ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII

           
ПОЗДРАВЛЯЮ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ -  8 Марта.
                       

DE LA ZETKIN ÎNCOACE-MILITĂM SINDICAL!

La data de 4 martie 2024, Organizația de Femei și Organizația de Tineret din cadrul Federației Sindicatelor din Moldova ,,SINDLEX’’ a desfășurat în incinta Institutului muncii al CNSM masa rotundă cu genericul: ”DE LA ZETKIN ÎNCOACE – MILITĂM SINDICAL”,  care a convocat peste 70 de doamne sindicaliste din domeniul securității statului, ordine publică și sistemul educațional, cu participarea liderelor de sindicat din cadrul organizațiilor membre ale Federației – Sindicatul „DEMNITATE”, Sindicatul „GARDIANUL”, Sindicatul „FRONTIERA”, Sindicatul „SindMAI”, Sindicatul „SALVATORUL” și Sindicatul „VIITORUL”.

Liderele organizațiilor  sindicale primare  din  cele 6 sindicate ale Federației, au fost familiarizate cu importanța implicării femeii în procesul decizional, drepturile și libertățile femeilor și non-discriminarea, Mobing ca fenomen și consecvență, liderism sindical, egalitatea de gen, abilități înnăscute și căpătate prin muncă asiduă.

Dna Angela Otean, secretar general al Federației, președinta Organizației de Femei și președinta Comisiei de Femei a CNSM, și dna Daniela Cărbuni, președinta Organizației de Tineret a Federației, gazdele acestui eveniment au mulțumit tuturor pentru implicare în îmbunătățirea situației în domeniul politicilor cu privire la egalitatea de gen, precizând că liderele de sindicat din cadrul Federației au în continuare un rol important în promovarea acestora la nivel de unitate și în societate.

La deschiderea evenimentului, dl Igor Zubcu, președintele CNSM a adresat un mesaj de felicitare participantelor la masa rotundă, subliniind importanța combaterii inegalităților care încă mai există în domeniul politicilor de gen.

Dl Mihail LAȘCU, președintele Federației “SINDLEX”a mulțumit tuturor pentru prezență, implicare, menționând necesitatea organizării unor astfel de întruniri pentru a revitaliza și impulsiona factorii decizionali în a crede și învesti în salariatele tinere, crescând astfel motivarea și încrederea lor în a deveni lidere.

Dna Liliana Franț, vicepreședinta CNSM, a îndemnat femeile sindicaliste să creeze comunități puternice astfel încât vocea lor să fie auzită.

Dna Angela Munteanu-Pojoga, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a apreciat rolul important pe care l-au avut sindicatele în procesul de ratificare a Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 190 privind eliminarea violenței și hărțuirii la locul de muncă, și a comunicat despre activitățile organizate pe platforma parlamentară în ceea ce privește promovarea politicilor de gen, combaterea hărțuirii la locul de muncă, înlăturarea inechităților în sistemul de asigurări sociale. 

Dna Liliana Palihovici, președintă a „Institutum Virtutes Civilis”, a precizat că în ultimii ani am avansat în direcția promovării drepturilor femeilor. Totodată, mai avem de muncit pentru a depăși mentalități, stereotipuri sociale, pentru o mai bună reprezentare a femeilor în procesele decizionale, înlăturarea discrepanțelor salariale, racordarea la valorile UE în domeniul dat, combaterea violenței, accesul la oportunități egale pentru femei și bărbați.  

Dna Nighina Azizov, coordonatoare de programe la UN Women Moldova, a specificat că deși la aspectul legislativ Republica Moldova a înregistrat rezultate foarte bune la compartimentul politicile de gen, există în continuare dificultăți la capitolul implementarea acestor prevederi.  Or, femeile sindicaliste sunt îndemnate să promoveze activ politicile de gen. 

Totodată, cu prilejul frumoasei sărbători  de  8 Martie - Ziua Internațională a Femeilor, Federația ,,SINDLEX’’  a adresat cele mai sincere felicitări de admirație și respect pentru efortul incontestabil, profesionalismul și dăruirea de sine, asigurând că vor depune și în continuare maxim efort pentru apă­rarea intereselor femeii, asigurându-i respectarea drepturilor și a șanselor egale.

