CONDUCEREA SINDICATULUI “VIITORUL” A PREZENTAT REZULTATELE ACTIVITĂŢII SALE DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2023

Membrii Consiliului Sindicatul Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie “VIITORUL”, organizaţie membră a Federaţiei “SINDLEX” s-au întrunit miercuri, 31 ianuarie 2024, în incinta Institutului muncii al CNSM, în cadrul şedinţei de totalizare a activităţii Prezidiului Consiliului Sindicatului.

În cadrul şedinţei sindicaliştii au discutat un şir de chestiuni ce ţin de activitatea sindicală desfăşurată în anul de referinţă şi au examinat mai multe chestiuni de importanţă social-economică, dar şi de ordin organizatoric care vizează mişcarea sindicalistă în anul 2023.

“Astăzi facem un bilanţ al activităţii în anul 2023, trasăm obiectivele pentru anul 2024 şi stabilim un program de activitate, dar şi în continuare vom unifica eforturile pentru a apăra şi promova drepturile şi libertăţile fundamentale ale membrilor de sindicat, pentru a nu permite diminuarea calităţii vieţii acestora, a subliniat Svetlana RÎBAC, secretarul general al Sindicatului “VIITORUL”.

 

 

BILANȚUL DE ACTIVITATE A SINDICATULUI "DEMNITATE" PE ANUL 2023

Astăzi, 20 decembrie 2023, membrii Consiliului Sindicatului „DEMNITATE”, organizație membră a Federației „SINDLEX” s-au întrunit în ședința de dare de seamă, unde au examinat rezultatele activității desfășurate în 2023, și au stabilit mai multe obiective planificate pentru următorul an.

În raportul prezentat, Angela OTEAN, președinta Sindicatului, a vorbit despre strategia Sindicatului pentru anul 2024 și despre principalele activități desfășurate în perioadă de referință.

„Perioada de dare de seamă pentru Sindicat a consti­tuit o perioadă a redimensionării valorilor în materie de protecţie social-economică şi de muncă ale funcționarilor publici cu statut special, membri de sindicat. În această perioadă, Prezidiul Consiliului a determi­nat, în activitatea sa, obiectivele prioritare, cum ar fi: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă ale membrilor de sindicat, sala­rii decente și echitabile, consolidarea dialo­gului social care să conducă la soluţionarea problemelor cu care se confruntă salariații, membrii de sindicat; ridicarea nivelului de profesi­onalism al liderilor sindicali, prin formarea sindicală continuă în vederea consolidării mișcării sindicale; promovarea principiilor demo­cratice”, a menționat Angela OTEAN.

În cuvântul său de salut adresat Consiliului, Igori ZUBCU, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova a relevat că „Evenimen­tul de astăzi ca atare este unul nu numai al Sindicatului “DMNITATE”, dar al întregii familii sindicale din Republica Moldova. Toate evenimentele organizate au contribuit la consolidarea mișcării sindicale și sunt apreciate destul de înalt. Ar fi corect mai întâi de toate să vă aduc sincere mulțumiri pentru activitatea desfășurată în perioada respectivă, dorin­du-vă succese pe viitor și multă sănătate în liniște și pace.

La ședință a participat și și-a împăr­tăşit experienţa sindicalistă şi oaspetele, partenerul internațional Roma KATINIENE, președinta Sindicatului poliţienesc din Lituania.

În spiciul său liderul a remarcat că, Lituania, devenind membru al UE, a fă­cut paşi serioși în tot ceea ce înseamnă politică socială şi dezvoltare economică. Nivelul de trai, remunerarea muncii, garanţiile sociale asigură o speranţă de viaţă înaltă populaţiei acestei ţări. Dar o problemă cu care se confruntă ma­nagementul instituţional în Poliţia litua­niană este lipsa de personal, deşi motiva­ţia salarială este una bună în comparaţie cu cea de la noi. Salariul unui poliţist în­cepător este în jur de 1000-1400 de euro, ceea ce oferă o oarecare stabilitate pentru a munci acasă şi a fi asigurat la un nivel mediu.

În discursul său, Elena ANTON, șef al Departamentului organizare, educație și informarea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a subliniat că fortificarea organizațiilor sindicale primare face parte din prioritățile strategice ale mișcării sindicale.

În legătură cu aceasta, Elena ANTON, a evidențiat importanța organizațiilor sindicale primare, care reprezintă temelia mișcării sindicaliste, a îndemnat liderii sindicali să fie activi în promovarea campaniei naționale „Organizația sindicală-energia mișcării sindicaliste” și să participe la concursul organizațiilor sindicale primare.

