost deschis și moderat de dna Ecaterina Sturzinschi, președinta Asociației sindicale raionale Ocnița, care a menţionat necesitatea petrecerii  întrunirii cu femeele sindicaliste, deoarece circa 80 de % din angajații sistemului educațional din raionul Ocnița, membri de sindicat, sunt femei și au nevoie de protecție social-economică. S-au informat femeile și despre realizarea Contractului colectiv de muncă al Asociațiaei sindicale raionale Ocnița a Sindicatului ”Viitorul” încheiat cu Consiliul raional Ocnița și Direcția Învățământ Ocnița, unde s-a menționat realizarea 100 % a tuturor beneficiilor negociate pentru protecția și susținerea salariaților. 

Ion Zaharco, șef al Direcției Învățământ din raionul Ocnița a felicitat și încurajat  membrele de sindicat să promoveze și în continuare prin activitatea sa creșterea nivelului de educație, transmițându-le copiilor cunoștințe, competențe și calificări de care vor avrea nevoie în viață.

Galina Zalevscaia, vicepreședinte al raionului Ocnița a invocat că unul din scopurile aceste reuniuni este de a face schimb de experiență și de a încuraja femeile, membrele de sindicat pentru a găsi căi de implementare a bunelor practici, în scopul protecției și siguranței femeii la locul de muncă și în societate.

Angela Otean, secretar general al Federației “SINDLEX”, vicepreședintele Comisiei de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova a informat despre reuşitele obţinute de sindicat ca parte al dialogului social, apărător al drepturilor membrilor de sindicat. În acest context un succes considerabil îl reprezintă participarea tot mai mare a femeilor în luarea deciziilor de importanţă majoră pentru societate. În continuarea celor menţionate a ţinut să mulţumească doamnelor lideri sindicali pentru activismul în promovarea spiritului sindical, urându-le multă sănătate, fericire, noi realizări şi performanţe.

Svetalana Rîbac, secretar general al Sindicatului ”VITORUL” în alocațiunea sa a subliniat s-a îmbunătățit considerabil imaginea femeii, grație promovării active în viața socială. Femeia în sociatatea actuală a devenit și mai activă, mai sociabilă. Astfel, demonstrînd o participare activă în viața politică, economică și socială  a țării.

Cu mesaje de felicitare, sub formă de dans, poiezie, cîntece au fost felicitate femeile sindicaliste de către elevii Centrelor de creație a copiilor din or.Ocnița și Otaci.

În final, Ecaterina Sturzinschi a data citirii APELUL femeilor sindicaliste a Asociației sinicale raionale Ocnița..

Circa 40 de participante au susținut în unanimitate conținutul Apelului și au îndemnat spre solidaritate, pentru că numai așa vor putea izbuti.

 Apelul femeilor sindicaliste a Asociației Raionale Ocnița a Sindicatului ”Viitorul” de la  întrunirea din 22 martie 2022

Femeile sindicaliste astăzi sunt o forță care constituie peste 60 la sută din numărul total al membrilor de sindicat.

 Ele contribuie la fortificarea mișcării sindicale, la apărarea drepturilor și a intereselor femeilor, axându-se pe crearea condițiilor decente de muncă, participarea activă la procesul educațional și la formarea profesională, promovarea lor în funcții decizionale la toate nivelurile.

 SINDICATUL  cunoaște și apreciază contribuția imensă pe care o aduce femeia la crearea avuției naționale și rolul ei în edificarea statului de drept.

  Ne mândrim cu faptul că femeia simbolizează muncă asiduă, poziție fermă și fapte concrete în procesul de integrare a țării în comunitatea europeană.

 Ea își îndeplinește misiunea cu cinste începând de la funcții cheie în stat și continuând cu poziții importante în toate ramurile economiei naționale.