La final, Federația a surprins plăcut femeile participante la eveniment cu un program artistic ale interpreților Ion Suruceanu și Laurențiu Popescu.

„Tânărul specialist”-ediția 2024

,, Meseria de profesor este o mare şi frumoasă profesiune, care nu seamană cu nici o alta, o meserie care nu se părăseşte seara, odată cu hainele de lucru. O meserie aspră şi plăcută, umilă şi mîndră, exigentă şi liberă, o meserie în care mediocritatea nu e permisă, unde pregătirea excepţională este abia satisfăcătoare, o meserie care epuizează şi înviorează, ingrată şi plină de farmec” (Victor Hugo)

În conformitate cu planul de activitate al Asociației sindicale raionale Ocnița pentru anul de studii 2023-2024 și în temeiul Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului „Tânărul specialist”, la data de 25 februarie 2024, în incinta Liceului  Teoretic „Gheorghe Biruitorul” din or.Ocnița, în parteneriat cu Direcția Învățământ Ocnița s-a desfășurat concursul „Tânărul specialist”, ediția 2024.

Acest concurs a avut drept scop stimularea tinerilor specialiști, sporirea prestigiului profesiei de pedagog și motivarea cadrului didactic pentru autoformare și formare continuă.

În rezultatul etapei instituționale a concursului au fost înaintate șase oferte de participare a tinerilor specialiști, cu stagiul pedagogic 1-5 ani:

 • Bradari Ana – Liceul Teoretic ,,Gheorghe Biruitorul”;
 • Neculcea Anna – IET Grădinița „Lăstăraș”, or. Ocnița;
 • Mostovic Ina – Gimnaziul Vălcineț;
 • Bularga Daniela - Liceul Teoretic ,,Mihail Sadoveanu”, or. Ocnița;
 • Gaiciu Inna – Gimnaziu-grădiniță Calăreșeuca;
 • Corețchii Elena- IET Grădinița „Izvoraș”, Lencăuți.

Participanții au fost încadrați în cinci probe de concurs:

      -  Prezentarea participantului;

     - Prezentarea materialelor audiovizuale, secvențe de la ore și de la activități extracurriculare;

       - Proba de creativitate, suport didactic structură - utilizarea eficientă;

       - Joc distractiv cu publicul;

       - Concurs oratoric cu tematica ” Scopul educației este să transforme oglinzile în ferestre” (Sydney J. Harris).

Rezultatele finale sânt următoarele:

        Locul I – Bularga Daniela  – 4000 lei;

        Locul II – Corețchii Elena  – 3000 lei;

        Locul III – Neculcea Anna    – 2000 lei;

        Mențiune – Bradari Ana – 1000 lei;

                            Mostovic Inna – 1000 lei;

                            Gaiciu Inna – 1000 lei.

Membrii juriului au apreciat înalt prestanţa tinerilor specialişti antrenaţi în concurs, înmânându-le diplome de merit, iar dna Ecaterina Sturzinschi, președinta Asociație sindicale raionale Ocnița și dnul Ivan Zaharco vicepreședinte al raionului Ocnița  le-au oferit tuturor participanţilor premii bănești.

De menționat e faptul, că toți participanții concursului au dat dovadă de responsabilitate, ingeniozitate și creativitate.

Selectarea pentru participare în concurs a determinat responsabilizare şi colaborare.

Susţinerea din partea celor prezenţi: elevi, părinţi, profesori sporeşte motivaţia faţă de profesia aleasă.

Aducem mulțumiri pentru gazdă direcției LT „Gh. Biruitorul”, managerilor instituțiilor pentru motivarea tinerilor specialiști de a participa la concurs și participanților pentru curaj, măiestrie și responsabilitate.

 

 

BILANȚUL DE ACTIVITATE A SINDICATULUI “FRONTIERA”-2023

 Tradițional la început de an, organizațiile membre din cadrul Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, își fac bilanțul activităților desfășurate și examinează rezultatele obținute.