Sindicatul “SindMAI”, organizație membră a Federației „SINDLEX” a făcut bilanțul de activitate pentru anul 2023 și a trasat noi obiective pentru anul 2024

Membrii Consiliului Sindicatului „SindMAI”, organizație membră a Federației „SINDLEX” s-au întrunit astăzi, 18 decembrie 2023, pentru a participa la ședința de dare de seamă a activității Prezidiului Consiliului Sindicatului „SindMAI”, pe parcursul anului de gestiune și a trasa obiective noi pentru anul care vine.

La eveniment a participat președintele Federației “SINDLEX”, dl Mihail Lașcu în luarea sa de cuvânt a declarant că, conducerea managerială a Sindicatului, în persoana dlui Andrei Bodean a reușit să-și onoreze obiectivele stabilite pentru anul 2023, dar și să depășească toate provocările anului enunțat.

În discursul său, Liliana Franț, vicepreședinta Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a subliniat că fortificarea organizațiilor primare (OSP) face parte din prioritățile strategice ale mișcării sindicale. Ea a evidențiat importanța organizațiilor sindicale primare, care reprezintă temelia mișcării sindicaliste, și a îndemnat liderii sindicală să fie activi în promovarea Campaniei „Organizația sindicală-energia mișcării sindicaliste”.

 

 

Andrei Bodean, preşedintele Sindicatului “SindMAI” a menţionat că, în conformitate cu planul de activitate al Prezidiului Consiliului Sindicatului pe parcursul acestui an au avut loc diverse întruniri, şedinţe, proiecte privind dezvoltarea mişcă­rii sindicale şi promovarea în rândul tinerilor a valorilor sindicalismului autentic.

Sindicaliștii din cadrul Sindicatului “GARDIANUL” au făcut un bilanț al activității

Membrii Consiliului Sindicatului „GARDIANUL, organizație membră a Federației „SINDLEX” s-au întrunit marți, 19 decembrie, în sedința de dare de seamă, au examinat rezultatele activității desfășurate în 2023, și au stabilit mai multe obiective planificate pentru următorul an.

Raportul privind activitatea Sindicatului pentru 2023, prezentat de Andrei IVANOV, președintele Sindicatului, reflectă acțiunile întreprinse de Sindicat în perioada de referință pe diferite direcții de activitate sindicală. În scopul realizării acestora, pe parcursul anului au fost întreprinse un șir de acțiuni în vederea consolidării sindicatului de ramură, sporirii profesionalismului și responsabilităților liderilor și activului sindical.

În discursul său, liderul s-a referit la conlucrarea cu partenerul social, conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor, în persoana dlui Anatolie FALCA, rezultatele consultărilor și negocierilor în scopul îmbunătățirii condițiilor de muncă, acordarea asistenței juridice și de protecție social-economică a membrilor de sindicat, asigurarea securității și sănătății în muncă a salariaților la nivel de unitate conform legislației, activitatea Sindicatului în domeniul formării și instruirii cadrelor sindicale, activitatea comisiilor de femei și tineret, desfășurarea procesului de întremare a sănătății și odihna de vară a copiilor.

Consolidarea organizațională, motivarea apartenenței la sindicat și menținerea membrilor de sindicat, a fost și rămâne o componentă de bază în activitatea liderilor și organelor sindicale de orice nivel din cadrul Federației, fiind realizată prin diverse acțiuni. Menționăm ca obiectivul privind recrutarea membrilor de sindicat, motivarea apartenenței la sindicat, rămâne unul prioritar în activitatea Sindicatului „GARDIANUL” pentru 2024.

Prezenți la ședința de dare de seamă a Sindicatului „GARDIANUL”,  Anatolie FALCĂ, directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor al MJ, Mihail  LAȘCU, președintele Federației „SINDLEX”, Angela OTEAN, secretarul general al Federației „SINDLEX” au subliniat importanța activității sindicaliștilor în dezvoltarea parteneriatului social în ramură, eforturile îndreptate spre protecția drepturilor și intereselor salariaților, membrilor de sindicat.

În discursul său, Lilia Franț, vicepreședinta Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a subliniat că fortificarea organizațiilor sindicale primare face parte din prioritățile strategice ale mișcării sindicale.