 La întâlnirea cu femeile sindicaliste din învățământ   care fac parte din Sindicatul ”Viitorul” și anume  Asociația raională a sindicatului ”Viitorul” Ocnița propun:

 Membrii Biroului Executiv și  Consiliul Raional al Sindicatului ”Viitorul” Să-și îndeplinească obligațiunile stipulate în Contractul Colectiv de muncă  pentru anii 2020- 2025

 1. De a  întreprinde acțiuni concrete pentru intensificarea şi realizarea măsurilor de protecție socială, asigurarea şi apărarea drepturilor şi libertăților salariaților din învățământ garantate de Constituția Republicii Moldova, legislația în vigoare şi actele normative de drept internațional.

 2. Să monitorizeze vizând acordarea înlesnirilor stabilite salariaților din unitățile de învățământ în conformitate cu legislația în vigoare;

 3. Să acorde gratuit consultații juridice la solicitarea membrilor de sindicat;

 4.. Să asigure membrii de sindicat cu bilete de tratament, câț şi copiii acestora, conform Regulamentului cu privire la prestațiile în sistemul public de asigurări sociale, pentru prevenire a îmbolnăvirilor şi recuperarea capacității de muncă prin tratament balneoclimateric.                         

 Direcției Învățământ  Ocnița

 1 Să asigure în unitățile de învățământ  subordonate respectarea integrală a legislației muncii.

 2. Să asigure concomitent cu organele administrației publice locale, elaborarea, modificarea şi monitorizarea Regulamentului ce tine de acordarea înlesnirilor sociale tinerilor specialiști din unitățile subordonate, prevăzute de legislația în vigoare şi a Contractului Colectiv;

 3. Să întreprindă măsuri concrete în vederea preîntâmpinării şi neadmiterii conflictelor în colectivele de muncă la nivel de  Instituție de învățământ;

 4. Să permită accesul liber al reprezentanților sindicatelor la informație ce se referă la cadre didactice şi lucrători auxiliari, în scopul realizării drepturilor şi sarcinilor sale statutare, traficarea se va semna în prezență liderului sindical din instituție ( Codul Muncii art 386 alin.1).

   Către Federația ”Sindlex” și sindicatul ”Viitorul”

 De intervenit cu propuneri la ședințele Comisiei de Consultări și negocieri:

1.De ajustat salariul minim în sectorul bugetar și anume învățământ ca la sectorul real- 3500 lei, modificării Legii Salariului Unic (HG. 270 din 2018) și alte propuneri de sporire a calității vieții și  protecție socială a membrilor de sindicat.

 2. Să continue  înaintarea organelor de resort propuneri de asigurare a salariului conform muncii prestate,  respectarea unui raport optim dintre veniturile salariaților şi indiciile coșului de consum;

3. Accesul la investigații persoanelor bolnavi și nebolnave pentru profilaxia bolilor.

4. O parte din contribuția salariatului la asigurarea  medical să fie personalizată și dacă angajatul nu s-a folosit de serviciile medicale  să fie întoarsă ori  resecționată la activități de întremare a sănătății.

 Da suntem conțineți că situația e foarte  alarmantă,

Nici un om de bună credință nu poate fi indiferent față de durerea poporului ucrainean. Este groaznic  cea ce se întâmplă pe continentul European în secolul XXI  Sindicatele  din  lume au lansat o campanie de solidarizare cu poporul Ucrainean. Femeile din Raionul Ocnița pledăm pentru pace între popoare, între cetățenii de orice naționalitate ar fi ei.

Suntem alături de poporul ucrainean , de femeile sindicaliste din Ucraina  pe care le susținem moral.

 Asociația Raională a sindicatului ”Viitorul” Va dona 10000 lei pentru  refugiații din Ucraina.

 

 

 

Ultimime stiri

Prev Next

Iun.07

FORUMUL LIDERILOR SINDICALI- 2022

FORUMUL LIDERILOR SINDICALI- 2…

În ajunul Zilei Sindicalistului și aniversării a celor 10 ani de la crearea Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” liderii şi...

Read more

Mai.17

Ziua Internațională a Familiei marcată la Ocnița

Ziua Internațională a Familiei…

Anual la 15 mai, în întreaga lume este marcată Ziua Internațională a Familiei, pentru a sublinia importanța familiei și a...