Astfel, la data de 27 februarie 2024 Asociația Sindicală „FRONTIERA” organizaţie membra a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a desfăşurat şedinţa plenara a Consiliului Asociației Sindicale, la care au participat preşedinţii Uniunilor sindicale și a organizațiilor sindicale primare.

Conform ordinii de zi membrii Consiliului au examinat informaţia Preşedintelui Asociației Sindicale cu privire la activitatea Prezidiului Consiliului Sindicatului în anul 2023 şi informaţia Comisiei de cenzori cu privire la executarea bugetului sindical în anul de gestiune. A fost examinat şi aprobat bugetul sindical pentru anul 2024 și aprobată componenţa Prezidiului Consiliului Sindicatului.

Membrii Consiliului au constatat că în perioada estimată, când societatea se confruntă cu situația de securitatea la hotarele țării noastre și sănătate în ordine publică, mișcarea sindicală a devenit o structură eficientă în promovarea drepturilor sociale ale funcționarilor publici cu statut special la nivel de unitate.

Conducerea Sindicatului a exprimat mulțumire membrilor Consiliului, conducătorilor organizațiilor sindicale primare, pentru efortul depus în apărarea drepturilor social-economice ale funcționarilor publici cu statut special și pentru consolidarea mișcării sindicaliste.

BILANȚUL DE ACTIVITATE A FEDERAȚIEI “SINDLEX” ÎN ANUL 2023

Federaţia Sindicatelor din Moldova „ SINDLEX„  la data de 31 ianuarie 2024 a totalizat rezultatele activităţii în decursul anului de gestiune și a marcat noi obiective pentru anul 2024.

La eveniment au participat circa 60 de persoane, reprezentanți ai organizațiilor membrilor din cadrul Federației, Sindicatul “DEMNITATE”, Sindicatul “GARDIANUL”, Sindicatul “FRONTIERA”, Sindicatul “SindMAI”, Sindicatul “SALVATORUL”, Sindicatul “VIITORUL” si ale Uniuni sindicale.

Mihail LAȘCU, președintele Federației „SINDLEX” în raportul său privind activitatea Federației pentru anul 2023, a reflectat   acțiunile întreprinse de Federație în perioada de referință pe diferite direcții de activitate sindicală, accentuând rolul fiecărui  membru de sindicat, în realizarea acestora, cât și circumstanţele care au impulsionat această mișcare, în beneficiul acestora.

Consolidarea organizațională, motivarea apartenenței la sindicat și menținerea membrilor de sindicat, a fost și rămâne o componentă de bază în activitatea liderilor și organelor sindicale de orice nivel din cadrul Federației, fiind realizată prin diverse acțiuni. Menționăm ca obiectivul privind recrutarea membrilor de sindicat, motivarea apartenenței la sindicat, rămâne unul prioritar în activitatea Federației „SINDLEX” pentru 2024.

Conducerea Federației a dat asigurări că va în­treprinde și în continuare măsuri pentru a soluționa problemele mem­brilor de sindicat, insis­tând asupra îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, ma­jorării salariilor, protecţi­ei sănătăţii, îmbunătățirii asistenței medicale și so­ciale.

Totodată, în scopul instruirii în domeniul protecției social-economice și juridice a membrilor de sindicat s-a desfășurat seminarul cu genericul: „Protecția juridică a salariaților prin prisma ultimelor modificări a codului muncii”.

În cadrul seminarului, Irina CIUDIN, consilier superior al Departamentului juridic din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova i-a informat pe participanți despre modificările în cadrul legislativ pe parcursul anului 2022-2023, care au vizat legislația muncii, nemijlocit, Codul muncii, precum și legislația din domeniul protecției social-economice.

 

Subcategorii

Ultimime stiri

Prev Next

Iul.15

Seminarul internaţional de instruire în domeniul consolidării capacităţilor de management sindical în Turcia, or.Ankara

Seminarul internaţional de ins…

În perioada 8-14 iulie 2024, 24 de lideri sindicali ai Sindicatului "VIITORUL" au participat la un seminar instructiv în Ankara,...

Read more

Iun.09

FORUMUL LIDERILOR SINDICALI-2024

FORUMUL LIDERILOR SINDICALI-20…

De Ziua Sindicalistului, care se serbează anual la data de 7 iunie Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a  întrunit la Forumul...