În legătură cu aceasta, Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a evidențiat importanța organizațiilor sindicale primare, care reprezintă temelia mișcării sindicaliste, a îndemnat liderii sindicali să fie activi în promovarea campaniei naționale „Organizația sindicală-energia mișcării sindicaliste” și să participe la concursul organizațiilor sindicale primare.

 

LA MULȚI ANI! POLIȚIA REPUBLICII MOLDOVA-2023

LA MULȚI ANI! POLIȚIA REPUBLICII MOLDOVA.

Subcategorii

Ultimime stiri

Prev Next

Iul.15

Seminarul internaţional de instruire în domeniul consolidării capacităţilor de management sindical în Turcia, or.Ankara

Seminarul internaţional de ins…

În perioada 8-14 iulie 2024, 24 de lideri sindicali ai Sindicatului "VIITORUL" au participat la un seminar instructiv în Ankara,...

Read more

Iun.09

FORUMUL LIDERILOR SINDICALI-2024

FORUMUL LIDERILOR SINDICALI-20…

De Ziua Sindicalistului, care se serbează anual la data de 7 iunie Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a  întrunit la Forumul...

Read more

Iun.06

22 de ani de la crearea Centrului Național Anticorupție

22 de ani de la crearea Centru…

Centrul Național Anticorupție, succesorul de drept al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, a împlinit astăzi 22 de ani...

Read more

Mai.26

Ediția a II a evenimentului cultural-sportiv "MAMA, TATA și EU- FAMILIA SINDICALISTULUI"

Ediția a II a evenimentului cu…

 La data de 26 mai 2024, Federația Sindicatelor din Moldova "Sindlex" a organizat activități cultural-sportive, cu genericul "Mama, tata și...

Read more

Apr.26

Congresul al IV-lea al Sindicatului "DEMNITATE"

Congresul al IV-lea al Sindica…

După o activitate de cinci ani, liderii sindicali din cadrul Sindicatului „DEMNITATE” s-au reunit la lucrările Congresului al IV-lea al Sindicatului...

Read more

Apr.16

INSTRUIREA INTERNAȚIONALĂ A LIDERILOR DE SINDICAT DIN CADRUL SINDICATULUI "SALVATORUL"

INSTRUIREA INTERNAȚIONALĂ A LI…

În perioada 13 – 14 aprilie curent, liderii și activul sindical din cadrul Sindicatului „Salvatorul”, organizație membră a Federației „SINDLEX”, au beneficiat...

Read more

Mar.29

Gala organizațiilor sindicale primare

Gala organizațiilor sindicale …

La data de 28 martie 2024, în incita Palatului Republicii,  Federația ,,SINDLEX” împreună cu sindicatele membre: ,,DEMNITATE”, ,,GARDIANUL”, ,,VIITORUL” ,...

Read more

Apr.08

PLENARA SINDICATULUI “DEMNITATE”

PLENARA SINDICATULUI “DEMNITAT…

În perioada 05 – 06 aprilie curent, membrii Consiliului Sindicatului „DEMNITATE” s-au convocat în plenară ordinară precongres, în cadrul căreia...

Read more

Mar.20

ROLUL FEMEII ÎN SOCIETATE - MENIREA LOR ÎN TOATE DOMENIILE VIEȚII SOCIALE

ROLUL FEMEII ÎN SOCIETATE - ME…

La data de 17 martie curent, peste 80 de femei sindicaliste din 13 organizații sindicale, s-au întrunit la o masă...

Read more

Mar.05

DE LA ZETKIN ÎNCOACE-MILITĂM SINDICAL!

DE LA ZETKIN ÎNCOACE-MILITĂM S…

La data de 4 martie 2024, Organizația de Femei și Organizația de Tineret din cadrul Federației Sindicatelor din Moldova ,,SINDLEX’’...

Read more

Mar.07

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII

           ПОЗДРАВЛЯЮ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ -  8 Марта.               ...

Read more

Feb.25

„Tânărul specialist”-ediția 2024

„Tânărul specialist”-ediția 20…

,, Meseria de profesor este o mare şi frumoasă profesiune, care nu seamană cu nici o alta, o meserie care...

Read more

Ian.31

CONDUCEREA SINDICATULUI “VIITORUL” A PREZENTAT REZULTATELE ACTIVITĂŢII SALE DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2023

CONDUCEREA SINDICATULUI “VIITO…

Membrii Consiliului Sindicatul Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie “VIITORUL”, organizaţie membră a Federaţiei “SINDLEX” s-au întrunit miercuri, 31 ianuarie 2024,...