Read more

Mai.17

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FAMILIEI - UNGHENI 2022

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FAMILIEI…

 Ziua Internațională a Familiei este marcată în fiecare an la data de 15 mai. Rolul acestei zile este de a...

Read more

Mai.07

MAI PRESUS DE TOATE ESTE  LEGEA !

MAI PRESUS DE TOATE ESTE LEGE…

În aceste  zile  de  odihnă și sărbătoare oficială cu conotații de înaltă intensitate emoțională și comemorativă, angajații MAI sunt non-stop la datorie, monitorizând procesul...

Read more

Apr.29

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A SOLIDARITĂȚII OAMENILOR MUNCII-1 MAI

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A SOLIDARI…

STIMAȚI COLEGI!  Cu prilejul Zilei Internaţionale  a Solidarităţii oamenilor muncii -  1 Mai, Comitetul Federal al Federației  „SINDLEX” Vă adresează cele mai calde...

Read more

Apr.05

,,ÎN VIITOR CU DEMNITATE’’ - motoul Conferinței a III a Federației „SINDLEX”

,,ÎN VIITOR CU DEMNITATE’’ - m…

La data de 05 aprilie 2022, Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, şi-a desfășurat cea de-a  III-a Conferinţă a Federaţiei, care...

Read more

Mar.22

Protecția socială și de sănătate a femeiilor sindicaliste   din cadrul Asociației sindicale raionale Ocnița

Protecția socială și de sănăta…

La data de 22 martie 2022 curent Asociația sindicală raională Ocnița din cadrul Sindicatului ”VITORUL”, organizație membră a Federaţiei ”SINDLEX”,...

Read more

Mar.09

SĂRUT FEMEIE MÂNA TA!

SĂRUT FEMEIE MÂNA TA!

Милые, нежные, прекрасные женщины  Федерации Профсоюзов Молдовы «SINDLEX»! От всей души разрешите вас поздравить прекрасным женским днем -  8 Марта. Пусть этот...

Read more

Mar.06

VIZITA CONDUCERII FEDERAȚIEI ”SINDLEX” LA POSTUL VAMAL PALANCA

VIZITA CONDUCERII FEDERAȚIEI ”…

Mihail LAȘCU, președintele Federației ”SINDLEX” împreună cu președintele Sindicatului ”FRONTIERA”, dl Vasile BÎNZARU și președintele Sindicatului ”SALVATORUL”, dl Gheorghe BIVOL...

Read more

Mar.02

EROII NU MOR NICIODATĂ !

EROII NU MOR NICIODATĂ !

Astăzi,  02 martie 2022 se împlinesc 30 de ani de la începutul  Conflictului  armat de pe Nistru.  E o  zi ...

Read more

Feb.24

Semnarea Contractului colectiv de muncă al  Sindicatului “SALVATORUL” al MAI pentru anii 2022-2027

Semnarea Contractului colectiv…

Sindicatului „SALVATORUL”, organizație membră a Federației „SINDLEX și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI la data de 18...

Read more

Ian.31

Comitetului Federal al Federației „SINDLEX”-  bilanțul de activitate în anul 2021

Comitetului Federal al Federaț…

   Tradițional la început de an, Comitetul Federal al Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”își face bilanțul activităților desfășurateși examinează rezultatele obținute. Astfel,...

Read more

Ian.21

Briefing de presă susținut de către Ministrul Afacerilor Interne, Ana Revenco - 20 ianuarie 2022

Briefing de presă susținut de …

  Briefing de presă susținut de către Ministrul Afacerilor Interne, Ana Revenco, privind activitățile ce urmează să fie realizate de subdiviziunile...

Read more

Ian.13

Prevederile legislației în domeniul salarizării, în vigoare de la 1 ianuarie 2022

Prevederile legislației în dom…

1.Principalele modificări ale Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar sunt: S-a modificat noțiunea de bază “funcție...