Read more

Iun.06

22 de ani de la crearea Centrului Național Anticorupție

22 de ani de la crearea Centru…

Centrul Național Anticorupție, succesorul de drept al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, a împlinit astăzi 22 de ani...

Read more

Mai.26

Ediția a II a evenimentului cultural-sportiv "MAMA, TATA și EU- FAMILIA SINDICALISTULUI"

Ediția a II a evenimentului cu…

 La data de 26 mai 2024, Federația Sindicatelor din Moldova "Sindlex" a organizat activități cultural-sportive, cu genericul "Mama, tata și...

Read more

Apr.26

Congresul al IV-lea al Sindicatului "DEMNITATE"

Congresul al IV-lea al Sindica…

După o activitate de cinci ani, liderii sindicali din cadrul Sindicatului „DEMNITATE” s-au reunit la lucrările Congresului al IV-lea al Sindicatului...

Read more

Apr.16

INSTRUIREA INTERNAȚIONALĂ A LIDERILOR DE SINDICAT DIN CADRUL SINDICATULUI "SALVATORUL"

INSTRUIREA INTERNAȚIONALĂ A LI…

În perioada 13 – 14 aprilie curent, liderii și activul sindical din cadrul Sindicatului „Salvatorul”, organizație membră a Federației „SINDLEX”, au beneficiat...

Read more

Mar.29

Gala organizațiilor sindicale primare

Gala organizațiilor sindicale …

La data de 28 martie 2024, în incita Palatului Republicii,  Federația ,,SINDLEX” împreună cu sindicatele membre: ,,DEMNITATE”, ,,GARDIANUL”, ,,VIITORUL” ,...

Read more

Apr.08

PLENARA SINDICATULUI “DEMNITATE”

PLENARA SINDICATULUI “DEMNITAT…

În perioada 05 – 06 aprilie curent, membrii Consiliului Sindicatului „DEMNITATE” s-au convocat în plenară ordinară precongres, în cadrul căreia...

Read more

Mar.20

ROLUL FEMEII ÎN SOCIETATE - MENIREA LOR ÎN TOATE DOMENIILE VIEȚII SOCIALE

ROLUL FEMEII ÎN SOCIETATE - ME…

La data de 17 martie curent, peste 80 de femei sindicaliste din 13 organizații sindicale, s-au întrunit la o masă...

Read more

Mar.05

DE LA ZETKIN ÎNCOACE-MILITĂM SINDICAL!

DE LA ZETKIN ÎNCOACE-MILITĂM S…

La data de 4 martie 2024, Organizația de Femei și Organizația de Tineret din cadrul Federației Sindicatelor din Moldova ,,SINDLEX’’...

Read more

Mar.07

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII

           ПОЗДРАВЛЯЮ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ -  8 Марта.               ...

Read more

Feb.25

„Tânărul specialist”-ediția 2024

„Tânărul specialist”-ediția 20…

,, Meseria de profesor este o mare şi frumoasă profesiune, care nu seamană cu nici o alta, o meserie care...

Read more

Ian.31

CONDUCEREA SINDICATULUI “VIITORUL” A PREZENTAT REZULTATELE ACTIVITĂŢII SALE DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2023

CONDUCEREA SINDICATULUI “VIITO…

Membrii Consiliului Sindicatul Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie “VIITORUL”, organizaţie membră a Federaţiei “SINDLEX” s-au întrunit miercuri, 31 ianuarie 2024,...

Read more

Feb.27

BILANȚUL DE ACTIVITATE A SINDICATULUI “FRONTIERA”-2023

BILANȚUL DE ACTIVITATE A SINDI…

 Tradițional la început de an, organizațiile membre din cadrul Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, își fac bilanțul activităților desfășurate și...

Read more

Feb.01

BILANȚUL DE ACTIVITATE A FEDERAȚIEI “SINDLEX” ÎN ANUL 2023

BILANȚUL DE ACTIVITATE A FEDER…

Federaţia Sindicatelor din Moldova „ SINDLEX„  la data de 31 ianuarie 2024 a totalizat rezultatele activităţii în decursul anului de...