Read more

Feb.27

BILANȚUL DE ACTIVITATE A SINDICATULUI “FRONTIERA”-2023

BILANȚUL DE ACTIVITATE A SINDI…

 Tradițional la început de an, organizațiile membre din cadrul Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, își fac bilanțul activităților desfășurate și...

Read more

Feb.01

BILANȚUL DE ACTIVITATE A FEDERAȚIEI “SINDLEX” ÎN ANUL 2023

BILANȚUL DE ACTIVITATE A FEDER…

Federaţia Sindicatelor din Moldova „ SINDLEX„  la data de 31 ianuarie 2024 a totalizat rezultatele activităţii în decursul anului de...

Read more

Dec.19

Sindicaliștii din cadrul Sindicatului “GARDIANUL” au făcut un bilanț al activității

Sindicaliștii din cadrul Sindi…

Membrii Consiliului Sindicatului „GARDIANUL, organizație membră a Federației „SINDLEX” s-au întrunit marți, 19 decembrie, în sedința de dare de seamă,...

Read more

Dec.20

BILANȚUL DE ACTIVITATE A SINDICATULUI "DEMNITATE" PE ANUL 2023

BILANȚUL DE ACTIVITATE A SIND…

Astăzi, 20 decembrie 2023, membrii Consiliului Sindicatului „DEMNITATE”, organizație membră a Federației „SINDLEX” s-au întrunit în ședința de dare de...

Read more

Dec.18

Sindicatul “SindMAI”, organizație membră a Federației „SINDLEX” a făcut bilanțul de activitate pentru anul 2023 și a trasat noi obiective pentru anul 2024

Sindicatul “SindMAI”, organiza…

Membrii Consiliului Sindicatului „SindMAI”, organizație membră a Federației „SINDLEX” s-au întrunit astăzi, 18 decembrie 2023, pentru a participa la ședința...

Read more

Dec.18

LA MULȚI ANI! POLIȚIA REPUBLICII MOLDOVA-2023

LA MULȚI ANI! POLIȚIA REPUBLIC…

LA MULȚI ANI! POLIȚIA REPUBLICII MOLDOVA.

Read more

Dec.12

Semnarea acordului de colaborare dintre Sindicatul „GARDIANUL” și          Sindicatul Național al Polițiștilor din Penitenciare, România.

Semnarea acordului de colabora…

Conducerea Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” la data de 12 decembrie 2023 a fost gazda întrevederii cu partenerii internaționali -conducerea...

Read more

Dec.11

Conferința internațională: “REMUNEREAREA MUNCII A FUNCȚINARULUI PUBLIC CU STATUT SPECIAL. NOI ABORDĂRI ÎN ERA MULTIPLELOR CRIZE“.

Conferința internațională: “RE…

În scopul sensibilizării opinii publice a instituțiilor naționale și cele internaționale vis a vis de problemele ce vizează discrepanța dintre...

Read more

Nov.25

Organizația primară- energia mișcării sindicaliste

Organizația primară- energia m…

La data de 25 noiembrie 2023, ora 1000, în localul Liceului Teoretic „Ghe.Biruitorul”, sala de festivități s-a desfășurat ședința membrilor...

Read more

Nov.27

CONJUGÂND EFORTURILE-VOM DIMINUA FENOMENUL VIOLENȚEI ÎN BAZĂ DE GEN

CONJUGÂND EFORTURILE-VOM DIMIN…

În scopul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen prin creșterea gradului de conștientizare a violenței drept încălcare a...

Read more

Nov.16

Colaborare instituțională dintre Sindicatul „Viitorul” și Ministerul Educației și Cercetării

Colaborare instituțională dint…

La dat de 16 noiembrie 2023, în scopul identificării soluțiilor la problemele cu care se confruntă cadrele didactice, personalul didactic...

Read more

Oct.23

Sindicalism fără frontiere - etapa a II

Sindicalism fără frontiere - e…

În  perioada 20-22 octombrie a.c., Consiliul Sindicatului ,,Demnitate”, însoțiți de echipa de fotbaliști din rândul membrilor de sindicat,  s-au aflat...

Read more

Oct.17

Avem aceleași scopuri sindicaliste-de a asigura membrilor noștri de sindicat respectarea drepturilor de muncă, și un pachet social motivant!

Avem aceleași scopuri sindical…

La invitația președintelui Sindicatului angajaților poliției din Lituania, dnei Roma Katinienė, ca urmare a unei colaborări fructuoase intre entitățile sindicale...