Read more

Dec.30

Conducerea Sindicatului “VIITORUL” a prezentat rezultatele activităţii sale desfăşurate în anul 2021

Conducerea Sindicatului “VIITO…

  Membrii Consiliului Sindicatul Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie “VIITORUL”, organizaţie membră a Federaţiei “SINDLEX” s-au întrunit marţi, 28 decembrie 2021,...

Read more

Dec.24

Bilanț de an al Sindicatului ”DEMNITATE”

Bilanț de an al Sindicatului ”…

  Sindicatul „Demnitate” la data de 22 decembrie s-a întrunit  în plenara Consiliului sindicatului lărgită, cu participarea  partinerilor sociali.  Să-şi impărtăşească...

Read more

Dec.17

LA MULȚI ANI! POLIȚIA REPUBLICII MOLDOVA

LA MULȚI ANI! POLIȚIA REPUBLIC…

  STIMAȚI COLEGI! În numele Prezidiului Consiliului Sindicatului “DEMNITATE” şi al meu personal, cu ocazia sărbătorii profesionale     – ZIUA POLIŢIEI NAŢIONALE,  adresez sincere felicitări...

Read more

Dec.05

Sindicaliștii organizează un miting de protest în fața clădirii Parlamentului Republicii Moldova

Sindicaliștii organizează un m…

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a afirmat în cadrul conferinței de presă de astăzi că intenționează să picheteze luni,...

Read more

Nov.30

Asigurarea și protecția funcționarilor cu statut special

Asigurarea și protecția funcți…

   90 de sindicaliști din cadrul organelor de forță au participat la webinarul  cu genericul “Asigurarea protecției sociale și dreptul la...

Read more

Nov.24

PARTENERIATUL SINDICAL MOLDO-LITUANIAN

PARTENERIATUL SINDICAL MOLDO-L…

  Mișcarea sindicală nu are hotare, obiectivele principale fiind identice necesităților salariaților întregii lumi. Principiile de bază a sindicalismului rămân a...

Read more

Nov.23

Partineriatul sindical moldo-lituanian

Partineriatul sindical moldo-l…

    Partineriatul sindical  moldo-lituanian    O delegaţie din Sindicatul „Demnitate” în perioada   17-18 noiembrie 2021,  a efectuat  o vizită de lucru  în  Lituania,...

Read more

Nov.12

VACCINAREA SALVEAZĂ VIEȚI

VACCINAREA SALVEAZĂ VIEȚI

APEL        Trăim timpuri grele. Pandemia ia proporţii din ce în ce mai periculoase,  iar numărul de decese creşte vertiginos.        Toate...

Read more

Nov.04

Declarația Comitetului Federal al SNDLEX

Declarația Comitetului Federal…

D E C L A R A Ţ I E   Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova „Sindlex”, declară îngrijorarea şidezacordul,...

Read more

Nov.02

 Parteneriatul social dintre Federația „SINDLEX” și Ministerul afacerilor interne

Parteneriatul social dintre F…

La data de 01 noiembrie 2021 Comitetul Federal al Federației Sindicale a Moldovei  „SINDLEX”  a avut o întrevedere de lucru cu dna Ana...

Read more

Nov.02

Consolidarea cooperării internaționale

Consolidarea cooperării intern…

Cooperarea sindicală internațională este o prioritate în activitatea instituțională, deoarece oferă posibilitatea schimbului de experiență și informație în vederea realizării obiectivelor de bază a sindicatelor. Astfel, fiind într-o vizită de ...

Read more

Oct.27

Parteneriat internațional a funcționarilor publici cu statut special

Parteneriat internațional a fu…

Dl Mihail Lașcu, președintele Federației “SINDLEX” și dna Angela Otean, președintele Sindicatului “DEMNITATE”, secretar general al Federației “SINDLEX” au participat...

Read more

Oct.04

5 octombrie - Ziua Internationala a Pedagogilor!

5 octombrie - Ziua Internation…

   Уважаемые коллеги!                                              Президиум...

Read more

Oct.04

Vârsta de pensionare pentru angajații MAI rămâne aceeași

Vârsta de pensionare pentru an…

  Discuțiile unor politicieni despre necesitatea modificării vârstei de pensionare a funcționarilor publici cu statut special și al militarilor au generat...