Read more

Dec.19

Sindicaliștii din cadrul Sindicatului “GARDIANUL” au făcut un bilanț al activității

Sindicaliștii din cadrul Sindi…

Membrii Consiliului Sindicatului „GARDIANUL, organizație membră a Federației „SINDLEX” s-au întrunit marți, 19 decembrie, în sedința de dare de seamă,...

Read more

Dec.20

BILANȚUL DE ACTIVITATE A SINDICATULUI "DEMNITATE" PE ANUL 2023

BILANȚUL DE ACTIVITATE A SIND…

Astăzi, 20 decembrie 2023, membrii Consiliului Sindicatului „DEMNITATE”, organizație membră a Federației „SINDLEX” s-au întrunit în ședința de dare de...

Read more

Dec.18

Sindicatul “SindMAI”, organizație membră a Federației „SINDLEX” a făcut bilanțul de activitate pentru anul 2023 și a trasat noi obiective pentru anul 2024

Sindicatul “SindMAI”, organiza…

Membrii Consiliului Sindicatului „SindMAI”, organizație membră a Federației „SINDLEX” s-au întrunit astăzi, 18 decembrie 2023, pentru a participa la ședința...

Read more

Dec.18

LA MULȚI ANI! POLIȚIA REPUBLICII MOLDOVA-2023

LA MULȚI ANI! POLIȚIA REPUBLIC…

LA MULȚI ANI! POLIȚIA REPUBLICII MOLDOVA.

Read more

Dec.12

Semnarea acordului de colaborare dintre Sindicatul „GARDIANUL” și          Sindicatul Național al Polițiștilor din Penitenciare, România.

Semnarea acordului de colabora…

Conducerea Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” la data de 12 decembrie 2023 a fost gazda întrevederii cu partenerii internaționali -conducerea...

Read more

Dec.11

Conferința internațională: “REMUNEREAREA MUNCII A FUNCȚINARULUI PUBLIC CU STATUT SPECIAL. NOI ABORDĂRI ÎN ERA MULTIPLELOR CRIZE“.

Conferința internațională: “RE…

În scopul sensibilizării opinii publice a instituțiilor naționale și cele internaționale vis a vis de problemele ce vizează discrepanța dintre...

Read more

Nov.25

Organizația primară- energia mișcării sindicaliste

Organizația primară- energia m…

La data de 25 noiembrie 2023, ora 1000, în localul Liceului Teoretic „Ghe.Biruitorul”, sala de festivități s-a desfășurat ședința membrilor...

Read more

Nov.27

CONJUGÂND EFORTURILE-VOM DIMINUA FENOMENUL VIOLENȚEI ÎN BAZĂ DE GEN

CONJUGÂND EFORTURILE-VOM DIMIN…

În scopul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen prin creșterea gradului de conștientizare a violenței drept încălcare a...

Read more

Nov.16

Colaborare instituțională dintre Sindicatul „Viitorul” și Ministerul Educației și Cercetării

Colaborare instituțională dint…

La dat de 16 noiembrie 2023, în scopul identificării soluțiilor la problemele cu care se confruntă cadrele didactice, personalul didactic...

Read more

Oct.23

Sindicalism fără frontiere - etapa a II

Sindicalism fără frontiere - e…

În  perioada 20-22 octombrie a.c., Consiliul Sindicatului ,,Demnitate”, însoțiți de echipa de fotbaliști din rândul membrilor de sindicat,  s-au aflat...

Read more

Oct.17

Avem aceleași scopuri sindicaliste-de a asigura membrilor noștri de sindicat respectarea drepturilor de muncă, și un pachet social motivant!

Avem aceleași scopuri sindical…

La invitația președintelui Sindicatului angajaților poliției din Lituania, dnei Roma Katinienė, ca urmare a unei colaborări fructuoase intre entitățile sindicale...

Read more

Oct.16

SCHIMB DE BUNE PRACTICI DINTRE FEDERAȚIA „SINDLEX”și IEMF

SCHIMB DE BUNE PRACTICI DINTRE…

Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” în cadrul colaborării internaţionale şi conform Acordului de colaborare cu Federaţia Internaţională Eurasiatică a Metaliștilor...