Read more

Oct.16

SCHIMB DE BUNE PRACTICI DINTRE FEDERAȚIA „SINDLEX”și IEMF

SCHIMB DE BUNE PRACTICI DINTRE…

Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” în cadrul colaborării internaţionale şi conform Acordului de colaborare cu Federaţia Internaţională Eurasiatică a Metaliștilor...

Read more

Oct.17

Sindicatul "GARDIANUL" a semnat Acordul de cooperare cu Sindicatul de profil din Lituania

Sindicatul "GARDIANUL…

La data de 13 octombrie 2023, Sindicatul “Gardianul”, organizație membra a Federației Sindicatelor din Moldova SINDLEX, în persoana președintelui dl...

Read more

Oct.17

Sindicatul "DEMNITATE" organizație membră a EPU. Congresul (Adunarea Generală) -10 octombrie 2023

Sindicatul "DEMNITATE…

În data de 10 noiembrie, la Berlin, s-a desfășurat Congresul (Adunarea Generală) a Uniunii Europene a Polițiștilor sindicaliști (EPU).    Sindicatul “Demnitate”...

Read more

Sep.25

Federaţia ”SINDLEX” participantă la Spartachiada a VI–a a CNSM

Federaţia ”SINDLEX” participan…

În perioada 22-24 septembrie 2023,  Federaţiei ”SINDLEX” a participat la ediția a VI-a a Spartachiadei Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din...

Read more

Sep.11

Forumul „MAREA FAMILIE SINDICALĂ” organizat de Sindicatul “GARDIANUL”

Forumul „MAREA FAMILIE SINDICA…

Sindicatul „GARDIANUL”, organizație membră a Federației Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”, a organizat în perioada 8-9 septembrie 2023, Forumul liderilor sindicali...

Read more

Aug.28

Spartachiada Federației „Sindlex” Ungheni - ediția a II

Spartachiada Federației „Sindl…

Comunicarea și promovarea modului sănătos de viață a fost sloganul celei de-a II ediții a Spartachiadei  Federației „SINDLEX” Ungheni, care...

Read more

Aug.21

Instruirea internațională 2023

Instruirea internațională 2023

În perioada 12-20 august 2023 delegația sindicală din cadrul Sindicatului „Demnitate” și Asociației Sindicale „Gardianul” s-au aflat în or.Ankara, Turcia,...

Read more

Iul.17

Colaborarea internațională a Sindicatului “VIITORUL”

Colaborarea internațională a S…

Liderii sindicali ai Sindicatului Angajaților din Învățământ și Educație “VIITORUL”, organizație membră a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” în cadrul...

Read more

Iul.05

Comunicat de presă privind protecția social-economică a funcționarilor publici cu statut special, obiectiv primordial al sindicatului

Comunicat de presă privind pr…

În calitate de  reprezentant oficial al angajaților, membri de sindicat din cadrul organelor de  drept, care  în virtutea  funcțiilor deținute...

Read more

Iul.01

MESAJ DE CONDOLEANȚE

MESAJ DE CONDOLEANȚE

 Căzut la datorie!  Polițistul de frontieră Serghei Muntean, 31 de ani. Nu se va mai întoarce niciodată acasă de la serviciu...

Read more

Iun.19

Colaborări instituționale - parteneriate durabile și cu sens

Colaborări instituționale - pa…

În perioada  16-17 iulie în  cadrul Administrația Națională a Penitenciarelor, pe platoul de la  Goian, s-a desfășurat un complexde  activități cu scop de consolidare a   capacităților...

Read more

Iun.05

Familia sindicalistă-2023

Familia sindicalistă-2023

La data de 3 iunie 2023 organizațiile membre ale Federației “SINDLEX” din raionul Ungheni, Sindicatul “Demnitate”, Sindicatul “Frontiera”, Sindicatul “Salvatorul”,...

Read more

Iun.10

MAMA, TATA ȘI EU – FAMILIE SINDICALISTĂ

MAMA, TATA ȘI EU – FAMILIE SIN…

Astăzi, 10 iunie 2023, Federația Sindicatelor din Moldova "Sindlex" a organizat și petrecut pe stadionul "Dinamo" o activitate cultural-sportivă "Mama,...

Read more

Mai.22

Perspective și noi scopuri în realizarea obiectivelor trasate de Sindicatul „GARDIANUL”

Perspective și noi scopuri în …

Sindicatul „GARDIANUL”, organizaţie membră a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, la data de 22  mai 2023 a desfăşurat şedinţa Plenară...

Read more