Read more

Sep.24

Parteneriat social în continuă dezvoltare

Parteneriat social în continuă…

La data de 23 septembrie, în incinta IGP, conducerea Sindicatului „Demnitate” s-a  întâlnit  cu conducerea Inspectoratului General al Poliţiei. La  prezenta...

Read more

Sep.24

Participarea președintelui Federației "SINDLEX",Mihail LAȘCU LA EMISIUNEA "SPUTNIK MOLDOVA"

Participarea președintelui Fed…

La data de 23 septembrie, curent președintele Federației  ”SINDLEX” dl Mihail Laşcu a participat la emisiunea  "SPUTNIK MOLDOVA" la care a...

Read more

Sep.24

Suntem la straja drepturilor  sociale şi de muncă.

Suntem la straja drepturilor …

Urmare  apariţiei  unor opinii a politicului, privitor la necesitatea modificării vârstei de pensionare a funcţionarilor publici cu statut special şi...

Read more

Sep.21

OPORTUNITATEA UNOR MODIFICĂRI LEGISLATIVE- COMUNICAT

OPORTUNITATEA UNOR MODIFICĂRI …

 Federația Sindicatelor din Moldova “SINDLEX” s-a autosesizat pe marginea declarațiilor apărute în mass-media privind oportunitatea unor modificări legislative care ar...

Read more

Aug.30

Ziua Cunoştinţelor-1 SEPTEMBRIE

Ziua Cunoştinţelor-1 SEPTEMBRI…

STIMAȚI COLEGI! Sindicatul Angajaţilor  din  Învăţămînt şi Educaţie „Viitorul” cu prilejul Zilei Cunoştinţelor-1 SEPTEMBRIE, Vă adresează un călduros mesaj de felicitare cu urări de...

Read more

Aug.25

Un nou sediu pentru salvatorii și pompierii din Anenii Noi

Un nou sediu pentru salvatorii…

  Astăzi, 25 august 2021, dl Mihail LAȘCU, președintele Federației “SINDLEX” a participat la inaugurarea noii Unități de salvatori și pompieri...

Read more

Aug.25

PROVOCĂRILE ANULUI DE STUDIU 2021-2022 ÎN ORGANIZAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL

PROVOCĂRILE ANULUI DE STUDIU 2…

    Tradițional, în luna august cadrele didactice se întrunesc pentru a face bilanțul anului de studii care a trecut și își...

Read more

Iul.24

Forumul “Condiții de muncă în pandemie. Noi abordări. Aspecte social-economice”.

Forumul “Condiții de muncă în …

În perioada 21-23 iulie 2021, conform planului de activitate al Federației “SINDLEX” pentru anul 2021, peste 40 de sindicaliști din...

Read more

Iul.23

COMUNICATUL Comitetul Federal al Federației “SINDLEX”

COMUNICATUL Comitetul Federal …

În ultimul timp, unii politicieni și unele surse mass - media se expun nefondat  și denigrator pe marginea activității Ministerului...

Read more

Iul.09

COMUNICAT

COMUNICAT

Sindicatul  "Demnitate"  exprimă îngrijorare în legătură cu  dezordinile în masă provocate de unii  actori electorali și condamnă  acțiunile  violente  în...

Read more

Iul.05

SEMNAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ AL CSC “DINAMO” al MAI  pentru anii 2021-2026

SEMNAREA CONTRACTULUI COLECTIV…

Angela OTEAN, președintele Sindicatului „DEMNITATE”, secretarul general al Federației „SINDLEX” și dl Ion BUCUR, șef al Clubului Sportiv Central “DINAMO”...

Read more

Iul.05

Rezultatele relevante ale Comisiei de Femei din cadrul CNSM, în prima jumătate a anului 2021

Rezultatele relevante ale Comi…

Dna Angela OTEAN, secretarul general și președintele Organizației de Femei al Federației “SINDLEX”, președintele  Sindicatului “DEMNITATE”, vicepreședintele Comisiei de Femei...

Read more