Read more

Oct.17

Sindicatul "GARDIANUL" a semnat Acordul de cooperare cu Sindicatul de profil din Lituania

Sindicatul "GARDIANUL…

La data de 13 octombrie 2023, Sindicatul “Gardianul”, organizație membra a Federației Sindicatelor din Moldova SINDLEX, în persoana președintelui dl...

Read more

Oct.17

Sindicatul "DEMNITATE" organizație membră a EPU. Congresul (Adunarea Generală) -10 octombrie 2023

Sindicatul "DEMNITATE…

În data de 10 noiembrie, la Berlin, s-a desfășurat Congresul (Adunarea Generală) a Uniunii Europene a Polițiștilor sindicaliști (EPU).    Sindicatul “Demnitate”...

Read more

Sep.25

Federaţia ”SINDLEX” participantă la Spartachiada a VI–a a CNSM

Federaţia ”SINDLEX” participan…

În perioada 22-24 septembrie 2023,  Federaţiei ”SINDLEX” a participat la ediția a VI-a a Spartachiadei Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din...

Read more

Sep.11

Forumul „MAREA FAMILIE SINDICALĂ” organizat de Sindicatul “GARDIANUL”

Forumul „MAREA FAMILIE SINDICA…

Sindicatul „GARDIANUL”, organizație membră a Federației Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”, a organizat în perioada 8-9 septembrie 2023, Forumul liderilor sindicali...

Read more

Aug.28

Spartachiada Federației „Sindlex” Ungheni - ediția a II

Spartachiada Federației „Sindl…

Comunicarea și promovarea modului sănătos de viață a fost sloganul celei de-a II ediții a Spartachiadei  Federației „SINDLEX” Ungheni, care...

Read more

Aug.21

Instruirea internațională 2023

Instruirea internațională 2023

În perioada 12-20 august 2023 delegația sindicală din cadrul Sindicatului „Demnitate” și Asociației Sindicale „Gardianul” s-au aflat în or.Ankara, Turcia,...

Read more

Iul.17

Colaborarea internațională a Sindicatului “VIITORUL”

Colaborarea internațională a S…

Liderii sindicali ai Sindicatului Angajaților din Învățământ și Educație “VIITORUL”, organizație membră a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” în cadrul...

Read more

Iul.05

Comunicat de presă privind protecția social-economică a funcționarilor publici cu statut special, obiectiv primordial al sindicatului

Comunicat de presă privind pr…

În calitate de  reprezentant oficial al angajaților, membri de sindicat din cadrul organelor de  drept, care  în virtutea  funcțiilor deținute...

Read more

Iul.01

MESAJ DE CONDOLEANȚE

MESAJ DE CONDOLEANȚE

 Căzut la datorie!  Polițistul de frontieră Serghei Muntean, 31 de ani. Nu se va mai întoarce niciodată acasă de la serviciu...

Read more

Iun.19

Colaborări instituționale - parteneriate durabile și cu sens

Colaborări instituționale - pa…

În perioada  16-17 iulie în  cadrul Administrația Națională a Penitenciarelor, pe platoul de la  Goian, s-a desfășurat un complexde  activități cu scop de consolidare a   capacităților...

Read more

Iun.05

Familia sindicalistă-2023

Familia sindicalistă-2023

La data de 3 iunie 2023 organizațiile membre ale Federației “SINDLEX” din raionul Ungheni, Sindicatul “Demnitate”, Sindicatul “Frontiera”, Sindicatul “Salvatorul”,...

Read more

Iun.10

MAMA, TATA ȘI EU – FAMILIE SINDICALISTĂ

MAMA, TATA ȘI EU – FAMILIE SIN…

Astăzi, 10 iunie 2023, Federația Sindicatelor din Moldova "Sindlex" a organizat și petrecut pe stadionul "Dinamo" o activitate cultural-sportivă "Mama,...

Read more

Mai.22

Perspective și noi scopuri în realizarea obiectivelor trasate de Sindicatul „GARDIANUL”

Perspective și noi scopuri în …

Sindicatul „GARDIANUL”, organizaţie membră a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, la data de 22  mai 2023 a desfăşurat şedinţa Plenară...

Read more